Lille pige samler affald ind, som hun putter i en plastikpose

Sådan skal du sortere dit affald

Du sorterer - vi genanvender

Glas og metal

  • Glas og glasflasker uden pant. 
  • Konservesdåser og låg.
  • Konservesglas og drikkeglas.
  • Fyrfadsholdere.
  • Vitaminglas. 
  • Gryder, pander og bestik, som ikke egner sig til genbrug. 
  • Stanniol og foliebakker.
  • Øl- og sodavandsdåser uden pant. 

Lægges løst i beholderen og ikke i poser. Keramik og porcelæn skal afleveres på genbrugspladsen. 

Affaldsordning for den almindelige husstand med egne beholdere

Læs mere om vores andre affaldsordninger for eksempelvis erhverv HER. 

Sorteringsvejledning

Hvorfor skal jeg sortere mit affald?

Hvad sker der med affaldet fra min beholder?

I 2023 indsamlede vi 6.188 tons madaffald fra husene i Silkeborg Kommune og sendte det til genanvendelse. Madaffaldet blev her omdannet til biogas og gødning. Tryk HER og læs mere. 

I 2023 indsamlede vi 2.706 tons pap/papir og tekstilaffald fra husstandene i Silkeborg Kommune. Fra september 2023 begyndte vi at indsamle tekstilaffald sammen med pap/papir. 

I 2022 sendte vi 3.207 tons pap og papir til genanvendelse.

Tryk HER og se hvordan vi genanvender dit pap- og papiraffald. 

Tekstilaffaldet sendes sammen med pap og papir videre til firmaet Stena Recycling i Aarhus, som sorterer fraktionen. 

Læs mere HER. 

Metallet omsmeltes til nyt jern og aluminium.

I efteråret 2022 begyndte vi at sortere glas/metal i samme affaldsbeholder. I 2023 indsamlede vi 2.350 tons glas/metal-affald fra husstandene i Silkeborg Kommune og sendt det til genanvendelse. 

I efteråret 2022 startede vi med at sortere plast og MDK (mad- og drikkekartoner) i samme beholder.

I 2023 indsamlede vi 1.600 tons plast- og MDK-affald fra husstandene i Silkeborg Kommune.

Tryk HER og læs hvad der sker med dit plastaffald og brugte mad- og drikkekartoner. 

I 2023 indsamlede vi 11.695 tons restaffald fra husene i Silkeborg Kommune og sendte det til forbrænding.

I 2022 indsamlede vi 12.580 tons restaffald. 

Når vi brænder dit restaffald, kan vi producere el og fjernvarme. Tryk HER og læs mere. 

 I Danmark har vi ikke virksomheder nok, der kan genanvende alt vores indsamlede affald. Derfor afsætter vi dele af dit affald til udlandet, hvor det kan blive genanvendt til nye materialer.