vand, rundvisning, skoleklasse, vandets dag, drikkedunk

Vandets kvalitet

Så blødt er dit vand

​I vores forsyningsområde har vi blødt/meget blødt vand. Vandets hårdhed er et udtryk for indholdet af calcium og magnesium.
Hårdheden har blandt andet betydning for sæbeforbruget ved tøjvask. Hårdt vand kræver større sæbeforbrug end blødt vand.

Du finder vandets hårdhedsgrad under hvert værk herunder.

 

 

 
drikkedunk, vand,

Analyse af vandet kvalitet

Hos Silkeborg Forsyning analyserer vi, i overensstemmelse med drikkevandsbekendtgørelsen, løbende for mere end 100 kemiske stoffer i vores drikkevandsboringer. Ligeledes analyseres drikkevandet, når det forlader vandværkerne på vej ud til forbrugerne.

Alle aktive indvindingsboringer analyseres som minimum hvert tredje år. Ved fund af pesticider eller andre uønskede stoffer øges prøvetagningsfrekvensen til en gang årligt. Drikkevandet, som sendes ud af vandværkerne, analyseres derimod altid to gange årligt.

Der har i flere tilfælde været observeret målbare koncentrationer af DMS (nedbrydningsprodukt fra pesticider) i aktive boringer, samtidig med at ingen DMS har kunnet måles efter vandbehandlingen på vores værker. Den målte DMS vurderes at blive fjernet under vandbehandlingen via biologisk nedbrydning/ sorption. Det vil sige, at DMS ikke er målt i det vand, som forbrugerne modtager.

I november 2021 og januar 2022 har Silkeborg Forsyning fået undersøgt alle igangværende 11 vandindvindingsboringer for PFAS. Her fandt vi PFAS i to boringer fra Nordskoven. I begge tilfælde omkring 10 gange under den tilladte grænseværdi for drikkevand.

Men fundet af PFAS kunne ikke spores videre i det drikkevand, som bliver leveret videre til kunderne.

I samarbejde med eksterne analyseeksperter er Silkeborg Forsyning i fuld gang med at finde eventuelle kilder til PFAS analyseresultatet i de to boringer, herunder om den ekstrem lave koncentration skyldes en afsmitning fra selve prøvetagningsudstyret. Silkeborg Forsyning har valgt at intensivere overvågningen af PFAS i de berørte boringer. Der blev taget nye prøver i november 2022, og her blev der IKKE fundet PFAS i de to boringer. 

Et resume af de nyeste målinger for vandværket samt tilhørende boringer kan ses i tabellerne under hvert vandværk længere nede på siden her. Et fuldt og historisk overblik over alle analyserede parametre kan ses på Jupiterdatabasen, som du også finder et link til under hvert værk.

vand, hvinningdal,

Vandkvaliteten for hvert vandværk

Vandets hårdhedsgrad er 4,5º dH, hvilket er blødt vand.

Se vandanalyse.

Se flere data i Jupiterdatabasen.

Herunder kan du se Hvinningdal Vandværks forsyningsområde.

Vandets hårdhedsgrad er 2,2º dH, hvilket er meget blødt vand.

Se vandanalyse.

Se flere data i Jupiterdatabasen.

Herunder kan du se Gudenå Vandværks forsyningsområde.

Vandets hårdhedsgrad er 3,7º dH, hvilket er meget blødt vand.

Se vandanalyse.

Se flere data i jupiterdatabasen.

Herunder kan du se Knudlund Vandværks Forsyningsområde.

Området forsynes med vand fra Them Vand, Toftbjerg Vandværk, hvor hårdheden er 8-10º dH

Se vandanalyse på Mitvand.dk

 

Silkeborg Forsyning har indgået følgende rammeaftaler om grundvandsbeskyttelse.