×
Menu

Lovgivning

Her finder du links til gældende spildevandsplan, betalingsvedtægt og tømningsregulativ.

Silkeborg Kommunes spildevandsplan er grundlaget for al spildevandshåndtering i vores kommune.

Du finder spildevandsplanen og dens tillæg på Silkeborg Kommunes hjemmeside.

Betalingsvedtægten gælder for alle ejendomme tilsluttet vores kloakanlæg eller på anden måde er tilknyttet anlægget.

Læs "Betalingsvedtægt for Silkeborg Spildevand A/S"

Regulativ for tømning af septiktanke er et bilag i vores betalingsvedtægt. Det gælder for alle ejendomme i Silkeborg Kommune som har en septiktank el. lign. anlæg.

Læs "Regulativ for tømning af septiktanke"

Kloakanlæg inden for skelgrænsen ejes og vedligeholdes af grundejeren selv. Silkeborg Forsyning har ikke tegninger over dit interne kloaksystem, det kan du muligvis finde i Silkeborg Kommunes byggesagsarkiv.

Kloakanlægget uden for skelgrænsen og frem til renseanlægget ejes og vedligeholdes af Silkeborg Forsyning. Du kan se hele vores ledningsnet her.

Sikker drift trods corona-krise

Hovedparten af driften kører som vanligt. Der kan være adgangsregulering til genbrugspladserne. Kom ikke flere end nødvendigt. Vi har lukket genbrugsbutikken midlertidigt. 

Beskyt din skraldemand. Læg dit rest- og madaffald i lukkede poser og hold din affaldsbeholder ren.

Sidst opdateret 23/3-2020

Læs mere