Sådan kommer du af med dit asbest- og eternitaffald

Asbest er sundhedsskadeligt, og asbestfibre kan give kræft i lungerne. 

Derfor har vi lavet en ny henteordning, så du kan komme af med dit asbest- og eternitaffald på en sikker måde. Det betyder, at du først skal bestille specielle bigbags til dit affald, og bagefter afhenter vi dine bigbags med asbestaffaldet hjemme hos dig.

Du kan ikke længere aflevere asbestholdigt affald på vores genbrugspladser i Silkeborg Kommune. 

Den nye ordning minimerer risikoen for, at vores kollegaer på genbrugspladsen, og du som privatperson udsættes for støv og fibre fra asbestholdige produkter. 

Asbest findes for eksempel i tagplader, loftsplader og isolering. 

Hvad gør jeg så?

Send en mail med dine kontaktoplysninger og oplysninger om mængden af dit asbestholdige affald til Silkeborg Forsyning på vejebod.tandskov@silkeborgforsyning.dk
Mailen skal indeholde: navn, adresse, telefon, mailadresse, mængde af asbestaffald, og hvilken genbrugsplads du ønsker at afhente dine bigbags på.  

Hvordan ved jeg, hvor meget affald jeg har?

Udskiftning af taget på et normalt enfamiliehus med asbestholdige tagplader vil typisk skabe mellem 200-300 tagplader svarende til 4-6 tons, da hver tagplade cirka vejer 20 kilo. 

Tagplader

Størrelse

Antal plader pr. m² (cirka)

Vægt pr. plade

Hele bølgetagplader

Ca. 110 cm x 118 cm

Cirka 1 stk.

Cirka 20 kg

Halve bølgetagplader

Ca. 110 cm x 570 cm

Cirka 2 stk.

Cirka 10 kg

Asbestskifer-plader

Ca. 30 cm x 60 cm

8-10 stk.

Cirka 2 kg

Asbestskifer-plader

Ca. 40 cm x 40 cm

8-10 stk.

Cirka 2 kg

 

HUSK! Har du et byggeprojekt i dit hjem, som skaber mere end et tons affald, skal du altid anmelde det til Silkeborg Kommune. Læs mere HER. 

Hvis du har mere end 50 tagplader eller angiver en mængde på mere end et tons asbestholdigt affald, vil vi automatisk videresende din mail til Silkeborg Kommune. 

Dit asbestaffald skal pakkes i specielle bigbags, som minimerer risikoen for, at man udsættes for asbestholdigt støv. 

En bigbag koster 400 kr. inklusive moms

Prisen på bigbags omfatter bestilling og køb af bigbags, afhentning på den angivne adresse og bortskaffelse af det asbestholdige affald. Betalingen vil stå på din næst­e opkrævning af affaldsgebyr.

En bigbag kan cirka indeholde 50 tagplader svarende til et ton. Hvis du har mere end et ton byggeaffald, skal du afvente en godkendels af din anmeldelse fra Silkeborg Kommune. Du skal forvente en behandlingstid på op til 14 dage. 

Du bestiller bigbags hos Silkeborg Forsyning på mail vejebod.tandskov@silkeborgforsyning.dkHerefter vil du modtage en kvittering på mail. Den skal du tage med på en af vores fire genbrugspladser, hvor du kan afhente dine bigbags. 

Der er en behandlingstid på op til 14 dage fra din anmeldelse til modtagelse af kvittering. 

 

Tag din kvittering, som du har fået på mail, med ud på en af vores fire genbrugspladser og vis den til en medarbejder. Så får du udleveret de bestilte antal bigbags. Vores medarbejdere registrerer din adresse og datoen for udlevering. 

  • Tietgensvej Genbrugsplads, Tietgensvej 7, 8600 Silkeborg.
  • Tandskov Genbrugsplads, Tandskovvej 17, 8600 Silkeborg.
  • Gjern Genbrugsplads, Lille Amerika 48, 8600 Silkeborg.
  • Them Genbrugsplads, Ansøvej 1A, 8653 Them.

Tryk HER og se åbningstiderne. 

Sådan gør du: 

1. Fold bigbaggen helt ud. Tag den klare plastpose ud og placer den ved siden af. 

 

 

 

2. Stil bigbaggen på et jævnt underlag på jorden med stropperne opad, og rul siderne ned. 

 

 

3. Tag igen den klare plastpose fra før og fold den ud. Fold siderne på plastposen helt ned. Placer derefter den klare plastpose inde i bigbaggen. 

