Forskelligt affald som tomme dåser, flasker, æggebakker og plastik

Spørgsmål og svar

Manglende tømning

Hvis der er driftsforstyrrelser i form af nedbrud på biler eller lignende, så tømmes beholderne hurtigst muligt.

HCS varetager tømning af affaldsbeholdere. Dagen efter en eventuel manglende tømning  kontaktes Silkeborg Forsyning på tlf. 8920 6400.

Se din forventede tømmedag: Tømmekalender.

Se eventuelle driftsforstyrrelser: Driftsforstyrrelser.

Husk at beholdere til glas-metal/plast-MDK og papir/pap skal stilles frem til skel inden kl. 6:00 på tømmedagen.

Husk, at sortere korrekt: Affalds-ABC.

Hvis skraldemanden ikke har ombyttet din røde miljøkasse, kan det skyldes flere forskellige ting. Tjek altid på den røde miljøkasses låg, om du har fulgt brugsvejledningen.  

Få en kort guide til hvordan du bruger den røde miljøkasse rigtigt ved at trykke HER. 

 

Grunde til manglende ombytning:
 

 1. Miljøkassen var placeret på beholderen til mad/restaffald.
  Miljøkassen bliver kun medtaget af skraldemanden, hvis den er placeret på beholderne til papir/pap eller metal/glas – plast/MDK. Du er velkommen på genbrugspladsen med dit farlige affald, alternativt kan den røde miljøkasse stilles frem ved næste tømning af beholderne med papir/pap eller metal/glas – plast/MDK.

 

 1. Miljøkassen var ikke lukket forsvarligt på alle fire låsehasper, eller den var for tung (må maks. veje 4 kg).
  Du er velkommen på genbrugspladsen med dit farlige affald, alternativt kan miljøkassen stilles frem ved næste tømning, hvor den er lukket forsvarligt og ikke vejer for meget.

 

 1. Der var ikke plads på skraldebilen.
  Vi oplever, at mange gerne vil gøre brug af den røde miljøkasse, men at skraldebilerne desværre ikke har plads til så mange kasser. Stil derfor kun den røde miljøkasse frem til tømning, når den er fyldt (erfaringer viser, at en gennemsnitlig husstand har omkring én kasse af denne type affald om året). Så er der bedre plads på skraldebilerne, og alle kan få taget deres røde miljøkasse med, når de har brug for det. 

Beholderne

Mad- og restaffaldsbeholderen tømmes typisk hver anden uge. 

Hver tredje uge tømmer vi beholderne til glas/metal, plast, mad- og drikkekartoner (MDK) og pap/papir/tekstil.

Tøm, klem og kram dine dåser og kartoner, så du får plads til det hele.

Tjek vores tømmekalender her. 

Beholderen må ikke overfyldes. Låget skal kunne lukkes helt, ellers tømmes beholderen ikke. 

Hvis din beholder er gået i stykker, så skriv til mail@silkeborgforsyning.dk, hvor du beskriver skaden eller ring på telefon 8920 6400.

Hvis du gerne vil bestille eller ændre affaldsbeholdere, så skriv til mail@silkeborgforsyning.dk eller ring på telefon 8920 6400.

Brug de grønne poser, du har fået leveret. De er særligt velegnede i sorteringsanlægget, hvor de bliver frasorteret.

Når du har brugt dine grønne poser til madaffald, så får du en ny rulle ved at sætte en tom (grøn) pose i klemme ved låget på tømmedagen. Så afleverer skraldemanden en ny rulle på låget af beholderen.

 

Du har mulighed for at hente ekstra grønne poser på genbrugspladsen eller på vores hovedkontor på A. C. Illums Vej 11. 

Den grønne køkkenspand er beregnet til de grønne poser til madaffald.

Beholder Højde Bredde Dybde

7 liter

26,8 cm 24,6 cm 20,4 cm

Nej, skillevæggen må ikke flyttes eller fjernes. 

