Fjernvarme til Grauballe

Få fjernvarme på abonnement med Unit⁺. Se priserne og tidsplanen, og tilmeld dig nyhedsbrevet

Grauballe har sagt eftertrykkeligt ja til fjernvarme. Med en tilslutningsprocent på foreløbig 64 er opbakningen langt over målet på 30 procent. Læs mere i nyheden her

Læs mere om mulighederne

Læs mere om de forskellige muligheder for at få fjernvarme her på siden. Du skal grundlæggende tage stilling til, om du vil leje eller eje din fjernvarmeunit. Hvis du lejer, så sørger vi for service og vedligehold. Det er driftsikker og ligetil fjernvarme.

Bestil et besøg

Nederst på siden er det også muligt at bestille et uforpligtende besøg. Så kommer vi hjem til dig og kigger på, hvordan fjernvarmen kan installeres hos dig.

Klar til at tilmelde dig?

Når du er klar til at tilmelde dig fjernvarme, kan du udfylde formularen herunder. Klik på den korte guide lige herunder og følg de fem trin i formularen. Tilmeldingsformularen er ikke bindende. Når tilmeldingsformularen er udfyldt, modtager du en eller flere kontrakter til underskrivelse. Det er først her, du indgår en aftale om levering af fjernvarme med os.

Guide til tilmeldingsformular:

1. Skriv din adresse i søgefeltet. 

2. Under "Ejendomstype" vælger du "Grauballe udbygningsprojekt."

3. Derefter kan du give os nogle oplysninger om nuværende varmekilde og dit nuværende energiforbrug. Det er ikke obligatorisk. 

  • På samme side i formularen skal du også markere, om du ønsker at gøre brug af kampagnetilbuddet, og om du ønsker at indgå en Unit+-aftalen eller selv vil eje din fjernvarmeunit.
  • Du kan også vælge, om du vil høre mere om de forskellige muligheder. Hvis du siger ja til det, så modtager du en mail med information, efter du har færdiggjort formularen.
     
  • De forskellige aftaler kan du læse mere om længere nede på siden.
     
  • Hvis du tilmelder dig kampagnetilbuddet og Unit+-aftalen modtager du kontrakter på de to aftaler på din e-mail umiddelbart efter din bestilling i formularen.

4. Derefter beder formularen dig om at angive "kundetype". Hvis du er privat husejer, vælger du "Privat." Skriv også dit navn og kontaktoplsyninger ind i formularen. Du skal også angive, om du ejer den ejendom, der er tale om. 

Hvis du har valgt en Unit+-aftale, vil feltet med VVS-firma være udfyldt med Silkeborg Forsyning, da det er os, der installerer fjernvarmen i denne aftale. 

5. Til sidst trykker du "Send", og så er du færdig med tilmeldingsformularen. Hold øje med din indbakke. Der kan godt gå 5-10 minutter, før dokumenterne kommer.

HUSK! Du skal vælge Grauballe udbygningsprojekt i formularen

Tilmelding til fjernvarme

Kampagnetilbud og Unit⁺

Kampagnetilbud

Vi tilbyder fjernvarme til en favorabel kampagnepris på 22.500 kroner i tilslutningsbidrag. Tilslutningbidraget betaler du i alle vores aftaler.

Du skal beslutte, om du vil tegne et abonement på fjernvarmeunitten eller købe en selv. Med et abonnement får du installation, service og vedligehold med i prisen på 215 kroner om måneden. 


 

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål om projektet? Så kontakt kundeservice på 8920 6400 eller på grauballe@silkeborgforsyning.dk.

Overblik over priser

Spørgsmål og svar

Vi samler her sammen på de mest stillede spørgsmål, med tilhørende svar, som vi modtager.

Tilmelding

Tilmeldingsprocessen blev igangsat den 20. marts 2023 med målet om en tilslutning på mindst 30%. Den 1. juni 2023 gjorde Silkeborg Forsyning status, og tilslutningen endte på 64%. Altså bliver projektet realiseret i området. 

Senest før opgravningen påbegyndes ud for din ejendom, men meget gerne så tidligt som muligt, så vi kan planlægge udrulning så hensigtsmæssigt som muligt. Se tidsplanen her.

