Fjernvarme er grøn, komfortabel, stabil og konkurrencedygtig

Fjernvarme er godt! Både for kunder og klimaet. Så kort kan det siges. En udbredelse af grøn fjernvarme i hele landet vil være en stor løftestang for den grønne omstilling i Danmark. Med fjernvarme går fjernvarmekunder og fjernvarmeselskaber sammen om at få skovlen under klimakrisen.  

Derfor bakker Silkeborg Forsyning op om Dansk Fjernvarmes kampagne, der skal udbrede kendskabet til fjernvarme blandt danskerne. Flere skal forstå de store fordele, som fjernvarmen tilbyder.  Se filmen fra Dansk Fjernvarme nederst.

Grøn: 70 procent mindre CO2 i 2024

I Silkeborg har vi mange tusinde glade fjernvarmekunder, der hver dag varmer deres huse op med fjernvarme fra kraftvarmeværket og i sommermåneder fra verdens største solpark.

I Silkeborg bruger vi naturgas i vores moderne og højteknologiske kraftvarmeværk. Det er bedre for klimaet, end hvis vi f.eks. brugte kul. Og meget bedre end individuelle olie- og gasfyr. Men vi stopper ikke her. Vi er allerede på vej til at udfase naturgassen frem mod 2030, så vi får en fuldstændig CO2-neutral fjernvarme i Silkeborg.

Grøn og klimavenlig solvarme fra verdens største solfangeranlæg leverer allerede 20 procent af varmen. Og i løbet af  2024, så har vi gennem ny teknologi på kraftvarmeværket nedsat CO2-udledningen fra fjernvarmeproduktionen i Silkeborg med næsten 70 procent regnet fra 2016.

Det svarer til omkring 12.000 almindelige bilers CO2-udledning. Om året vel at mærke.

Det svarer også til, hvad omkring 11.500 standardhuse med naturgasopvarmning udleder af CO2 om året. Fjernvarme er derfor svaret, hvis vi virkelig vil gøre en indsats for klimaet.

Så allerede i dag er fjernvarmen i Silkeborg grønnere end mange alternativer, den bliver endnu mere grøn i løbet af 2024 og frem mod 2030 gør vi fjernvarme i Silkeborg klimaneutral.

Komfortabel og stabil: Fjernvarme er nemt og tilgængeligt, når du har behovet

Når du har fjernvarme, skal du næsten ikke tænke på mere, end at skrue på termostaterne eller vandhanen, så kommer varmen. Med den støjfri fjernvarme er der den varme, du skal bruge, når du skal bruge den. Både i stuen og i brusebadet. Du slipper for at bestille olie, og du skal ikke have renset skorstenen eller løbende serviceeftersyn. Det kan faktisk ikke være meget nemmere. I Silkeborg har vi endda indført en helt automatisk aflæsning af alle vores omkring 14.500 varmemålere, så ingen skal bruge tid på at læse måleren af. Samtidig kan du følge dit forbrug løbende på vores hjemmeside. Det er da lige til at gå til. 

Konkurrencedygtig: Fjernvarme kan måle sig med de andre opvarmningsformer

Fællesskabet gør fjernvarmen attraktiv. Fjernvarme er en kollektiv løsning, hvor vi sammen deler de faste omkostninger. Så set i forhold til gas og individuelle varmepumper er fjernvarme en konkurrencedygtig opvarmningsform, hvis man regner alle udgifter med - selvom prisen fornylig gik op på grund af meget høje gaspriser. Dertil kommer alt det gode for klimaet, og hvor nemt og ligetil det er.

Rør ved mig. Se kampagnefilmen fra Dansk Fjernvarme