×
Menu

Vi går igang i Vestergade

I løbet af 2020 bliver Vestergade separatkloakeret.

Biocover sænker udledning af metan fra Tandskov

På årsbasis svarer det til en samlet reduktion på omkring 68 tons metan pr. år eller omregnet til CO2-ækvivalenter 1913 tons pr. år. Samtidig er der produceret el svarende til 230 børnefamiliers gennemsnitlige elforbrug.