Papir/pap spand ved hjemmet

 Papir og pap skal være rent, tørt og uden rester.

 Det sendes til papirfabrikker, hvor det bliver laver til nyt papir, køkkenruller, æggebakker m.m.

Papir og pap er:

  • Aviser, brochurer, ugeblade, hæfter og reklamer
  • Skrivepapir, kopipapir og konvolutter
  • Pap (Bølgepap, papkasser m.v.)
  • Karton og papæsker
  • Æggebakker

Papir og pap er ikke:

  • gavepapir,
  • beskidte pizzabakker fra pizzaria,
  • plastposer
  • plastomslag 
  • ringbind/brevordnere

Papir og pap til genanvendelse kan også afleveres på genbrugspladsen, men det skal være sorteret hver for sig.

2021: ca. 3.323 tons

2020: ca. 3.300 tons

2019: ca. 3.600 tons

2018: ca. 3.500 tons

2017: ca. 3.100 tons

Papir er blevet indsamlet ved husstande siden 2012. I 2017 indførte vi indsamling af pap sammen med papiret.

Papir/pap som indsamles fra husholdningerne, samles på Affaldscenter Tandskov. Her samles det med papir/pap fra fælles affaldsløsninger og papir/pap fra genbrugspladserne.

Papir og pap køres genanvendelse og bliver f.eks. til æggebakker, flyttekasser og toiletpapir.