Fjernvarme til Grauballe

Få fjernvarme på abonnement med unit+. Se priserne og tidsplanen og tilmeld dig nyhedsbrevet

Grauballe er i dag primært forsynet med naturgas, men Silkeborg Forsyning er nu klar til at forsyne det meste af Grauballe med fjernvarme. Hvis du har naturgas eller oliefyr vil fjernvarme fra Silkeborg Forsyning være et rigtigt godt alternativ. Det er klimavenlig, nem og konkurrencedygtig opvarmning. 

Læs mere om mulighederne

Læs mere om de forskellige muligheder for at få fjernvarme her på siden. Du skal grundlæggende tage stilling til, om du vil leje eller eje din fjernvarmeunit. Hvis du lejer, så sørger vi for service og vedligehold. Det er driftsikker og ligetil fjernvarme.

Bestil et besøg

Nederst på siden er det også muligt at bestille et uforpligtende besøg. Så kommer vi hjem til dig og kigger på, hvordan fjernvarmen kan installeres hos dig.

Klar til at tilmelde dig?

Når du er klar til at tilmelde dig fjernvarme, kan du udfylde formularen herunder.  Klik på den korte guide lige herunder og følg de fem trin i formularen. Tilmeldingsformularen er ikke bindende. Når tilmeldingsformularen er udfyldt, modtager du en eller flere kontrakter til underskrivelse. Det er først her, du indgår en aftale om levering af fjernvarme med os.

Guide til tilmeldingsformular:

1. Skriv din adresse i søgefeltet. 

2. Under "Ejendomstype" vælger du "Grauballe udbygningsprojekt."

3. Derefter kan du give os nogle oplysninger om nuværende varmekilde og dit nuværende energiforbrug. Det er ikke obligatorisk. 

  • På samme side i formularen skal du også markere, om du ønsker at gøre brug af kampagnetilbuddet, og om du ønsker at indgå en Unit+-aftale eller selv vil eje din fjernvarmeunit.
     
  • Du kan også vælge, om du vil høre mere om de forskellige muligheder. Hvis du siger ja til det, så modtager du en mail med information, efter du har færdiggjort formularen.
     
  • De forskellige aftaler kan du læse mere om længere nede på siden.
     
  • Hvis du tilmelder dig kampagnetilbuddet og Unit+-aftalen modtager du kontrakter på de to aftaler på din e-mail umiddelbart efter din bestilling i formularen.

4. Derefter beder formularen dig om at angive "kundetype". Hvis du er privat husejer, vælger du "Privat." Skriv også dit navn og kontaktoplsyninger ind i formularen. Du skal også angive, om du ejer den ejendom, der er tale om. 

Hvis du har valgt en Unit+-aftale, vil feltet med VVS-firma være udfyldt med Silkeborg Forsyning, da det er os, der installerer fjernvarmen i denne aftale. 

5. Til sidst trykker du "Send", og så er du færdig med tilmeldingsformularen. Hold øje med din indbakke. Der kan godt gå 5-10 minutter, før dokumenterne kommer.

HUSK! Du skal vælge Grauballe udbygningsprojekt i formularen

Tilmelding til fjernvarme

Kampagnetilbud og unit+

Kampagnetilbud

Vi tilbyder fjernvarme til en favorabel kampagnepris på 22.500 kroner i tilslutningsbidrag. Tilslutningbidraget betaler du i alle vores aftaler. Du skal beslutte, om du vil tegne et abonement på fjernvarmeunitten eller købe en selv. Med et abonnement får du installation, service og vedligehold med i prisen på 215 kroner om måneden. 


 

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål om projektet? Så kontakt kundeservice på 8920 6400 eller på grauballe@silkeborgforsyning.dk.

Unit+-aftale

En unit+aftale er fjernvarme på abonnement. Du betaler et engangsbeløb på 22.500 kroner i tilslutningsbidrag og derefter 215 kroner om måneden. Så intallerer, vedligeholder og servicerer Silkeborg Forsyning din fjernvarmeunit. 

