×
Menu

Affaldsordninger

Typisk løsning for parcelhuse 

(240 L beholdere)

3 beholdere til Mad- og Restaffald, Papir/Pap, Metal/Hård plast og Glas. 

Beholdere til  Papir/Pap, Metal/Hård plast og Glas skal stilles frem på tømmedag, hvis ikke de står i skel.
Husk at håndtaget skal vende udad mod vejen.

Alle husstande kan aflevere affald og genanvendelige materialer på genbrugspladserne. Der kan ikke afleveres mad- og restaffald på genbrugspladserne. Der betales for ordningen gennem grundgebyret.

Erhverv har mulighed for at købe adgang til genbrugspladserne. Læs mere.

Biocover sænker udledning af metan fra Tandskov

På årsbasis svarer det til en samlet reduktion på omkring 68 tons metan pr. år eller omregnet til CO2-ækvivalenter 1913 tons pr. år. Samtidig er der produceret el svarende til 230 børnefamiliers gennemsnitlige elforbrug.

Læs mere