PRISEN PÅ FJERNVARME FALDER

15. december 2023

Lavere naturgaspriser betyder, at fjernvarmen fra Silkeborg Forsyning fra den 1. januar 2024 bliver billigere for fjernvarmekunderne. Det bliver lidt dyrere at få tømt sin affaldsbeholder, mens drikkevand og spildevandsafledning koster det samme.

Fra den 1. januar 2024 sætter Silkeborg Forsyning prisen på fjernvarme ned med omkring 5 procent.

Forbrugsbidraget, der er den variable del af varmeregningen, falder nemlig med 55 kroner fra 855 kroner til 800 kroner for en megawatt-time (MWh) inkl. moms.

Det er muligt at sænke fjernvarmeprisen, da naturgaspriserne er faldet i forhold til under energikrisen forrige vinter. Det giver en standardhusstand en årlig besparelse på små 1.000 kroner.

”Set i forhold til de tidligere prisstigninger kommer vi nu med en mindre sænkelse af fjernvarmeprisen. Vi glæder os over, at det går i den rigtige retning, nemlig nedad,” siger Jens Bastrup.

Omvendt er det nødvendigt at justere prisen for genbrug og affald lidt op. Her vil der være en prisstigning på 3 procent i det såkaldte grund- og dagrenovationsgebyr. Prisstigningen for genbrug og affald for en standardhusstand udgør dermed årligt 87,50 kr. inkl. moms.

Baggrunden for prisstigningerne på genbrug og affald er stigende omkostninger, herunder omkostninger til renovatører, der forventes at stige 8 procent.

Forbrugspriserne for drikkevand og afledning af spildevand holdes på samme niveau som i 2023.

Priserne på genbrug og affald, drikkevand og spildevandsafledning er stadig med forbehold for politisk godkendelse, der efter planen sker den 19. december 2023. Fjernvarmeprisen er fastsat af Silkeborg Forsynings bestyrelse.

FAKTA: Hvad betyder den nye varmepris for kunderne?

  • For et standardhus på 130 m2 med et forbrug på 18,1 MWh varme om året betyder det et fald på 996 kroner årligt fra 18.996 kroner til 18.000 kroner på den samlede regning, der også består af et abonnementsbidrag og effektbidrag. Det medfører et fald på 5 procent på den samlede regning.
     
  • For en standardlejlighed på 75 m2 med et forbrug på 15 MWh varme om året betyder det et fald på 825 kroner årligt fra 15.300 kroner til 14.475 kroner på den samlede regning, der også består af et abonnementsbidrag og effektbidrag. Det medfører et fald på 5 procent på den samlede regning.