Frem til beslutningen om, at fjernvarmeprojektet realiseres kan tilmeldingen trækkes tilbage ved kedelnedbrud, der nødvendiggør installering af ny kedel, eller ved andre væsentlige reparationer på kedelinstallationen. 

Såfremt der er truffet beslutning om igangsætning af fjernvarmeprojektet (besluttet den 1. juni 2023 med en tilslutning på 64%), indfører vi ”garantireparationer” af kedelinstallationer, så herefter er en tilmelding bindende i 6 måneder jf. vores almindelige- og tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering.

Så bortfalder din tilmelding.

Miljø og økonomi

Tilslutningsbidraget for etageejendomme, erhvervsejendomme, institutioner mv. beregnes individuelt, og der vil blive tilbudt en kampagnepris til disse ejendomme i området, hvor der gives 40% rabat på tilslutningsbidraget efter gældende prisoversigt.

Der vil ikke blive tilbudt en afdragsordning, men vi tilbyder en abonnementsordning på fjernvarmeunitten i boligen under vores nye Unit+ aftale. 
Dette vil reducere det samlede finansieringsbehov ved skiftet til fjernvarme. Alternativt tilbydes finansiering gennem Resurs Bank.

Det forventer vi, at fjernvarmen vil være, men vi kan ikke garantere det. Ændringer i lovgivning, afgifter og markedspriser på brændsel vil naturligvis have indflydelse på prisdannelserne. Vi er opmærksomme på, hvad der sker på området, og handler/investerer for at kunne præstere konkurrencedygtige priser.

Naturgassen er fortsat det dominerende brændsel i vores fjernvarmeproduktion. Vi udfaser dog løbende naturgassen med andre teknologier, og allerede i 2024 installeres eksempelvis et varmepumpeanlæg og et biomasseanlæg, der bl.a. bruger borgernes haveaffald som brændsel. Vi kan derfor centralt omstille store byområder til en mere miljørigtig varmeforsyning.

Fjernvarmen gør en positiv forskel for miljøet ift. at fortsætte med naturgasfyret. Allerede i 2024 forventes CO2-udledningen fra fjernvarmeproduktionen at være reduceret med 83% ift. 2016 - før vi etablerede det store solfangeranlæg på Sejling Hede.

Silkeborg Varme har igennem projektet ansøgt fjernvarmepuljen under Energistyrelsen og fået tilsagn om tilskud på op til 2,14 mio. kr. til projektet. Tilskuddet er indregnet i kampagneprisen. Der er umiddelbart ikke andre tilskudsmuligheder for private udover dette tilskud. 

For Erhvervsejendomme kan Sparenergis erhvervspulje ansøges her https://sparenergi.dk/erhverv/vaerktojer/erhvervstilskud. Puljen kan bl.a. give tilskud til erhverv ved udskiftning af olie-, naturgaskedelinstallationer.

Derudover er det muligt at søge tilskud til afkobling fra naturgasnettet. Afkoblingspuljen har nu fået tilført flere midler, og gasdistributør Evida oplyser, at de åbner for ansøgninger i maj måned.  Alternativt koster afkoblingen 8.200 kr. incl. moms. Beløbet afregnes direkte mellem ejer og Evida. (Prisen for afkobling stiger til 10.125 kr. inkl. moms pr. 25. juni, oplyser Evida)

 

Evida oplyser, at du skal opsige din gasforsyning pr. den dato, du overgår til fjernvarme. Du kan maksimalt opsige til en dato 12 måneder frem i tid. Evida bruger den dato, du oplyser, til at planlægge, hvornår de skal tage din gasmåler ned og afbryde din gasledning. Læs mere hos Evida. https://evida.dk/frakobling/ofte-stillede-sporgsmal-til-afkobling

Læs mere om, hvordan du opsiger her. https://evida.dk/frakobling/opsigelse-mit-evida/

 

 

Ja, hvis du vælger abonnementsordningen (Unit+) eller at købe en unit af os (Køb selv 1), fjerner vi dit nuværende anlæg og bortskaffer det. 

Teknik og praktik

Når det er endeligt besluttet om fjernvarmeprojektet i området realiseres, tilbyder Silkeborg Varme en garantiordning til tilmeldte ejendomme, hvor Silkeborg Varme dækker omkostningerne til midlertidige reparationer jf. beskrivelsen forneden. Kontakt os direkte såfremt behovet for dette opstår.

