Driftsinfo og igangværende projekter

Aktuelle driftsforstyrrelser

Vand
15. juli 2024
Vandledningsarbejde I Linå

På grund af et ledningsarbejde er vi nødt til at lukke for vandforsyningen på en del af Silkeborg: Anebjergvej, Linå Bygade, Linå Kirkestræde, Linå Skolebakke, Linåbakken, Linåbuen, Linågyden, Linåtoften, Linåvej, Molleruplundvej, Skellerupvej, Thorupgårdsvej, Vangvedvejen, Overgårdsvænget fra klokken 10:00 til ca. 11:00 torsdag d. 18. juli . Der kan efterfølgende forekomme let farvet vand og luft i vandet i en kort periode. Vi beklager de gener dette måtte give.

Vand
21. maj 2024
Renovering af vandledninger i Skovkvarteret

Formål og betydning:

De eksisterende vandledninger i området er udtjente og skal derfor udskiftes til nye. Med nye rør reducerer vi antallet af træthedsbrud i fremtiden og vandet vil nemmere kunne løbe rundt i systemet til glæde for beboerne.

I forbindelse med arbejdet fjernes fortove og kantsten i den side, hvor den nye vandledning skal etableres. Det vil under hele forløbet være muligt at passere i bil, hvor der arbejdes. I de tilfælde hvor adgangsvejene til husene bliver forstyrret, vil beboerne blive orienteret. 


Tidsplan:

Vi går i gang med arbejdet i uge 17 (slutningen af april), og vi forventer at være færdige i uge 39 (slutning af september).


Kontaktperson:

Hvis du har spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte projektleder Niels Henrik Jensen, tlf. 60 64 92 29


Planlagte driftsforstyrrelser

Ingen planlagte driftsforstyrrelser

Ved driftsforstyrrelser

Husk at tappe vand inden afbrydelsen og at holde alle haner lukket under afbrydelsen. Når der har været lukket for vandet, kan du opleve at vandet er gult/rødbrunt eller mælkehvidt. Det kan også være at det banker lidt i rørene. Generne er ufarlige og skyldes okker og luft i vandet.

Nogle gange er vi nødsaget til at lukke for fjernvarmen i en kortere periode, fx for at reparere fjernvarmerørene. Det betyder, at din bolig ikke bliver opvarmet i perioden. Lukning af fjernvarme kan også betyde, at der kan være perioder uden varmt vand. 

I forbindelse med tilkobling af nye fjernvarmerør eller lignende, kan der forekomme støjgener i radiatorer og andre varmeinstallationer. Der kan ligeledes forekomme mindre støjgener i nogen tid efter afbrydelsen. 

Har du akutte problemer med vand, spildevand eller fjernvarme uden for normal åbningstid, så kontakt Brand og Redning på 8970 3599. 

Henvendelser vedrørende affald skal ske inden for åbningstiden.