×
Menu

Tømmekalender

På grund af ny renovatør vil der være mange, der får en ny tømmedag fra 1/1-2020.

 

Hvis der er driftsforstyrrelser i form af nedbrud på biler eller lignende, så tømmes beholderne hurtigst muligt.

Dagen efter en eventuel manglende tømning kontaktes renovatøren via vores omstilling på 8920 6400.

Vinterens våde vejr giver udfordringer ude på landet. Flere gange har skraldebiler siddet fast. Så hvis din adgangsvej er meget våd, mudret eller hullet, så skal du stille dine beholder frem til hovedvej på tømmedagen eller udbedre huller med stabilgrus.

Læs også krav til adgangsvejen

Biocover sænker udledning af metan fra Tandskov

På årsbasis svarer det til en samlet reduktion på omkring 68 tons metan pr. år eller omregnet til CO2-ækvivalenter 1913 tons pr. år. Samtidig er der produceret el svarende til 230 børnefamiliers gennemsnitlige elforbrug.

Læs mere