Køb selv en fjernvarmeunit

Ønsker du at eje din fjernvarmeunit, så kan du købe den af os til 23.500 kroner. Prisen er inklusiv installation, men uden serivce og vedligehold fra Silkeborg Forsyning. 

Spørgsmål og svar

Vi samler her sammen på de mest stillede spørgsmål, med tilhørende svar, som vi modtager.

Tilmelding

Vi skal opnå en samlet tilslutningsprocent på 30% i området. Såfremt vi ikke opnår 30% tilslutning i området kan vi ikke igangsætte projektet på baggrund af projektets forudsætninger og projektet vil derfor aflyses.

Senest før opgravningen påbegyndes ud for din ejendom, men meget gerne så tidligt som muligt så vi kan planlægge udrulning så hensigtsmæssigt som muligt. Se fasekortet her.

Frem til beslutningen om, at fjernvarmeprojektet realiseres kan tilmeldingen trækkes tilbage ved kedelnedbrud der nødvendiggør installering af ny kedel, eller ved andre væsentlige reparationer på kedelinstallationen. 

Såfremt der er truffet beslutning om igangsætning af fjernvarmeprojektet, indfører vi ”garantireparationer” af kedelinstallationer, så herefter er en tilmelding bindende i 6 måneder jf. vores almindelige- og tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. 

Så bortfalder din tilmelding.

Tilmeldingsprocessen igangsættes den 20. marts 2023 og afsluttes senest den 1. juni 2023. Altså ved vi senest i juni måned 2023 om fjernvarmeprojektet kan realiseres i området.

Miljø og økonomi

Tilslutningsbidraget for etageejendomme, erhvervsejendomme, institutioner mv. beregnes individuelt, og der vil blive tilbudt en kampagnepris til disse ejendomme i området hvor der gives 40% rabat på tilslutningsbidraget efter gældende prisoversigt.

Der vil ikke blive tilbudt en afdragsordning, men vi tilbyder en abonnementsordning på fjernvarmeunitten i boligen under vores nye Unit+ aftale. 
Dette vil reducere det samlede finansieringsbehov ved skiftet til fjernvarme. Alternativt tilbydes finansiering gennem Resurs Bank.

Det forventer vi, at fjernvarmen vil være, men vi kan ikke garantere det. Ændringer i lovgivning, afgifter og markedspriser på brændsel vil naturligvis have indflydelse på prisdannelserne. Vi er opmærksomme på hvad der sker på området og handler/investerer for at kunne præstere konkurrencedygtige priser.

Naturgassen er fortsat det dominerende brændsel i vores fjernvarmeproduktion. Vi udfaser dog løbende naturgassen med andre teknologier og allerede i 2024 installeres eksempelvis et varmepumpeanlæg og et biomasseanlæg, der bl.a. bruger borgernes haveaffald som brændsel. Vi kan derfor centralt omstille store byområder til en mere miljørigtig varmeforsyning.

Fjernvarmen gør en positiv forskel for miljøet ift. at fortsætte med naturgasfyret. Allerede i 2024 forventes CO2 udledningen fra fjernvarmeproduktionen at være reduceret med 83% ift. 2016 - før vi etablerede det storr solfangeranlæg på Sejling Hede.

Silkeborg Varme har igennem projektet ansøgt fjernvarmepuljen under Energistyrelsen og fået tilsagn om tilskud på op til 2,14 mio. kr. til projektet. Tilskuddet er indregnet i kampagneprisen. Der er umiddelbart andre tilskudsmuligheder for private udover dette tilskud. For Erhvervsejendomme kan sparenergi’s erhvervspulje ansøges her https://sparenergi.dk/erhverv/vaerktojer/erhvervstilskud. Puljen kan bl.a. give tilskud til erhverv ved udskiftning af olie-, naturgaskedelinstallationer. Derudover er det muligt at søge tilskud til afkobling fra naturgasnettet. Afkoblingspuljen er desværre tom i øjeblikket, men Evida forventer at der tilføres midler til denne indenfor de næste par måneder. Såfremt der er penge i afkoblingspuljen vil dette fremgå af Evida’s hjemmeside.  Alternativt koster afkoblingen 8.200 kr. incl. moms. Beløbet afregnes direkte mellem ejer og Evida.