Hvorfor må man ikke flytte eller fjerne skillevæg ?

 1. Affaldet i beholdere vil blive blandet på lastbilen, dvs. at restaffald havner i madaffaldet, hvilket kan skade anlæg og forurene madaffaldet, der skal i biogasanlæg og efterfølgende ud på markerne.
 2. Det vil betyde ekstra omkostninger, som havner ved alle vores kunder.
 3. Vi bliver nødt til at skifte beholder, hvilket vil koste 845,- kr. pr. stk., der hvor der er flyttet eller fjernet skillevæg. En omkostning, som vil blive faktureret til den enkelte kunde.
   

Typisk løsning for parcelhuse er tre stks240 L beholdere. Se målene på beholdertyper her. 

 • Der skal være 10 cm friplads ved hver beholder i bredden.
 • Samlet bredde ved de tre beholdere er 226 cm.
 • Beholdere til papir/pap/tekstil samt plast/mad- og drikkekartoner og metal/glas skal stilles frem på tømmedag, hvis ikke de står i skel. Husk. at håndtaget skal vende udad mod vejen.
 • Det er muligt at tilvælge en haveaffaldsbeholder (skal også stilles frem på tømmedagen). Læs mere om haveaffaldsbeholdere her. 

 

Beholderne til affald skal kunne udskiftes og bruges igen. Det er derfor vigtigt, at de ikke ødelægges med grafitti eller anden overmaling. Hvis beholderen bliver ødelagt, kan Silkeborg Forsyning kræve erstatning, da beholderne tilhører Silkeborg Forsyning.

 

Er du blind eller svagtseende, kan du bestille taktile piktogrammer/mærkater til dine affaldsbeholdere, så det bliver nemmere for dig at sortere dit affald.

Kontakt vores kundeservice på tlf. 8920 6400 eller mail@silkeborgforsyning.dk for at bestille de taktile mærkater.
 

Mere om de taktile mærkater:
Mærkaterne tilgodeser blinde og svagtseende, uanset om de bruger almindelig hævet skrift eller braille (blindskrift). Mærkatet er sort med gult tryk. Der vises piktogram-billedet af affaldstypen tilsvarende de nationale piktogrammer. Herudover vises tekst med affaldstypen med blokbogstaver, hævet også i gult. Endelig er affaldstypen anført med braille.

Silkeborg Forsyning har tidligere tilbudt en anden løsning med en lille plastik-clips, der blev sat på beholderens håndtag, hvor der var hævet skrift med affaldstyperne. I takt med at mere og mere affald blandes i beholderen, gav denne løsning udfordringer. Derfor blev løsningen med de taktile mærkater indført. Løsningen med clipsene udgik pr. 1. august 2022.

Silkeborg Kommune har vedtaget affaldsregulativer med affaldsordninger, der skal sikre, at vi genanvender vores affald. Se kommunens infofolder.

Se også kommunens affaldsplan 2015 - 2024

Rengøring af beholderne

Selvom dit affald er snavset, skal din affaldsbeholder ikke være det. En vask af affaldsbeholderen med vand og sæbe et par gange om året får både din beholder til at skinne og vores skraldemænd til at smile.

 

Sådan holder du beholderen ren

 1. Klem overskydende væske ud af affaldet, inden du smider det ud, så affaldet er så tørt som muligt.
 2. Luk poserne til dit restaffald og madaffald med dobbeltknude og undgå overfyldte poser.
 3. Læg poserne forsigtigt i beholderen, så du undgår, at der går hul på dem.
 4. Rengør løbende din affaldsbeholder med vand og sæbe ved at lægge den ned og spule den med haveslangen.
 5. Stil din beholder i skyggen og luk altid låget efter dig.

På den måde får både du og vores skraldemænd en ren oplevelse med affaldsbeholderen.

Tak fordi du gør din beholder ren.

