Driftsinfo og igangværende projekter

Aktuelle driftsforstyrrelser

Ingen aktuelle driftsforstyrrelser

Planlagte driftsforstyrrelser

Ingen planlagte driftsforstyrrelser

Ved driftsforstyrrelser

Husk at tappe vand inden afbrydelsen og at holde alle haner lukket under afbrydelsen. Når der har været lukket for vandet, kan du opleve at vandet er gult/rødbrunt eller mælkehvidt. Det kan også være at det banker lidt i rørene. Generne er ufarlige og skyldes okker og luft i vandet.

I forbindelse med tilkobling af nye fjernvarmerør eller lignende, kan der forekomme støjgener i radiatorer og andre varmeinstallationer. Der kan ligeledes forekomme mindre støjgener i nogen tid efter afbrydelsen.
 

Har du akutte problemer med vand, spildevand eller fjernvarme uden for normal åbningstid, så kontakt Brand og Redning på 8970 3599. 

Henvendelser vedrørende affald skal ske inden for åbningstiden.