Driftsinfo og igangværende projekter

Aktuelle driftsforstyrrelser

Fjernvarme
26. oktober 2021
Planlagt varmeafbrydelse - Nørreskov Bakke/Eriksborg området

Vi er desværre nødsaget til at lukke for fjernvarme på: Silkeborg: A.C.Illums Vej, Blommevej, F.L.Smidths Vej, Ferskenvej, Hellebjergvej, Hellestien, Højmarken, Karlskronavej, Kirsebærvej, Mads Clausens Vej, Nørreskov Bakke, Poul Larsens Vej, Sortenborgvej, Tietgensvej, Tingvejen, Vindruevej, Georg Jensens Vej, Rosmarinvej, Merianvej, Løvstikkevej, Myntevej, Salvievej, Safranvej fra kl. 08:00 til ca. 18:00 tirsdag d. 26. oktober.

Vi beklager de gener dette måtte bevirke.

Vand
25. oktober 2021
Ledningsbrud Birkeskrænten

På grund af et ledningsbrud er vi nødt til at lukke for vandforsyningen på en del af Birkeskrænten fra klokken 08:30 til ca. 11:00 tirsdag d. 26. oktober . Der kan efterfølgende forekomme let farvet vand og luft i vandet i en kort periode. Vi beklager de gener dette måtte give.

Planlagte driftsforstyrrelser

Ingen planlagte driftsforstyrrelser

Husk at tappe vand inden afbrydelsen og at holde alle haner lukket under afbrydelsen. Når der har været lukket for vandet, kan du opleve at vandet er gult/rødbrunt eller mælkehvidt. Det kan også være at det banker lidt i rørene. Generne er ufarlige og skyldes okker og luft i vandet.

I forbindelse med tilkobling af nye fjernvarmerør eller lignende, kan der forekomme støjgener i radiatorer og andre varmeinstallationer. Der kan ligeledes forekomme mindre støjgener i nogen tid efter afbrydelsen.
 

Kontakt os på 8920 6400.

Henvendelser vedrørende affald skal ske inden for åbningstiden.

Har du akutte problemer med vand, spildevand eller fjernvarme uden for normal åbningstid, så kontakt Brand og Redning på 8970 3599.