Skraldemand står ved skraldebil og tømmer skraldespand

Erhvervsaffaldsordning

for husholdningsaffald

Fra den 31. december 2022 skal arbejdspladser sortere husholdningslignende affald efter de samme sorteringskriterier som private husholdninger. 

Spørgsmål og svar til ordningen

*pap, papir, glas, metal, hård plast, folie kan afleveres sorteret på genbrugspladsen  - IKKE mad- og restaffald

Husholdningslignende affald er typisk affald, der i art og mængde minder om affald fra private husholdninger. F.eks. mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast- samt mad- og drikkekartoner..

Ja, det kan du.

Din virksomhed kan frit vælge, om den ønsker at fortsætte den nuværende ordning eller lave en aftale med en privat renovatør.

Når du benytter Erhvervsaffaldsordning for husholdningsaffald skal du vide at:

  • 2-kammerbeholdere til Glas/Metal-Plast/MDK samt 140L/240L beholdere til pap/papir er skelbeholdere og skal stilles frem til skel på tømmedagen.
  • Overfyldte og fejlsorterede beholdere vil ikke blive tømt.
  • Der medtages ikke ekstrasække med genanvendeligt affald*

*pap/papir, glas/metal, plast/MDK, madaffald

Vi tømmer de genanvendelige beholdere hver 3. uge. Det gælder både for beholdere til glas/metal, plast, mad- og drikkekartoner (MDK) og pap/papir. Tøm, klem og kram dine dåser og kartoner, så du får plads til det hele.

Beholderen til madaffald tømmes hver 14. dag.

Din virksomhed kan få beholdere tilsvarende de beholdere, der er til rådighed ved husholdningerne. Der kan kun bestilles en beholder pr. type affald pr. p-nummer.

Der findes beholdere til:

  • Madaffald
  • Blandet glas- og metalemballage affald
  • Blandet plast og MDK (mad-og drikkekartoner – fra vådt indhold)
  • Blandet papir og pap
  • Og så findes der 2-kammer beholdere til de ganske små mængder affald.


  Eks.* Kun for eksisterende og ved særlige forhold

Du betaler for tømning af beholderne.

Når du bestiller beholderen betaler du også et leveringsgebyr pr. beholder.

Priserne finder du her.

Har du afleveret farligt affald på genbrugspladsen og brug for en kvittering?
Tryk på linket herunder og print formularen ud. Så kan vores personale på genbrugspladsen kvitterer for dig, når du har afleveret dit farlige affald. 

Kvitteringsskema