Bestyrelse og direktion

Bestyrelse

Medlemmer udpeget af generalforsamlingen

Søren Kristensen, formand.

Lars Hedegaard, næstformand.

Martin Jakobsen.

Kathrine Maria Frøhlich.

Michael K. Søndergaard.

Jette Miller.

Medarbejdervalgte medlemmer

Morten Bay Dahl.

Claus B. Mikkelsen.

Forbrugervalgte medlemmer fra vandselskaberne

Max Halkjær.

Tommy Nielsen.

Direktion

Jens Frederik Bastrup, administrerende direktør