Lovgivning

Her finder du den gældende Affalds- og Ressourceplan, samt regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald.

Silkeborg Kommunes affalds- og ressourceplan fastlægger en række initiativer for håndteringen af affald fra henholdsvis husholdninger og erhverv i perioden 2021 til 2026.

Se Affalds- og Ressourceplan 2021-2026

Silkeborg Kommunes regulativ for husholdningsaffald fastsætter pligter og rettigheder for håndtering af husholdningernes affald. 

Se gældende regulativ for husholdsningsaffald.

Silkeborg Kommunes regulativ for erhvervsaffald fastsætter sammen med affaldsbekendtgørelsen pligter og rettigheder for håndtering af virksomheders affald.

Se gældende regulativ for erhvervsaffald.