Såfremt ejendommen tilmeldes vil ejendommen være indeholdt i vores garantiordning. I garantiordningen tilbydes reparation af kedelinstallationer med 1 års garanti, alternativt udleje af kedelinstallationer. 

Selvrisiko på reparationen i garantiordningen, som betales af ejendommens ejer, er på 2500 kr. incl. moms.Såfremt kedelinstallationen ikke kan repareres tilbydes udleje af gas- eller elkedler. Lejeprisen, incl. demontering af den eksisterende kedelinstallation, er 500 kr/måned incl. moms

Der skal altid foretages en trykprøvning af husinstallationen af VVS-installatøren. Vores erfaring er, at det er de færreste centralvarmeanlæg, der ikke kan holde til det leverede fjernvarmetryk. Hvis VVS-installatøren vurderer, at dit centralvarmeanlæg ikke kan holde til fjernvarmetrykket, kan der i stedet opsættes en fjernvarmeunit, hvor fjernvarmvandet er fysisk adskilt fra centralvarmeanlægget med en varmeveksler (indirekte anlæg). Denne løsning er også tilbudt i Unit+ aftalen eller ved køb af fjernvarmeunitten som en tillægspris.

Ja. Du kan på vores hjemmeside følge dit eget forbrug på timebasis. Benyt www.silkeborgforsyning.dk/selvbetjening/minforsyning.

Så længe der ikke er truffet en endelig beslutning om fjernvarmeprojektet realiseres, kan Silkeborg Forsyning ikke tilbyde midlertidige løsninger. Når der er truffet en beslutning om projektets realisering, kan vi tilbyde midlertidige løsninger, indtil fjernvarmerørene er etableret ud for den enkelte ejendom. Kontakt os direkte for at høre nærmere herom såfremt det bliver aktuelt. Du har allerede nu mulighed for, at hente et indføringsrør på varmeværket til indstøbning i husets sokkel, såfremt det er hensigtsmæssig ifm. en renovering.

Vi vil løbende sætte fjernvarmevand på de enkelte veje i de forskellige områder, efterhånen som vi bliver færdige. Planlægning af dette afventer vores endelige detailtidsplan, der laves i samarbejde med den udførende entreprenør.

Gennem afkoblingspuljen kan du opnå tilskud til frakobling af naturgasstikket til ejendommen såfremt der igen bliver tilført penge til puljen. Vilkår m.m. fremgår af Evida’s hjemmeside her https://evida.dk/frakobling

Hvis du vælger en Unit+ aftale eller køber fjernvarmeunitten inkl. montage af Silkeborg Forsyning, skal du kun selv afmelde naturgassen. Såfremt du selv ønsker at vælge VVS-installatør og fjernvarmeunit skal du også selv stå for dette. Du skal dog under alle omstændigheder selv afmelde naturgassen da kundeforholdet er mellem dig som eksisterende naturgaskunde og Evida. Såfremt der er penge i afkoblingspuljen vil dette fremgå af Evida’s hjemmeside. Alternativt koster afkoblingen 8.200 kr. inkl. moms. (Beløbet stiger til 10.125 kr. inkl. moms pr. 25. juni 2023). Beløbet afregnes direkte mellem ejer og Evida. Naturgasstikket afbrydes typisk op mod et år efter, du har fået fjernvarme. Det skyldes, at Evida afbryder naturgasstikkene i puljer og typisk i de samme konverteringsområder. Der er normalt ikke behov for at afbryde naturgasstikket eller nedtage målerskabet, forinden fjernvarmestikledningen udføres. 

Du kan til enhver tid op sige din Unit+-aftale iht. aftalens betingelser. Unit+-aftalen kan efter 5 måneder opsiges med 1 måneds varsel. Gebyr for nedtagning af fjernvarmeunitten fremgår af gældende prisoversigt.

Silkeborg Forsyning graver, etablerer fjernvarmestikket og retablerer overfladen efterfølgende. Vi lægger de optagne fliser i indkørslen eller sår græs i plænen, alt efter hvor vi har etableret fjernvarmestikket. Det vil kunne ses, at vi har gravet fjernvarmestikket ind, men vi retablerer pænt efter os.

