Tømmekalender 1/1 - 31/10 2022

Fra 31. oktober  kommer der nye tømmedage på grund af den nye sortering.

 

Hvis der er driftsforstyrrelser i form af nedbrud på biler eller lignende, så tømmes beholderne hurtigst muligt.

Dagen efter en eventuel manglende tømning bedes du kontakte os på 8920 6400.