vand, rundvisning, skoleklasse, vandets dag, drikkedunk

Tilslutning til vandforsyning

Alt hvad du skal vide om tilslutning til Silkeborg Forsynings vandforsyning.

Tilbagestrømssikring

Hos Silkeborg Forsyning har vi fokus på, at forbrugerne i vores forsyningsområde har eller får etableret den rette sikring mod tilbagestrømning af vand fra ejendommens installation, ud på vores ledningsnet. Sikringen er vigtig, for at sikre vores drikkevand mod forurening. Sikringen sker oftest med en TBS-ventil. 

Læs mere om tilbagestrømssikring.

Tilslutning af midlertidigt vand

Fra den 1. januar 2024 skal alt vand til midlertidig brug, fx byggevand, måles og sikres med TBS-ventil min. kategori 4. Det gør vi for at sikre vores drikkevand mod forurening fra tilbagestrømning.   

I forbindelse med byggevandsinstallationer skal vi sikre, at installationen altid er opsat med korrekt tilbagestrømningssikring og fungerer, som den skal. Du har mulighed for at vælge mellem to løsninger: En midlertidig byggevandsmåler eller en byggevandskasse.

Læs mere og ansøg om midlertidigt vand.

Kort over forsyningsområde

Nedenfor finder du et kort over de områder, hvor Silkeborg Forsyning forsyner med drikkevand. 

Tilslutningsbidrag består af tre forskellige bidrag

Når en ejendom skal tilsluttes vand fra Silkeborg Forsyning, skal der betales et tilslutningsbidrag.

Det samlede tilslutningsbidrag består af tre forskellige bidrag:

  • Hovedanlægsbidrag
  • Forsyningsledningsbidrag
  • Stikledningsbidrag

Sådan bestemmes tilslutningsbidraget

Det samlede tilslutningsbidrag afgøres af to faktorer: 

  1. Type af ejendom 
  2. Om ejendommen ligger indenfor eller udenfor byzone

1. Typen af ejendom

Prisen for tilslutningsbidrag afhænger af ejendomstypen. Læs mere om de forskellige ejendomstyper nedenfor. 

Bygherre skal enten selv bestille tilslutningen eller kontakte en autoriseret VVS'er til det. Derefter står VVS'eren for ledningsarbejdet inde på matriklen (grøn på illustration).

Ved et enfamiliehus trækker vi en stikledning hen til matrikelgrænsen (mørkeblå på illustration). Vi skal teste og godkende vores ledning, før VVS'eren kan tilkoble en jordledning og få forbindelse til forsyningsledningen.

Ved et enfamiliehus betales tilslutningsbidraget først efter, at projektet er færdigt.

 

Illustration af et enfamiliehus hvor matrikelgrænse og stikledning af vist.

Bygherre skal enten selv bestille tilslutningen eller kontakte en autoriseret VVS'er til det. Derefter står VVS'eren for ledningsarbejdet inde på matriklen. Der skal betales tilslutningsbidrag, for at projektet kan begynde.

Ved tofamilie-, kæde- og rækkehuse, altså ved flere boliger på samme matrikel, leverer vi en stikledning, som tilkobles boligen direkte (mørkeblå på illustration). Denne stikledning har så forbindelse til vores forsyningsledning.

Ved disse typer boliger skal der betales hovedanlægsbidrag og forsyningsledningsbidrag for hver bolig på samme grund.

 

Illustration af Tofamilie-, kæde- og rækkehuse hvor matrikelgrænse og stikledning af vist.

Bygherre skal enten selv bestille tilslutningen eller kontakte en autoriseret VVS'er til det. Derefter står VVS'eren for ledningsarbejdet inde på matriklen. Der skal betales tilslutningsbidrag, for at projektet kan begynde.

Hvis etagebyggeriet fungerer som én bolig, følges reglerne for enfamilieshus.

Ved etagebyggerier, der fungerer som flere boliger, følges reglerne for flere boliger på samme matrikel. Ved disse typer boliger skal der betales hovedanlægsbidrag og forsyningsledningsbidrag for hver bolig på samme grund.

Ved max to etager etableres to separate stikledninger (mørkeblå på illustration), som tilkobles forsyningsledningen.

For mere end to etager anvendes samme stikledning til alle boliger (mørkeblå på illustration), som efterfølgende føres ud i hver bolig.

 

Illustration af en etagebolig hvor matrikelgrænse og stikledning af vist.

Bygherre skal enten selv bestille tilslutningen eller kontakte en autoriseret VVS'er til det. Derefter står VVS'eren for ledningsarbejdet inde på matriklen. Der skal betales tilslutningsbidrag, for at projektet kan begynde.

Da disse boliger typisk er flere på samme matrikel, følges retningslinjerne for den pågældende type. Altså at vi leverer stikledning direkte til boligen (mørkeblå på illustration).

Ved disse typer boliger skal der betales hovedanlægsbidrag og forsyningsledningsbidrag for hver bolig på samme grund.

 

Illustration af en ældre- og ungdomsbolig hvor matrikelgrænse og stikledning af vist.

Bygherre skal enten selv bestille tilslutningen eller kontakte en autoriseret VVS'er til det. Derefter står VVS'eren for ledningsarbejdet inde på matriklen. Der skal betales tilslutningsbidrag, for at projektet kan begynde.

Hvis ejendommen bruges til ét erhverv, følges reglerne for enfamilieshus (grøn og mørkeblå ledning på illustration).

Hvis flere erhverv opholder sig på ejendommen, følges reglerne for flere boliger på samme matrikel.

Ved disse typer boliger skal der betales hovedanlægsbidrag og forsyningsledningsbidrag for hver bolig på samme grund.

Illustration af en erhvervsejendom hvor matrikelgrænse og stikledning af vist.

2. Indenfor eller udenfor byzone

Ved alle boligtyper skal afstanden til Silkeborg Forsynings nærmeste forsyningsledning måles for at bestemme om huset ligger indenfor eller udenfor byzonen.

Vi har en fast pris for tilkobling af boliger indenfor byzonen, men for alt udenfor byzonen udregnes forsyningsledningsbidraget efter de faktiske udgifter.

 

Illustration der viser afstand til forsyningsledning indenfor og udenfor byzone