Du kender godt lugten.
Den der lettere kvalmende lugt af forrådnelse, der stiger op fra madaffaldet, når maddiker og fluer holder fest i din affaldsbeholder.  

Især på de varme sommerdage er det et problem. Både for din lugtesans og for vores skraldemænd, som har udfordringer med at tømme beholderen, fordi der ligger væske i bunden, og affaldet klistrer fast på siderne af beholderen.

Har du fået små kriblende ”kæledyr” i beholderen, så prøv følgende:

 1. Vask den tomme affaldsbeholder med vand og sæbe.
 2. Hæld kogende vand ned langs siderne for at fjerne maddikerne og fastgroet affald.
 3. Luk låget og hæld først vandet ud, når det er kølet af.
 4. Gentag.

Et par gode råd:

Du kan også prøve at hælde groft salt i bunden af din affaldsbeholder. Eller en pose med lidt husholdningseddike, som du kan hænge inde i beholderen. Det kan i nogle tilfælde holde de uønskede dyr væk.

Husk maddiker er ikke farlige, så du behøver ikke bruge gift.

På den måde får både du og vores skraldemænd en ren oplevelse med affaldsbeholderen.

Tak fordi du gør din beholder ren.

Den røde miljøkasse

Klik HER og find svar på dine spørgsmål om den røde miljøkasse til farligt affald. 

Placering

Det er op til dig, hvor dine beholdere står til dagligt, men på tømmedagen gælder nedenstående:

1. Madaffald/Restaffald må stå op til 30 meter inde på grunden, hvis adgangsvejen overholder visse retningslinjer.

2. Papir/pap, skal stilles ud til skel, hvor skraldebilen kan holde, med håndtaget ud mod vejen, senest kl. 6.00 om morgenen på tømmedagen.

3. Plast/MDK og Glas/metal skal stilles ud til skel, hvor skraldebilen kan holde, med håndtaget ud mod vejen, senest kl. 6.00 om morgenen på tømmedagen.

Hvis man gerne vil undgå at skulle køre beholdere frem på tømmedagen, og man har pladsen til det, så kan man etablere en standplads, hvor man evt. kan komme til begge sider af spanden. Så skraldemanden går til håndtaget fra vejen, og borgeren går til låget fra havesiden. Læs mere om standplads og adgangsvej.

Eksempel:

Skel er der, hvor din grund starter ud mod farbar vej*.

Se dit skel på kort.bbr.dk 

*Med forbehold for, at der er adgang for skraldebilen.

Standplads

Gælder mad- og restaffaldsbeholdere samt 4-hjulede containere. 

 • Beholdere/containere skal anbringes på et let tilgængeligt sted senest kl. 6.00 på tømmedagen (standpladsen).
 • Standpladsen skal bestå af et fast underlag, som f.eks. fliser, belægningssten eller asfalt.
 • Håndtaget på beholderen skal være frit tilgængeligt.
 • Det er grundejerens ansvar, at skraldemanden til enhver tid har uhindret og forsvarlig adgang til beholdere/containere.
 • Der skal være tændt lys.
 • Der skal være ryddet sne og gruset.

Skelordning

Øvrige beholdere (Papir/pap, Plast/MDK og Glas/metal og Haveaffald), samt hvis kravene til standplads eller adgangsvej ikke kan overholdes, stilles ud til skel med håndtaget udad senest kl. 6.00 på tømmedagen. 

Særligt om vinteren

Skraldemanden vil gerne tømme din affaldsbeholder, men om vinteren har han brug for din hjælp, derfor skal du:

 • Rydde sne, salte/gruse fortov, adgangsvej, samt hvor beholderen står.
 • Grave hul i snevolden ud til kørebanen
 • Rydde et felt på 3x3 meter på kørebanen, hvor skraldemanden kan færdes sikkert.
 • Rydde privat vej og grusvej i mindst 4 meters bredde.
 • Ikke skovle sne op foran din affaldsbeholder.
 • Stille beholderen frem aftenen før tømmedagen.
 • Tænde lyset i den mørke tid.