Hvis man vælger Silkeborg Forsynings kampagnetilbud med en Unit+-aftale, er man sikret service og vedligehold fremover såfremt der opstår fejl på fjernvarmeunitten.

Såfremt du ønsker at bibeholde dit gaskomfur til madlavning, skal du kontakte Evida og oplyse dette.

Ja, du kan fortsat benytte din brændeovn (eller anden varmekilde) sammen med din nye fjernvarmeinstallation. Du skal dog være opmærksom på at eksempelvis et solfangeranlæg typisk etableres med en akkumuleringstank. Styring, komponenter, arbejdsløn m.v. mellem dette anlæg og vores standardinstallation i Unit+-aftalen eller købsaftalen på fjernvarmeunitten er ikke indeholdt. I de fleste situationer anbefaler vi derfor at nedtage det eksisterende solfangeranlæg sammen med kedelinstallationen.

Unit⁺-aftale eller køb af fjernvarmeunit?

For fastlæggelse af installationsomfang, eventuelle særlige behov på ejendommen, eller fastlæggelse af ekstraarbejder som aftales direkte mellem Ejer og Silkeborg Varmes VVS-installatør, afholdes besøg på Ejers ejendom med deltagelse af Ejer og Silkeborg Varme eller dennes valgte VVS-installatør.

Ved besøget udarbejdes og underskrives en besøgsrapport. Besøgsrapporten danner grundlag for eventuelle ekstraarbejder på Ejers ejendom, herunder følgende mulige tilvalg forneden:

Tillægspris for indirekte anlæg:

(Veksler mellem fjernvarme- og centralvarmeside):           3.000 kr.

Tillægspris for varmtvandscirkulation:                               1.200 kr.

Der kan være særlige forhold på Ejers installation, eller Ejer kan have særlige ønsker, som medfører ekstraarbejder, som ikke er inkluderet i en standardinstallation. Ved en standardinstallation skal afstanden mellem hovedhaner og den nye fjernvarmeunit, samt mellem fjernvarmeunit og eksisterende installationer være indenfor en radius på 5 meter inkl. alle rør. Rørene føres som synlige faste rør med nødvendige bæringer.

Alle nye varme- og varmt brugsvandsrør isoleres i henhold til gældende normer.

Unitten tilsluttes stikkontakt. Det forudsættes at stikkontakten er lovlig og med jord og indenfor en radius på 1 meter fra unitten.

Det påhviler Ejeren at eksisterende installationer er tilgængelige, og at teknikrummet er ryddet og med tilstrækkelig plads til den nye installation, således at der ikke er faste installationer af f.eks. skabe, hylder eller borde mv. der forhindrer montage af fjernvarmeunitten.

Evt. demontering og genmontering af skabe, hylder er ikke omfattet af en standardinstallation og udføres på Ejers regning og foranledning. Eventuel nødvendig demontering af skabe, hylder, borde mv. anføres i besøgsrapporten.

Ejerskabet for nye rør, efter hovedhaner tilfalder Ejer.

Silkeborg Varme nedtager og bortskaffer det gamle varmeanlæg (både fjernvarme-, olie-, fastbrændsels- og gaskedel anlæg).

Afmelding af gasstik til Evida samt evt. afmelding af skorsten til skorstensfejer er Ejers ansvar.

Indvendige synlige aftræksrør/røgrør fra eksisterende kedelinstallation demonteres og bortskaffes. Der afsluttes med indvendig plade mod loft eller væg. Aftræksrør/røgrør over tag eller ved væggennemføring afblændes midlertidig.

Eventuelt nødvendigt tømrer-, murer- og/eller malerarbejde, for afslutning til for Ejer acceptabel retablering, er uden for standardinstallationen og skal ske på Ejers regning og foranledning.

Permanent afblænding af aftræksrør/røgrør over tag eller ved væggennemføring er udenfor standardinstallationen og skal ske på Ejers regning og foranledning.

Eventuelle olietanke, bortskaffes eller sløjfes på Ejers regning og foranledning.

Eksisterende varmtvandsbeholder demonteres og bortskaffes, hvis den befinder sig i det rum, hvori den nye fjernvarmeunit skal opsættes. Hvis en eksisterende varmtvandsbeholder befinder sig i et andet lokale, end den nye fjernvarmeunit skal installeres i, f.eks. på et loft, bortskaffes beholderen på Ejers regning og foranledning. Hvis beholderen befinder sig i en kælder uden direkte adgangsvej, bortskaffes beholderen på Ejers regning og foranledning, uagtet at den nye fjernvarmeunit opsættes i samme kælderrum.