 

 

4. Placer nu forsigtigt dit asbestaffald i bigbaggen. Fyld for eksempel tagpladerne i bunden, og derefter kan du stable dem ovenpå hinanden, til de når en højde på cirka 75 cm. Der er plads til cirka 50 tagplader i en bigbag. Vær opmærksom på at siderne på bigbaggen ikke må lægge foldet under tagpladerne. Ellers kan du ikke rulle siderne op igen, når du skal lukke den. 

 

 

5. Fold den klare plastpose ind over toppen, så asbestaffaldet ikke kan støve. Luk bigbaggen forsvarligt ved at samle toppen af bigbaggen og snøre den sammen med de to stropper. 

 

 

Det er vigtigt, at du lukker alle bigbags tæt. Så minimerer vi risikoen for spredning af asbestholdigt støv. 

 

Du bestiller afhentning af bigbags ved igen at sende en mail til vejebod.tandskov@silkeborgforsyning.dk med dine kontaktoplysninger, adresse og antallet af fyldte bigbags.

Vi vil hente dine bigbags i løbet af 2-3 uger fra tidspunket for bestillingen af afhentning. 

Krav til adgangsvejen for kranbilen, som henter bigbags

Der er følgende krav til adgangsvejen og placering af dine bigbags: 

  • Kørevejen til lastbilen skal være minimum 3,5 meter bred og have en frihøjde på 4 meter.

  • Underlaget skal være kørefast (as­falt, fliser eller stabilgrus) og indrettet til tung trafik med en vægt på op til 32 tons.

  • Kørevejen skal være fri i perioden fra kl. 07:00-18:00.

  • Afstanden fra lastbilens holdeplads til de fyldte bigbags må højst være seks meter.

  • Der skal være en fri­højde på minimum 10 meter over de opstillede bigbags.

  • De opstillede bigbags må ikke stå tættere på byg­ninger end halvanden meter.

Hvis du kun har to hele tagplader med asbest, små stykker af tagplader, svarende til maksimalt to tagplader, eller en lignen­de mindre mængde asbestholdigt affald, kan du aflevere det på vores fire genbrugspladser. Vi har opstillet bigbags til mindre mængder asbestholdigt affald på vores genbrugspladser. Spørg personalet om hjælp. 

Støver dit affald?

Har du tagplader eller andet asbestholdigt affald, som støver, skal det altid pakkes ind i minimum to lag plast.

Plasten skal slutte tæt og lukkes med kraftig tape. Sådan minimerer vi risikoen for, at vores medarbejdere på genbrugspladserne udsættes for asbestholdigt støv.

 

Har I asbestholdigt affald fra jeres byggeprojekt?

Så skal I først sende en mail med kontaktoplysninger (navn, adresse, telefon og mailadresse) og oplysninger om mængden af asbestholdige affald til Silkeborg Forsyning på vejebod.tandskov@silkeborgforsyning.dk 

Hvis I har mere end et tons affald, skal det altid anmeldes til Silkeborg Kommune. Læs mere HER. 

Det er ikke begrænsning på, hvor mange bigbags I må bestille. Hver bigbag koster 1.200 kr. ekskl. moms. Betaling klares ved afhentning. 

Erhverv kan kun afhente bigbags hos Affaldscenter Tandskov. Kontakt vejeboden og se åbningstider HER. 

Virksomheder kan vælge at aflevere større mængder eller hele læs med asbestholdige tagplader og andet affald direkte til firmaet Reno Djurs. Husk altid at anmelde byggeaffaldet til Silkeborg Kommune først, da der skal udarbejdes en deklaration af affaldet til Reno Djurs inden modtagelse. 

Asbest er sundhedsskadeligt. Derfor har vi lavet en ny henteordning, så du kan komme af med dit asbestaffald på en sikker måde.

Den nye ordning minimerer risikoen for, at vores kollegaer på genbrugspladsen, og du som privatperson udsættes for støv og fibre fra asbestholdige produkter som for eksempel loftsplader og isolering, der kan indeholde asbest. 

Man må ikke genbruge, genanvende eller brænde asbest. Asbestholdigt affald må ikke blandes med andet affald.

Asbestholdigt affald bliver deponeret. Det betyder, at det bliver gravet ned. Vi sender vores asbestaffald til firmaet Renodjurs.