container genbrugsplads

Adgang til genbrugspladser

Alle virksomheder, der ønsker at bruge genbrugspladserne i Silkeborg Kommune, skal betale et gebyr.

Kun virksomheder, der er tilmeldt abonnementsordningen, kan lovligt aflevere erhvervsaffald og farligt affald på genbrugspladserne.

Ordningen gælder kun biler på max 3.500 kg plus en lovlig trailer. 

Tilmeld dig abonnementsordning her.

Gebyrer for 2024

Gebyrer for 2024 (ekskl. moms) er - med forbehold for byrådets godkendelse:

 • Håndværksrelaterede virksomheder - første bil: 3.360,- kr.
 • Håndværksrelaterede virksomheder - efterfølgende biler: 1.680,- kr. pr. bil.
 • Øvrige virksomheder - første bil: 660,- kr.
 • Øvrige virksomheder - efterfølgende biler: 330,- kr. pr. bil.
 • Tillæg ved farligt affald over 10 kg maks 200 kg/år : 1.300,- kr.

Adganfsmærkaterne til genbrugspladserne sendes, når den fremsendte faktura er betalt.

Få adgang med mobilen fra kl. 7

Man kan få adgang til genbrugspladserne ved at ringe til indgangsporten med sin mobil udenfor de normale åbningstider. 

Hvis du er tilmeldt adgang for erhverv til genbrugspladserne, så har du mulighed for at få adgang til Gjern-Voel, Them og Tietgensvej genbrugsplads på hverdage mellem 7.00 og 12.00, normalt åbner pladserne først kl. 12.00.

Mobiladgang er indeholdt i ovenstående priser, men kræver særskilt tilmelding.

Tilmed dig mobiladgang her.

Åbningstider på genbrugspladserne

Mandag 7:00-18:00
Tirsdag 7:00-18:00
Onsdag 7:00-18:00
Torsdag 7:00-18:00
Fredag 7:00-18:00
Lørdag 9:00-16:00
Søn- og helligdage 9:00-16:00
Mandag 12:00-18:00
Tirsdag 12:00-18:00
Onsdag 12:00-18:00
Torsdag 12:00-18:00
Fredag 12:00-18:00
Lørdag 9:00-16:00
Søn- og helligdage 9:00-16:00
Mandag 12:00-18:00
Tirsdag 12:00-18:00
Onsdag 12:00-18:00
Torsdag 12:00-18:00
Fredag 12:00-18:00
Lørdag 9:00-16:00
Søn- og helligdage 9:00-16:00
Mandag 12:00-18:00
Tirsdag 12:00-18:00
Onsdag 12:00-18:00
Torsdag 12:00-18:00
Fredag 12:00-18:00
Lørdag 9:00-16:00
Søn- og helligdage 9:00-16:00

Genbrugspladsen er til aflevering af sorteret affald for kunder i Silkeborg Kommune.

Genbrugspladsen er videoovervåget. 

 • Affaldet skal være synligt for personalet (gennemsigtige sække). 
 • Sorte sække og dagrenovation er ikke tilladt på genbrugspladserne. 
 • Personalets instruktioner skal følges. 
 • Brugere af genbrugspladsen skal rydde op efter sig. 
 • Det er ikke tilladt at fjerne genstande fra genbrugspladsen. 
 • Indleverede genstande kan blive solgt i genbrugsbutikken. Ønskes dette ikke så kontakt personalet.
 • Sluk motoren under aflæsning og forlad pladsen, når du er færdig med at læsse af. 
 • Ved fejlsortering af affaldet opkræves et beløb til at dække omkostninger til sortering. Overtrædelse af ordensreglerne kan medføre politianmeldelse eller bortvisning. 
 • Brugere er forpligtet til at oplyse navn og adresse, samt affaldets art og oprindelse.

Har du afleveret farligt affald på genbrugspladsen og brug for en kvittering?
Tryk på linket herunder og print formularen ud. Så kan vores personale på genbrugspladsen kvitterer for dig, når du har afleveret dit farlige affald. 

Kvitteringsskema