Ja, hvis du vælger abonnementsordningen (Unit+) eller at købe en unit af os (Køb selv 1) fjerner vi dit nuværende anlæg og bortskaffer det. 

Teknik og praktik

Når det er endeligt besluttet om fjernvarmeprojektet i området realiseres, tilbyder Silkeborg Varme en garantiordning til tilmeldte ejendomme, hvor Silkeborg Varme dækker omkostningerne til midlertidige reparationer jf. beskrivelsen forneden. Kontakt os direkte såfremt behovet for dette opstår.

Såfremt ejendommen tilmeldes vil ejendommen være indeholdt i vores garantiordning. I garantiordningen tilbydes reparation af kedelinstallationer med 1 års garanti, alternativt udleje af kedelinstallationer. 

Selvrisiko på reparationen i garantiordningen, som betales af ejendommens ejer, er på 2500 kr. incl. moms.Såfremt kedelinstallationen ikke kan repareres tilbydes udleje af gas- eller elkedler. Lejeprisen, incl. demontering af den eksisterende kedelinstallation, er 500 kr/måned incl. moms

Overblik over priser

Sådan foregår en fjernvarmetilslutning

Fjernvarme er konkurrencedygtig opvarmning

I perioden fra 2020 til 2022 var fjernvarme billigere end både naturgas og varmepumpe.

Onlineberegner - bliv klogere på prisen på fjernvarme

Prøv vores onlineberegner og få et indblik i din besparelse med fjernvarme.

Forudsætninger for Onlineberegneren 

Beregneren tager udgangspunkt i det nuværende energiforbrug (f.eks. naturgasforbrug i m3). Dermed kan beregneren omregne det nuværende energiforbrug fra f.eks. m3 naturgas til MWh fjernvarme. 
Endvidere tager beregneren også hensyn til, hvor godt det nuværende kedelanlæg udnytter (virkningsgraden på kedlen) brændslet. Dog er ved de færreste, hvad virkningsgraden er på deres kedelanlæg. Derfor baseres beregningerne på oplysninger om alder/type, hvor alder/type omregnes til en virkningsgrad. Hvilke antagelser der er gjort i beregneren kan findes via. linket nederst på beregnerens resultatside.

Kan jeg stole på beregningerne og stilles der garanti for resultatet?

Du kan stole på at beregneren regner rigtig, men der kan ikke gives en garanti for beregningens resultat. Det skyldes, at beregneren nødvendigvis må antage forhold om f.eks. virkningsgrader og brændselspriser, som kan afvige fra dine faktiske forhold. Beregningen skal derfor mere ses som et overslag over de forventede fremtidige omkostninger. Derfor vil du også kunne opleve, at beregneren giver et andet resultat, hvis du foretager en genberegning efter f.eks. et halvt år. Silkeborg Forsyning opdaterer nemlig løbende med f.eks. opdaterede brændselspriser, for at kunne give det mest retvisende billede af økonomien her og nu. 

Bestil et besøg

Du kan helt uforpligtende bestille et besøg fra os. Hvis du er interesseret, så kommer vi forbi og kigger på, hvordan fjernvarmen kan installeres hos dig. Udfyld formularen herunder, så hører du fra os. 


Felter med * skal udfyldes

Privatlivspolitik

Når du indsender denne formular, afleverer du dine data i vores varetægt. Læs vores privatlivspolitik her.

Klimavenlig, nem og konkurrencedygtig fjernvarme

Mød de glade fjernvarmekunder