Adgangsvejen hen til beholderen

Hvor skraldemanden skal gå:

 • Være plan, jævn og med kørefast underlag, som f.eks. fliser, belægningssten eller asfalt.
 • Brosten, græsarmereringssten, knust granit, skærver, ral, komprimeret grus kan ikke godkendes som fast underlag.
 • Belægning på havegang, døråbning skal være mindst 20 cm bredere end beholderen .
 • Være højest 30 meter lang.
 • Have en fribredde på 1,20 meter, samt døre, låger og lignende skal kunne fastholdes i åben stilling.
 • Have en frihøjde under udhæng og træer på mindst 2,10 meter.
 • Være veloplyst.
 • Være vedligeholdt, sneryddet og gruset.

Hvor skraldebilen skal køre:

 • 4 meter bred.
 • 4 meter høj.
 • Grusveje skal vedligeholdes med grus.
 • Der skal være vendemulighed.

Særlige regler for koteletgrunde:

 • Ved såkaldte koteletgrunde udgør ”koteletbenet” en del af adgangsvejen. Den del af en adgangsvej, der forløber hen over en anden ejendom, betragtes som et ”koteletben”.
 • Koteletbenet indgår dog ikke i beregningen af gangafstanden til standpladsen, idet beholdere på en ”koteletgrund” afhentes op til fem meter fra det sted, hvor koteletbenet (tilkørslen) går over i selve grunden.

Hvor adgangsvejen indebærer stigning, gælder følgende:

 • Stiger adgangsvejen mere end 10 % - svarende til 10 cm for hver meter - skal der være trin til at gå på og dobbelt rampe til at køre på.
 • Trinene skal være 40 cm brede og mindst 40 cm dybe og have en max. trinhøjde på 10 cm. Ramperne skal dog passe til beholderens hjul, så de ikke afsporer.
 • Ved længere stigninger skal der være en repos for hver 5 m. På reposen skal der være plads til beholder og mandskab.
 • Max. stigning er 25 %, svarende til 25 cm for hver meter.

    

2-hjulede beholdere til Papir/pap,  Glas/plast/metal samt evt. haveaffald skal altid frem til skel med håndtaget udad senest kl. 6.00 på tømmedagen.

Af hensyn til trafiksikkerhed og -afvikling starter tømning kl. 5.30 på nogle få veje. Tryk her og se hvilke veje. 

 • Det er billigere at afhente beholdere, som kunder stiller frem, og besparelsen kommer dig til gode.
 • Beholdere er ikke altid fyldt, og du kan derfor lade den stå til næste tømning. Indsamlingen bliver derved hurtigere, og vi bruger mindre brændstof.
 • Affaldet i beholdere skal være rent og tørt, derfor kan tømning godt udskydes, hvis du ikke stiller frem.

Du har mulighed for at tilmelde dig vores sms-service, hvor du får besked om tømning dagen inden skraldemanden tømmer beholderen. Så skal du ikke gå og huske på tømmedagen. Det koster ikke noget.

Hvorfor kan jeg få hentet min beholder til rest- og madaffald inde på min grund - på en standplads?

 • Affaldet er uhygiejnisk, og det er derfor vigtigt, at det bliver tømt, også selv om beholderen ikke er fyldt.

Den røde miljøkasse ombyttes/tømmes, når du stiller den frem på låget af enten din beholder til papir/pap eller glas/metal – plast/MDK.

Kassen skal være fyldt, inden den stilles frem til ombytning. Så udnytter vi pladsen på skraldebilerne bedst, og det er mest økonomisk. Erfaringer viser, at en gennemsnitlig husstand har omkring én kasse af denne type affald om året.

Vær opmærksom på, at den røde miljøkasse med sorteret affald maksimalt må veje 4 kg.

Låget skal være lukket på alle fire låsehasper. Det gør du lettest ved at stille kassen lidt på skrå, når du presser hasperne ind.

