Prisstigning på fjernvarme fra 1. oktober 2022

Energipriserne ligger fortsat på et meget højt niveau, og derfor hæver Silkeborg Forsyning igen prisen på fjernvarme.

Den 1. oktober 2022 stiger forbrugsbidraget, der er den variable del af varmeregningen, derfor med 120 kroner fra 735 kroner til 855 for en megawatt-time (MWh).

Det er en stigning på 16,3 procent.

For et standardhus på 130 m2 med et forbrug på 18,1 MWh varme om året betyder det en stigning på 2.172 kroner fra 16.824 kroner til 18.996 på den samlede regning, der også består af et abonnementsbidrag og effektbidrag. Det medfører en stigning på 12,9 procent på den samlede regning.

For en standardlejlighed på 75 m2 med et forbrug på 15 MWh varme om året betyder det en stigning fra 13.500 kroner til 15.300 kroner på den samlede regning, der også består af et abonnementsbidrag og effektbidrag. Det medfører en stigning på 13,3 procent på den samlede regning.

Igen har vi valgt at lade den variable del af varmeregningen, der bliver kaldt forbrugsbidraget, stige.

Fortsat meget høje energipriser betyder store omkostninger

Energipriserne har hen over foråret og sommeren fortsat ligget på et meget højt niveau og ser ikke ud til at falde, når vi nærmer os vinteren.

Den fortsatte krig i Ukraine gør situationen på et usikkert energimarked meget vanskelig at forudse. Det betyder, at det også den kommende vinter bliver dyrt at producere fjernvarme. Derfor kan det desværre heller ikke udelukkes, at der kommer flere pristigninger. 

Silkeborg Forsyning kan kun følge markedspriserne. Vi må hverken have store under- eller overskud. Det betyder, at når prisen stiger på energi, bliver det dyrere at producere fjernvarme - og derfor stiger fjernvarmeprisen også.

I forbindelse med sidste prisstigning med effekt fra 1. marts, meldte vi ud, at der desværre ville komme en prisstigning mere i anden halvdel af 2022. Det er den prisstigning, der kommer nu. 

Silkeborg Forsyning har den 26. juni 2022 varslet fjernvarmekunderne om prisstigningen via mail og SMS. Den 27. juni sendes der en varsling via e-Boks og fysisk brev til de kunder, vi ikke kan nå med en SMS eller en mail.

Q&A

Her kan du få svar på en række spørgsmål om prisstigningen. Vi opdaterer spørgsmålene løbende.

Den 1. oktober 2022 stiger forbrugsbidraget med 120 kroner fra 735 kroner til 855 for en megawatt-time (MWh).

Det er en stigning på 16,3 procent.

Det korte svar er, at vi skal følge et ”hvile i sig selv”-princip. Det siger lovgivningen. Derfor vil stigende produktionspriser medføre en stigende varmeregning til fjernvarmekunderne.

"Hvile i sig selv" betyder, at Silkeborg Varme A/S, der driver kraftvarmeværket, ikke må generere over- eller underskud set over en årrække. Som følge af stigende energipriser på naturgas og el i efteråret 2021 og med forventning om et fortsat højt prisniveau i 2022, vil produktionsomkostningerne til fjernvarmen stige. Derfor vil selskabet genere et underskud, hvis vi ikke hæver prisen. Det må vi ikke ifølge loven. 

 

Det er den variable del af varmeregningen, der stiger. Derfor afhænger prisen af dit forbrug. Du kan derfor gøre en del for selv at spare på varmen. Få gode råd til at udnytte fjernvarmen bedst muligt her.

silkeborgforsyning.dk/koldretur

Du finder vores klagevejledning her.

silkeborgforsyning.dk/kundeservice/klagevejledning

Det afhænger af forholdene på din konkrete ejendom. Typisk skal opsigelsen ske med 18 måneders varsel til udgangen af et regnskabsår. Det koster 12.500 kroner i gebyr for afkobling. Hvis du senere vil kobles på fjernvarme igen, så koster det 25.000 kroner i et stikledningsbidrag for et parcelhus. Dertil kommer omkostningerne til installation i selve huset.

Vi følger markedet, også når det falder. Men som markedet ser ud nu, ser vi ikke prisfald som realistiske i 2022. 

Som markedet er lige nu, og med den store usikkerhed, som krigen i Ukraine medfører, kan det ikke udelukkes, at der kommer flere prisstigninger. 

Sådan kan du spare på fjernvarmen

Du kan gøre noget selv for at spare på varmen. Følg også dit forbrug her.

www.silkeborgforsyning.dk/selvbetjening/minforsyning

Gulvvarme

Find en fast, god indstilling og undgå at skrue på termostaterne for ofte. Det kan tage ca. et halvt døgn, før justeringen slår igennem.

Returtemperatur

Jo koldere returtemperaturen er, jo bedre har du udnyttet varmen i fjernvarmevandet. Se mere om kold retur her. www.silkeborgforsyning.dk/koldretur

Temperaturen

21 grader er en fin temperatur for de fleste. Hver ekstra grad betyder fem procent højere varmeforbrug.  Tag en trøje og hjemmesko på, hvis du fryser.

Radiatoren

Brug alle radiatorer i samme rum og indstil dem ens. Lad ikke én radiator køre på fulde drøn, mens andre er slukket. Det er mere økonomisk, at de hjælper hinanden. Radiatoren skal være varm i toppen og kold i bunden.

Dæk aldrig radiatoren af med vasketøj. Sørg for at der er frit over, under og foran radiatorerne, det giver de bedste driftsbetingelser.

Termostaten

Dæk aldrig termostaten til med møbler, gardiner eller tøj. Der skal være godt med luft rundt om selve termostaten.

Det varme vand

Indstil temperaturen på det varme brugsvand til 50-55 grader hvis du har en beholder. Har du en brugsvandsveksler kan temperaturen stilles lavere. Tag brusebad i stedet for karbad, og gør badet så kort som muligt. Husk at slukke for vandet, når du sæber dig ind.

Isolering

Sørg for at rør, ydermure og loft er velisoleret. Vælg energiruder frem for almindelige vinduer. Check at døre og vinduer er helt tætte – anvend f.eks. tætningstape.

Luft ud

Luft jævnligt ud. Det kræver mere energi at opvarme fugtig luft. Og det er godt for dit indeklima.