Minipumpestation

En minipumpestation er en kloakeringsløsning, som vi kan vælge, når vi skal kloakere på landet.

En minipumpestationen er beregnet til at modtage spildevand fra én ejendom og føre det videre til renseanlægget.

Pumpestationen ejes og drives af Silkeborg Forsyning og vi betaler for strømforbrug og vedligehold.

Ledningsanlægget på begge sider af pumpestationen, inde på privat grund, ejes, bekostes og vedligeholdes af grundejeren.

Silkeborg Forsyning sørger for, at anlægget bliver tinglyst på ejendommen.

For at undgå problemer med minipumpestationen er det vigtigt, at alle i husstanden tænker over, hvad der smides i toilettet og hældes i køkkenvask.

Ting, der sætter sig fast i pumpen, kan give driftstop og dermed give opstuvning af spildevand i huset.

Toiletpapir er fremstillet til at blive hurtigt opløst i vand.

Køkkenrulle, håndklædepapir, vådservietter og skumvaskeklude er svære at opløse i vand, de vil sætte sig fast i pumpen og kan være skyld i driftstop.

Fedt og madrester kan også klumpe sammen, sætte sig fast i pumpen og give driftstop.

Her er det nogle fiberklude der har viklet sig ind i pumpen og sat den ud af drift.

Hvis pumpen stopper, vil der lyde en alarm fra elinstallationen, og en lampe vil begynde at lyse.

Sluk alarmen og kontakt straks Silkeborg Forsyning på tlf.: 89 20 65 20

Udenfor almindelig åbningstid kontaktes Silkeborg Brand og Redning på tlf. 86 82 35 99

Når vi er blevet tilkaldt, kommer vi ud og foretager et eftersyn og reparerer pumpen.

Her kan du finde den flyer du fik da anlægget blev etableret.

"Ny minipumpestation - og hvad så..."