Bestyrelse og Direktion

Bestyrelse

Jarl Gorridsen - Formand
Harry Elvig Madsen - Næstformand
Søren Kristensen 
Lars Faarup
Knud Sloth 
Michael Kamstrup Søndergaard 
Claus Berg Mikkelsen 
Jens Østergaard Jørgensen

I vandselskaberne er der desuden to forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer, som er Ulrik Kragelund og Palle Stokvad Jensen.

Direktion

Jens Frederik Bastrup - Administrerende Direktør