Affaldscenter Tandskov

Her ender affaldet, inden det sendes videre til genbrug og genanvendelse.

Her er blandt andet:

  • Indvejning af erhvervsaffald
  • Sorteringsanlæg 
  • Genbrugsplads
  • Gratis kompost og jordforbedring
  • Indlevering af eternit/asbest
  • Aflevering af traktordæk

Eternit og asbest kan kun afleveres på Affaldscenter Tandskov. 

Læs mere om hvornår og hvordan