Driftsinfo og igangværende projekter

Aktuelle driftsforstyrrelser

Vand
03. november 2023
Ny vandledning på Husumvej og på Dannevirkevej

Vi lægger nye vandledning på Husumvej og Dannevirkevej


Tidsplan

Arbejdet forventes udført i perioden fra starten af november (uge 45) til midt i december (uge 50).

 

Om arbejdet

Den nye ledning nedgraves i det vestlige fortov på Husumvej og i det sydlige fortov på Dannevirkevej. Adgang til ejendommene opretholdes via jernplader og gangbroer, i det omfang det er muligt, mens arbejdet står på.

 

I forbindelse med arbejdet kan der forventes kortvarige driftsforstyrrelser. Forstyrrelserne vil finde sted i tidsrummet mellem kl. 8.30 og 14.30.

 

Efter aflukningen kan vandet indeholde luft og være farvet af aflejringer fra rørene. Fænomenet er ikke farligt. Det er dog en god idé at foretage en gennemskylning af ejendommens vandinstallationer. Skyl gerne i minimum to minutter. Se også vores FAQ om drikkevand for yderligere oplysninger.


Kontakt

Spørgsmål kan rettes til projektleder Niels Henrik Jensen, tlf. 89 20 64 50

Vand
24. november 2023
Vandarbejde på Kærsgårdsvej

Ny vandledning på Kærsgårdsvej

Vi lægger nye vandledninger på Kærsgårdsvejs sydlige del – mellem Eidervej og Ringvejen.

Tidsplan
Arbejdet forventes udført i perioden fra den 27. november til den 20. december 2023.

Om arbejdet
Den nye ledning etableres mellem cykelsti og fortov på den vestlige side af Kærsgårdsvej. På begge sider af vejen graves der huller ud for de enkelte ejendomme for at koble husene over på den nye ledning. Adgang til ejendommene opretholdes til fods under hele perioden.

Trafik
Den sydgående vejbane spærres på Kærsgårdsvej i anlægsperioden. Beboerkørsel vil være muligt.

Driftsforstyrrelser
I forbindelse med arbejdet kan der forventes kortvarige driftsforstyrrelser. Forstyrrelserne vil finde sted i tidsrummet mellem kl. 8.30 og 14.30.

Efter aflukningen kan vandet indeholde luft og være farvet af aflejringer fra rørene. Fænomenet er ikke farligt. Det er dog en god idé at foretage en gennemskylning af ejendommens vandinstallationer. Ved gennemskylning skal der minimum skylles i 2 minutter.

Kontakt
Spørgsmål kan rettes til projektleder Niels Henrik Jensen, tlf. 89 20 64 50
Planlagte driftsforstyrrelser

Ingen planlagte driftsforstyrrelser

Ved driftsforstyrrelser

Husk at tappe vand inden afbrydelsen og at holde alle haner lukket under afbrydelsen. Når der har været lukket for vandet, kan du opleve at vandet er gult/rødbrunt eller mælkehvidt. Det kan også være at det banker lidt i rørene. Generne er ufarlige og skyldes okker og luft i vandet.

I forbindelse med tilkobling af nye fjernvarmerør eller lignende, kan der forekomme støjgener i radiatorer og andre varmeinstallationer. Der kan ligeledes forekomme mindre støjgener i nogen tid efter afbrydelsen.
 

Har du akutte problemer med vand, spildevand eller fjernvarme uden for normal åbningstid, så kontakt Brand og Redning på 8970 3599. 

Henvendelser vedrørende affald skal ske inden for åbningstiden.