×
Menu

Tømmekalender

Vi tømmer som normalt i påskedagene.

Hvis der er driftsforstyrrelser i form af nedbrud på biler eller lignende, så tømmes beholderne hurtigst muligt.

Dagen efter en eventuel manglende tømning kontaktes renovatøren via vores omstilling på 8920 6400.

På helligdage kan renovatøren kontaktes direkte på 4146 0400.

Containere tømmes i weekenden

Pga. sygdom tømmes glascontainere m.v. ved etageejendomme og lignende først i weekenden den 20. - 21. marts. Vi beklager de støjgener det kan give.