Solcellepark

Spørgsmål & svar om fjernvarme

Fjernvarme til nye områder

Find svar på spørgsmål om fjernvarme til nye områder.

I øjeblikket etablerer vi fjernvarme i Grauballe og Skægkær/Sejling, som med over 70% i tilslutning sagde ja til fjernvarme i 2023. I løbet af 2024 planlægger vi at afvikle tilmeldingskampagner i følgende områder: Resenbro/Skærbæk, Øster Bording, Virklund, Høje Kejlstrup, Sejs-Svejbæk og Them, Salten og Knudlund. Læs mere her.

Tilmelding

Inden udgangen af 2028 planlægger vi at etablere fjernvarme i flere nye områder i Silkeborg, der på nuværende tidspunkt bliver forsynet med naturgas.

Først bliver områderne undersøgt i forhold til, om projekterne kan godkendes. Derefter fører vi tilmeldingskampagner i områderne. Fjernvarmen kan kun blive etableret, hvis vi opnår en høj nok tilslutning i området. Herefter starter anlægsarbejdet.

I 2023 var der nok tilmeldte i både Grauballe og Skægkær/Sejling - over 70% i begge områder. Fjernvarmen er derfor ved at blive anlagt her.

I 2024 kan disse områder tilmelde sig fjernvarme

 • Resenbro og Skærbæk - i løbet af andet kvartal 2024, min. tilslutning 60%
 • Øster Bording - i løbet af andet kvartal 2024, min. tilslutning 76%
 • Høje Kejlstrup - i løbet af tredje kvartal 2024, min. tilslutning 35%
 • Voel - i løbet af fjerde kvartal 2024, under forudsætning af fjernvarme i Resenbro og Skærbæk, min. tilslutning 70%
 • Silkeborg Syd (de tre områder skal sammenlagt nå op på min. 65% tilslutning)
  - Virklund: i løbet af tredje kvartal 2024
  - Sejs-Svejbæk: i løbet af fjerde kvartal 2024
  - Them, Salten og Knudlund: i løbet af fjerde kvartal 2024/første kvartal 2025

Læs mere her.

Tilmeldingskampagnen løber fra den 15. april til og med den 14. august 2024 med målet om en tilslutning på mindst 60%. Den 15. august gør vi status. Hvis mindst 60% har tilmeldt sig, kan fjernvarmen etableres i Resenbro og Skærbæk. 

Tilmeldingskampagnen løber fra den 15. april til og med den 14. august 2024 med målet om en tilslutning på mindst 76%. Den 15. august gør vi status. Hvis mindst 76% har tilmeldt sig, kan fjernvarmen etableres i Øster Bording. 

Tilmeldingsprocessen løb fra den 1. september til den 1. december 2023 med målet om en tilslutning på mindst 60%. Den 1. decemeber 2023 gjorde vi status, og tilslutningen var her på 64%. Fjernvarmen kan derfor komme til Skægkær og Sejling. Læs mere om projektet her

Tilmeldingsprocessen blev igangsat den 20. marts 2023 med målet om en tilslutning på mindst 30%. Den 1. juni 2023 gjorde Silkeborg Forsyning status, og tilslutningen endte på 64%. Fjernvarmen kan derfor komme til Grauballe. Læs mere om projektet her

For at få fjernvarmen syd for Silkeborg skal der etableres en stor forsyningsledning, som alle tre områder er fælles om at bidrage til.

Ønsker man at få fjernvarmen til sit hus i disse områder, skal man derfor betale et konverteringstillæg i de første 10 år, hvor ens ejendom er tilsluttet fjernvarme, for at bidrage til etableringsomkostningerne.

Dertil skal mindst 65% tilslutte sig i områderne tilsammen. 

Eksempler på tilslutningsprocenter i de tre områder, som giver en samlet tilslutning på 65%:

 • 65% i Virklund, 65% i Sejs-Svejbæk og 65% i Them/Salten/Knudlund
 • 80% i Virklund, 65% i Sejs-Svejbæk og 55% i Them/Salten/Knudlund
 • 60% i Virklund, 90% i Sejs-Svejbæk og 45% i Them/Salten/Knudlund

Hermed kræver fjernvarmeprojektet i Silkeborg Syd, ligesom forrige projekter, en bred opbakning blandt de lokale. 

Læs mere om projekterne i Silkeborg Syd her. 

Vi udregner tilslutningsprocenten efter de samlede BBR-oplyste kvadratmeter indenfor områdeafgrænsningen, som er godkendt af varmeplansmyndighederne.

Det betyder i praksis, at hvis der er to huse af henholdsvis 100 og 200 kvadratmeter, vil sidstnævnte tælle mere i den samlede tilslutningsprocent.

