Generalforsamling, bestyrelse og direktion


Generalforsamling

Ejerrepræsentanter

Helle Gade, borgmester.

Lone Lyrskov, kommunaldirektør.

Bestyrelse

Medlemmer udpeget af generalforsamlingen

Jannik Haahr Antonsen. (Bestyrelsesleder).

Per Hovgaard.

Lotta Sandsgaard.

Steen Kahr Rasmussen.

Ivan Greve.

Morten Riis Skydsgaard.

Medarbejdervalgte medlemmer

Morten Bay Dahl.

Claus B. Mikkelsen.

Forbrugervalgte medlemmer fra vandselskaberne

Max Halkjær.

Tommy Nielsen.

Direktion

Jens Frederik Bastrup, administrerende direktør

Referater fra bestyrelsesmøder

Vand

 

Spildevand

Dagsordner fra bestyrelsesmøder

Vand

 

Spildevand