Erhvervsaffaldsordningen for husholdningsaffald

Med vores affaldssortering til virksomheder kan du få samme sorteringsordning til din virksomhed, som der er i de private husstande, hvis art og mængde svarer til hvad der typisk kommer fra en husstand. 

Du kan frit vælge mellem vores forskellige typer genbrugsbeholdere og størrelser – dog kun én størrelse pr. affaldstype.  Du behøver ikke at vælge alle beholdere. Med undtagelse af restaffald - her er det muligt at have mere.

Tilmeld dig ordningen

Tilmeld beholdere - 3 ugers tømning:

*Kun hvis du ikke har andre beholdere til Glas/Metal samt Plast/MDK

Tilmeld beholdere - 14 dages tømning:

*Kun hvis du ikke har andre beholdere til madaffald
F.eks. ønske om flere beholdere til restaffald eller ændringer til nuværende restaffaldsbeholdere.