Alle huse tæller i det store billede, for vi når kun tilslutningsprocenten, hvis så mange som muligt tilmelder sig.  

Senest før opgravningen påbegyndes ud for din ejendom, men meget gerne så tidligt som muligt, så vi kan planlægge udrulning så hensigtsmæssigt som muligt. 

Frem til beslutningen om, at fjernvarmeprojektet realiseres kan tilmeldingen trækkes tilbage ved kedelnedbrud, der nødvendiggør installering af ny kedel, eller ved andre væsentlige reparationer på kedelinstallationen. 

Såfremt der træffes en beslutning om igangsætning af fjernvarmeprojektet, indfører vi ”garantireparationer” af kedelinstallationer. Herefter er en tilmelding bindende i 6 måneder jf. vores almindelige- og tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering.

Så bortfalder din tilmelding.

Bor du i bolig- eller andelsforening, lejer hos en privat eller har en erhvervsejendom, skal du være opmærksom på følgende: 

 • Bor du til leje i en boligforening, så kontakter Silkeborg Forsyning din boligforening direkte i kampagneperioden angående muligheden for at få anlagt fjernvarme.
   
 • Lejer du din bolig af en privat udlejer, så tag kontakt til din udlejer, hvis du er interesseret i at få fjernvarme.
   
 • Bor du i en andelsforening eller har en erhvervsejendom, så tag kontakt til Silkeborg Forsyning for at høre mere om mulighederne for at få fjernvarme samt beregning af kampagnepris. 

Jo, måske er det nemmere. Du undgår et større gravearbejde, og en luft-til-vand varmepumpe er et fint alternativ til olie- og gasfyr både i forhold til pris og miljø.

Alligevel har fjernvarme dog en lang række fordele sammenlignet med varmepumper:

 • Startinvesteringen er mindre og prisen er stabil.
 • Ansvaret for forsyningssikkerhed ligger hos Silkeborg Forsyning.
 • Varmepumper larmer og fylder mere end fjernvarme.
 • Fjernvarmeanlæg går sjældent i stykker og er vedligeholdelsesfrie.

Læs mere om fordelene ved fjernvarme kontra varmepumper her.

Ja, det er muligt at sige ja til fjernvarme til kampagnetilbuddet og efterfølgende få lavet rørføringen. De løbende faste bidrag (abonnements- og effektbidrag) vil dog påløbe til afregning senest 6 måneder efter, at fjernvarmestikket til din ejendom er udført.

Har du en varmepumpe, vil vi derfor anbefale at sige ja til fjernvarme, hvis din varmepumpe er ved at være udtjent, eller hvis du har mulighed for at sælge din varmepumpe videre.

For at tilmelde dig fjernvarme, er det nødvendigt at bruge MitID to gange pr. kontrakt, så dine personoplysninger beskyttes.

Hvis du lejer eller køber dit anlæg hos Silkeborg Forsyning, skal du underskrive to kontakter (en til tilmeldingen og en til fjernvarmeanlægget).

Køber du anlæg og installation ved egen VVS’er, skal du kun underskrive én kontrakt (tilmeldingskontrakten).

Nej, det er ikke nok kun at udfylde tilmeldingen på hjemmesiden.

Når du på hjemmesiden har tilmeldt dig fjernvarme (trin 1) og bestilt dit fjernvarmeanlæg (trin 2), vil du modtage to mails (en fra hvert trin). I disse mails er der links til at underskrive kontrakterne. Når begge kontrakterne er underskrevet, er du færdig med tilmeldingen. 

Vælger du at købe og installere dit anlæg ved egen VVS'er, vil du kun få tilsendt én kontrakt (tilmeldingskontrakten), som skal underskrives. 

Nej, du kan sagtens tilmelde dig, før du har taget stilling til, om du vil leje eller købe dit anlæg. Når du skal vælge, om du helst vil leje eller købe dit anlæg, bør din beslutning afspejle dine personlige præferencer. Vi anbefaler at få en fagmand på screeningsbesøg, hvis du vil rådgives i, hvad der passer bedst til din situation. 

Miljø og økonomi

I projekternes kampagneperioder kan borgere fra de tilhørende områder tilmelde sig fjernvarme til en kampagnepris, som er betydeligt lavere en normalprisen for tilslutning. 

Grunden til, at vi kan tilbyde en lavere pris i kampagneperioden, er, at vi har fået et tilskud fra Fjernvarmepuljen. Puljen er et klimatiltag fra regeringens Klimaaftale, som skal bidrage til at nedsætte CO2-udledningen fra olie- og gasfyr i den individuelle varmeforsyning.

