Bestyrelse og direktion

Bestyrelse

Medlemmer udpeget af generalforsamlingen

Jannik Haahr Antonsen. (Formand).

Per Hovgaard.

Lotta Sandsgaard.

Sten Kahr Rasmussen.

Medarbejdervalgte medlemmer

Morten Bay Dahl.

Claus B. Mikkelsen.

Forbrugervalgte medlemmer fra vandselskaberne

Max Halkjær.

Tommy Nielsen.

Direktion

Jens Frederik Bastrup, administrerende direktør