Læs mere om brugen af den røde miljøkasse i afsnittet ovenfor "Den røde miljøkasse". 

Er det stormvejr, kraftig blæst og voldsom regn, og skal du have tømt din affaldsbeholder? 

Vi anbefaler, at du sætter din affaldsbeholder i læ for blæsten, så den undgår at vælte, inden skraldemanden kommer forbi. 

Hvis du har mulighed for det, kan du også køre på genbrugspladsen med dit affald. OBS: Genbrugspladserne tager ikke i mod mad- og restaffald. Eller vente med at få tømt til næste tømmedag. 

Hvis beholderen ikke er sat frem på tømmedagen inden kl. 5:30 med håndtaget ud ad, tømmes den desværre ikke. Det gælder ikke, hvis beholderne står ved en standplads. 

Du må ikke fastgøre beholderen, så kan skraldemændene ikke udføre deres arbejde. 

Min vej er ødelagt af regnvand

Du har som grundejer pligt til at vedligeholde tilkørselsvejen hen til dine affaldsbeholdere. Derfor skal du reperarere vejen, når vejret igen tillader det. I mellemtiden kan du køre din beholder forbi det oversvømmende område og ned til en farbar vej inden kl. 5.30 på tømmedagen. 

Etageboliger og fællesbebyggelser 

Er I flere der deler beholdere, kan der være behov for større eller flere beholdere til det sorterede affald.

Du finder en oversigt over de beholderstørrelser, der findes til forskellige typer affald her.

Alle skal sortere på den nye måde. Det betyder, at glasbeholdere ændres til metal- og glasbeholdere, og at plast- og metalbeholdere ændres til plast samt mad- & drikkekartoner (MDK). Så snart mærkaterne er skiftet ska man starte den nye sortering. Hvis det viser sig, at der ikke er tilstrækkelig plads i affaldsløsningen, tilpasser vi tømmefrekvensen.

Skiftet til ny sortering for nedgravede løsninger kommer til at ske hhv. den 14. og 21. oktober 2022.

Farligt affald indsamles i miljøkasse eller afleveres på genbrugspladsen. Fællesbebyggelser kan have andre ordninger, spørg din udlejer/administrator.

Er i en mindre fællesbebyggelse med op til 20 boliger/lejligheder får I typisk en miljøkasse til farligt affald. Kassen placeres indendørs, og beboerne i fællesbebyggelsen skal informeres om, hvor kassen står.

Det er vigtigt, at der udpeges en der er ansvarlig for kassen evt. ejeren/en formand/vicevært eller lignende. Når kassen er fuld, tjekkes det at kassen er pakket efter vejledningen på kassens låg. Nu kan kassen stilles frem på låget af en af beholderne til plast/MDK, glas/metal eller papir/pap. Så bytter vi kassen til en ny tom kasse. Den ansvarlige sørger for at den tomme kasse stilles frem til brug.

Du er også altid velkommen på genbrugspladserne med det farlige affald.

Større boligforeninger og lignende er tilknyttet vores miljøbil. Nærmere omkring håndtering af det farlige affald aftales med Silkeborg Forsyning.

 

Fritagelse

Nej, som udgangspunkt kan man ikke blive fritaget for sortering ved husstanden.

Hvis du har særlige forhold, eller du ønsker at klage, skal du kontakte Silkeborg Kommune.

Nej, alle husholdninger skal have beholdere til madaffald og restaffald.

Hvis du slet ikke sorterer dit affald, vil du hurtigt komme til at mangle plads i beholderen til restaffald.

Det er også vigtigt, at du sorterer dit affald korrekt, da du ellers risikerer, at beholderne ikke bliver tømt.

Hvis I er flere, der vil deles om en fællesløsning til Papir/pap eller Metal/glas og Plas/Mad- og drikkekartoner, skal I kontakte os på tlf. 8920 6400, så vi kan se, hvilke muligheder I har.