Læs mere om puljen på Energistyrelsens hjemmeside

Har du et gasfyr, kan du søge om tilskud til at få naturgasstikket til din ejendom frakoblet helt gratis.

Tilskuddet søger du gennem Statens Afkoblingsordning hos gasdistributøren Evida, som løbende lukker op for nye puljer. Når en pulje er åben, kan du søge den via Evidas hjemmeside.

Det er dit eget ansvar som kommende fjernvarmekunde at søge puljen. Vi anbefaler at vente med at søge puljen til efter kampagneperioden, når det er afgjort, om fjernvarmen kommer til dit område eller ej, og når vi har en mere detaljeret tidsplan for gravearbejdet klar.  

Puljen, der åbnede den 18. januar 2024, er relevant at søge for kommende fjernvarmekunder i Skægkær og Sejling samt på 15 adresser i Balle
 

Datoer for afkobling

Når du søger puljen hos Evida, skal du oplyse en afkoblingsdato (denne dato kan rykkes senere, hvis det bliver relevant). 

Silkeborg Forsyning anbefaler, at du oplyser følgende datoer, når du ansøger puljen: 

 • Bor du i Skægkær: Afkobling den 1. september 2024 
   
 • Bor du i Balle: Afkobling den 1. september 2024 
   
 • Bor du i Sejling: Afkobling den 1. januar 2025 

 

Når du har fjernvarme fra Silkeborg Forsyning, betaler du tre regninger om året: 1. aconto, 2. aconto og 3. aconto.

Du kan se en 2024-prisliste for Silkeborg Forsynings takster her.

 

Variable omkostninger

Den variable omkostning på din varmeregning er mængden af varme, som du bruger i dit hus – altså dit varmeforbrug.

Når du har fjernvarme, har du en varmemåler installeret, som registrer, hvor mange megawatt (MWh) du bruger.

På din regning står dit forbrug opgivet i MWh. I 2024 er prisen på en MWh 800 kr. inkl. moms.

Et standardhus på 130 kvadratmeter har typisk et årligt varmeforbrug på 18,1 MWh svarende til 14.480 kr. 

 

Faste omkostninger

Abonnementsbidrag/administrationsbidrag

Alle fjernvarmekunder hos Silkeborg Forsyning betaler det samme beløb i abonnement/administrationsbidrag. Beløbet dækker blandt andet over udgifter til at sende regninger, opgøre målere og andet administration.

I 2024 ligger abonnement/administrationsbidraget på 1.050 kr. inkl. moms.

 

Effektbidrag

Effektbidraget på din varmeregning er et fast årligt bidrag, som dækker udgifter til drift og vedligeholdelse af ledningsnet og produktionsanlæg. Beløbet dækker, at vi stiller den nødvendige kapacitet til rådighed til dit hus.

Effektbidraget afhænger af din boligs størrelse ifølge BBR (Bygnings- og Boligregistret).    

I 2024 ligger effektbidraget på 19 kr. inkl. moms pr. kvadratmeter.

Et standardhus på 130 kvadratmeter betaler derfor 2.470 kr. årligt i effektbidrag.

 

Incitamentsbidrag

Inden fjernvarmevandet sendes retur til varmeværket, bliver det afkølet. Den temperatur, som vandet har på vej tilbage, kaldes returtemperatur. Er returtemperaturen fra din bolig under 33°C, bliver din varmeregning billigere. Langt de fleste har en normal returtemperatur, som enten ligger lidt over eller lidt under 33°C.

Din returtemperatur bliver indregnet i din varmeregning med det såkaldte incitamentsbidrag. 

Hvis du har en lav returtemperatur, fratrækker vi incitamentsbidraget. Har du en høj returtemperatur, lægges incitamentsbidraget til din regning. 

Læs meget mere om incitamentsbidrag her.

Som en del af dine faste omkostninger til fjernvarmen, vil du årligt skulle betale et effektbidrag, som afhænger af størrelsen på dit hus (19 kroner pr. kvadratmeter, 2024-priser). Vi tager udgangspunkt i BBR oplysninger.

Bidraget dækker udgifter til drift og vedligeholdelse af ledningsnet og produktionsanlæg, så der er kapacitet nok til at varme alle tilknyttede huse op. Hermed er det ikke muligt at sænke dit effektbidrag, da vi skal kunne garantere en stabil forsyningssikkerhed.

Brug vores onlineberegner til at få en indikation af, hvad det koster for dig at have fjernvarme.

