Vandtrappe fra renseanlæg, hvor der løber renset spildevand

Lovgivning

Her finder du links til gældende spildevandsplan, betalingsvedtægt og tømningsregulativ.

Silkeborg Kommunes spildevandsplan er grundlaget for al spildevandshåndtering i vores kommune.

Du finder spildevandsplanen og dens tillæg på Silkeborg Kommunes hjemmeside.

Betalingsvedtægten gælder for alle ejendomme tilsluttet vores kloakanlæg eller på anden måde er tilknyttet anlægget.

Læs Betalingsvedtægt for håndtering af regn- og spildevand. 

Vedtægten gælder fra den 1. januar 2024. 

Regulativ for tømning af septiktanke er et bilag i vores betalingsvedtægt. Det gælder for alle ejendomme i Silkeborg Kommune som har en septiktank el. lign. anlæg.

Læs "Regulativ for tømning af septiktanke"

Kloakanlæg inden for skelgrænsen ejes og vedligeholdes af grundejeren selv. Silkeborg Forsyning har ikke tegninger over dit interne kloaksystem, det kan du muligvis finde i Silkeborg Kommunes byggesagsarkiv.

Kloakanlægget uden for skelgrænsen og frem til renseanlægget ejes og vedligeholdes af Silkeborg Forsyning. Du kan se hele vores ledningsnet her.