Rørføringerne til en beholder, der ikke fjernes, afskæres og afproppes.

Hvor der er installationsforhold, som ikke er dækket af standardinstallationen, eller hvis Ejeren ønsker en anden rørføring eller yderligere arbejder udført, skal Ejer selv indgå aftale direkte med VVS-installatøren om disse ekstraarbejder for egen regning.

Prisen er fast frem til 1. januar 2025. Prisen reguleres derefter løbende i det omfang omkostningerne til Unit+-aftalen ændres. Prisregulering af Unit+-aftalen kan ske årligt pr. 1. januar.

Ejer af ejendommen som indgår Unit+-aftalen med Silkeborg Varme hæfter for betaling af aftalen.

Ved annoncering af ejendommen til salg forpligter Ejeren sig til at oplyse om den indgåede Unit+-aftale og om muligheden for at indtræde i denne ved overtagelse af ejendommen.

Ved ejerskifte af ejendommen indtræder ejendommens nye ejer som udgangspunkt i Unit+-aftalen og orienteres om dette gennem velkomstbrevet fra Silkeborg Forsyning. Såfremt ejendommens nye ejer ikke ønsker at overtage Unit+-aftalen skal ny ejer oplyse os dette senest 14 dage efter modtagelse af velkomstbrevet.

Såfremt ejendommens nye Ejer ikke ønsker at indtræde i Unit+-aftalen, er nuværende Ejer – uanset årsagen til ejerskiftet – forpligtet til at tilbagelevere den installerede fjernvarmeunit og betale for Silkeborg Varmes nedtagning af fjernvarmeunitten iht. Silkeborg Varmes gældende prisoversigt.

Sådan foregår en fjernvarmetilslutning

Fjernvarme er konkurrencedygtig opvarmning

I perioden fra 2020 til 2022 var fjernvarme billigere end både naturgas og varmepumpe.

Onlineberegner - bliv klogere på prisen på fjernvarme

Prøv vores onlineberegner og få et indblik i din besparelse med fjernvarme.

Forudsætninger for Onlineberegneren 

Beregneren tager udgangspunkt i det nuværende energiforbrug (f.eks. naturgasforbrug i m3). Dermed kan beregneren omregne det nuværende energiforbrug fra f.eks. m3 naturgas til MWh fjernvarme. 
Endvidere tager beregneren også hensyn til, hvor godt det nuværende kedelanlæg udnytter (virkningsgraden på kedlen) brændslet. Dog er ved de færreste, hvad virkningsgraden er på deres kedelanlæg. Derfor baseres beregningerne på oplysninger om alder/type, hvor alder/type omregnes til en virkningsgrad. Hvilke antagelser der er gjort i beregneren kan findes via. linket nederst på beregnerens resultatside.

Kan jeg stole på beregningerne og stilles der garanti for resultatet?

Du kan stole på at beregneren regner rigtig, men der kan ikke gives en garanti for beregningens resultat. Det skyldes, at beregneren nødvendigvis må antage forhold om f.eks. virkningsgrader og brændselspriser, som kan afvige fra dine faktiske forhold. Beregningen skal derfor mere ses som et overslag over de forventede fremtidige omkostninger. Derfor vil du også kunne opleve, at beregneren giver et andet resultat, hvis du foretager en genberegning efter f.eks. et halvt år. Silkeborg Forsyning opdaterer nemlig løbende med f.eks. opdaterede brændselspriser, for at kunne give det mest retvisende billede af økonomien her og nu. 

Bestil et besøg

Du kan helt uforpligtende bestille et besøg fra os. Hvis du er interesseret, så kommer vi forbi og kigger på, hvordan fjernvarmen kan installeres hos dig. Udfyld formularen herunder, så hører du fra os. 


Felter med * skal udfyldes

Privatlivspolitik

Når du indsender denne formular, afleverer du dine data i vores varetægt. Læs vores privatlivspolitik her.

Klimavenlig, nem og konkurrencedygtig fjernvarme

Mød de glade fjernvarmekunder