Have/park

Have-/parkaffald

2019: ca. 19.000 tons

2019: ca. 16.000 tons

2018: ca. 15.000 tons

2017: ca. 16.000 tons

Biobrændsel er det produkt der opstår, efter at have- /parkaffaldet er blevet komposteret:

2020: ca 3.400 tons

2019: ca. 2.100 tons

2018: ca. 2.200 tons

2017: ca. 2.900 tons

 

Rå-komposten sigtes til tre produkter:

  • Fin kompost til private - de læsser selv traileren
  • Grov kompost (jordforbedringsmiddel) til landbrug
  • Biobrændsel.

Biobrændslet består at større rødder, træ og grene, som ikke er blevet omdannet under komposteringsprocessen. Det bliver på Affaldscenter Tandskov renset for urenheder af aftageren, ”BiomasseBørsen”, som fjerner jord og eventuelle andre urenheder. Herefter køres det rensede biobrændsel i container hen til forskellige kraftvarmeværker, som omdanner det til elektricitet og varme. I visse tilfælde afsættes biobrændslet også til virksomheder, der anvender det til produktion af procesvarme.