Affaldsordninger

Typisk løsning for parcelhuse 

(240 L beholdere)

3 beholdere til Mad- og Restaffald, Papir/Pap, Metal-glas/Plast-MDK

Beholdere til  Papir/Pap, Metal-glas/Plast-MDKskal stilles frem på tømmedag, hvis ikke de står i skel.
Husk at håndtaget skal vende udad mod vejen.

Med vores affaldssortering til virksomheder kan du få samme affaldsordning til din virksomhed, som der er i de private husstande, hvis art og mængde svarer til hvad der typisk kommer fra en husstand.

Læs mere om Erhvervsaffaldsordning for husholdningsaffald

Alle husstande kan aflevere affald og genanvendelige materialer på genbrugspladserne. Der kan ikke afleveres mad- og restaffald på genbrugspladserne. Der betales for ordningen gennem grundgebyret.

Erhverv har mulighed for at købe adgang til genbrugspladserne. Læs mere.