Fjernvarmepris

Q&A

Her kan du få svar på en række spørgsmål om prisstigningerne på fjernvarme.

Den 1. oktober 2022 stiger forbrugsbidraget med 120 kroner fra 735 kroner til 855 for en megawatt-time (MWh).

Det er en stigning på 16,3 procent.

Det korte svar er, at vi skal følge et ”hvile i sig selv”-princip. Det siger lovgivningen. Derfor vil stigende produktionspriser medføre en stigende varmeregning til fjernvarmekunderne.

"Hvile i sig selv" betyder, at Silkeborg Varme A/S, der driver kraftvarmeværket, ikke må generere over- eller underskud set over en årrække. Som følge af stigende energipriser på naturgas og el i efteråret 2021 og med forventning om et fortsat højt prisniveau i 2022, vil produktionsomkostningerne til fjernvarmen stige. Derfor vil selskabet genere et underskud, hvis vi ikke hæver prisen. Det må vi ikke ifølge loven. 

 

Silkeborg Forsyning holder et vågent øje med prisudviklingen på både el og naturgas. Selvom gaspriserne er faldet, er elpriserne også faldet. Og det har betydning for varmeselskabets samlede økonomi, da en vigtig del af forretningen kommer fra salg af el fra kraftvarmeværket. Når elpriserne falder markant, kan det derfor have stor betydning for, hvordan prisen på fjernvarme skal sættes. Som det ser ud lige nu, forventer vi ikke et prisfald på fjernvarme i 2023.

Det er den variable del af varmeregningen, der stiger. Derfor afhænger prisen af dit forbrug. Du kan derfor gøre en del for selv at spare på varmen. Få gode råd til at udnytte fjernvarmen bedst muligt her.

silkeborgforsyning.dk/koldretur

Du finder vores klagevejledning her.

silkeborgforsyning.dk/kundeservice/klagevejledning

Det afhænger af forholdene på din konkrete ejendom. Typisk skal opsigelsen ske med 18 måneders varsel til udgangen af et regnskabsår. Det koster 12.500 kroner i gebyr for afkobling. Hvis du senere vil kobles på fjernvarme igen, så koster det 25.000 kroner i et stikledningsbidrag for et parcelhus. Dertil kommer omkostningerne til installation i selve huset.

Vi følger markedet, også når det falder. Men som markedet ser ud nu, ser vi ikke prisfald som realistiske i 2023. 

Som markedet er lige nu, og med den store usikkerhed, som krigen i Ukraine medfører, kan det ikke udelukkes, at der kommer flere prisstigninger. 

Sådan kan du spare på fjernvarmen

Du kan gøre noget selv for at spare på varmen. Følg også dit forbrug her.

www.silkeborgforsyning.dk/selvbetjening/minforsyning

Gulvvarme

Find en fast, god indstilling og undgå at skrue på termostaterne for ofte. Det kan tage ca. et halvt døgn, før justeringen slår igennem.

Returtemperatur

Jo koldere returtemperaturen er, jo bedre har du udnyttet varmen i fjernvarmevandet. Se mere om kold retur her. www.silkeborgforsyning.dk/koldretur

Temperaturen

21 grader er en fin temperatur for de fleste. Hver ekstra grad betyder fem procent højere varmeforbrug.  Tag en trøje og hjemmesko på, hvis du fryser.

Radiatoren

Brug alle radiatorer i samme rum og indstil dem ens. Lad ikke én radiator køre på fulde drøn, mens andre er slukket. Det er mere økonomisk, at de hjælper hinanden. Radiatoren skal være varm i toppen og kold i bunden.

Dæk aldrig radiatoren af med vasketøj. Sørg for at der er frit over, under og foran radiatorerne, det giver de bedste driftsbetingelser.

Termostaten

Dæk aldrig termostaten til med møbler, gardiner eller tøj. Der skal være godt med luft rundt om selve termostaten.

Det varme vand

Indstil temperaturen på det varme brugsvand til 50-55 grader hvis du har en beholder. Har du en brugsvandsveksler kan temperaturen stilles lavere. Tag brusebad i stedet for karbad, og gør badet så kort som muligt. Husk at slukke for vandet, når du sæber dig ind.

Isolering

Sørg for at rør, ydermure og loft er velisoleret. Vælg energiruder frem for almindelige vinduer. Check at døre og vinduer er helt tætte – anvend f.eks. tætningstape.

Luft ud

Luft jævnligt ud. Det kræver mere energi at opvarme fugtig luft. Og det er godt for dit indeklima.