Tilslutningsbidraget for etageejendomme, erhvervsejendomme, institutioner mv. beregnes individuelt, og der vil blive tilbudt en kampagnepris til disse ejendomme i området, hvor der gives 40% rabat på tilslutningsbidraget efter gældende prisoversigt.

I Silkeborg Syd-området (Virklund, Sejs-Svejbæk, Them, Salten og Knudlund) skal borgerne betale et konverteringstillæg i de første 10 år, hvor deres ejendom er tilsluttet fjernvarme.

Konverteringstillægget vil som udgangspunkt blive 14,75 kr. pr. BBR-m2 inkl. moms. Det svarer til en omkostning i 10 år på 1.917 kr. årligt inkl. moms for et gennemsnitligt hus på 130 m2 i Silkeborg Syd-området, med et varmeforbrug på 18,1 MWh årligt. 

Konverteringstillægget i Silkeborg Syd-området er nødvendigt for at kunne gennemføre projektet med en realiserbar starttilslutning. Udover tilslutningsbidraget, som betales ved tilslutning, dækker konverteringstillægget også den enkelte ejendoms bidrag/andel af etableringsomkostningerne i projektet.

For at få fjernvarmen syd for Silkeborg skal der etableres en stor forsyningsledning. Konverteringstillægget er med til at betale etableringsomkostningerne til denne ledning.

Der vil ikke blive tilbudt en afdragsordning, men vi tilbyder en abonnementsordning på fjernvarmeunitten i boligen under vores Unit⁺-aftale
Dette vil reducere det samlede finansieringsbehov ved skiftet til fjernvarme. Alternativt tilbydes finansiering gennem Resurs Bank.

Vi forventer, at MWh-prisen vil blive lavere i fremtiden.

Lige nu afspejler MWh-prisen, at omkostningerne til vores primære brændsel naturgas fortsat er højere, end de var før energikrisen. Før energikrisen lå børsprisen på gas (vi afregner naturgas til den danske børspris) lige over 1 kr. pr nm3. I 2021 var den 4,16 kr. pr. nm3, i 2022 9,56 kr. pr. nm3 og i 2023 har den været 4,62 kr. pr. nm3. Når omkostningerne til naturgas falder, vil MWh-prisen følge med.

Derudover er vi i gang med at omstille produktionen væk fra naturgas. Det forventer vi også både vil medføre en lavere MWh-pris samt en mere stabil MWh-pris. De to nye produktionsenheder, et biomasseanlæg og et centralt varmepumpeanlæg, forventer vi står klar i starten af 2025.
 

Det forventer vi, at fjernvarmen vil være, men vi kan ikke garantere det. Ændringer i lovgivning, afgifter og markedspriser på brændsel vil naturligvis have indflydelse på prisdannelserne. Vi er opmærksomme på, hvad der sker på området, og handler/investerer for at kunne præstere konkurrencedygtige priser.

Fjernvarmen gør en positiv forskel for miljøet ift. at fortsætte med naturgasfyret. Allerede i 2024 forventes CO2-udledningen fra fjernvarmeproduktionen at være reduceret med 83% ift. 2016 - før vi etablerede det store solfangeranlæg på Sejling Hede.

Snart vil det nye biomasseanlæg også levere fjernvarme til Silkeborg Forsynings fjernvarmenet. Anlægget er specielt designet til afbrænding af have-park brændsel, som vil være det primære brændsel. I det omfang det måtte vise sig nødvendigt, vil have-park-brændslet blive suppleret med certificeret lokal træflis.

Begge dele har et langt mindre CO2-aftryk end traditionelle fossile brændsler som kul, naturgas og olie. Ved at bruge certificeret træflis støttes den bæredygtige skovforvaltning i produktionsskovene. Her stilles der særlige krav til genplantning, økosystemer, biodiversitet og CO2-regnskab. Ved bæredygtig, certificeret skovforvaltning bevares skovene, så deres størrelse som minimum bevares år efter år.

Læs mere her.

Naturgassen er fortsat det dominerende brændsel i vores fjernvarmeproduktion. Men det er snart fortid. Vi udfaser løbende naturgassen med andre teknologier.

Solparken, der blev sat i drift i slutningen af 2016, dækker fx 20 procent af varmebehovet i Silkeborg. Det nye røggaskøleanlæg, der blev sat i drift i 2019, udnytter varmen i røggassen fra kraftværket mere effektivt og udnytter dermed energien i naturgassen meget bedre end tidligere.

I slutningen af 2024/starten af 2025 idriftsætter vi også et varmepumpeanlæg og et biomasseanlæg, der bl.a. bruger borgernes haveaffald som brændsel. Vi kan derfor centralt omstille store byområder til en mere miljørigtig varmeforsyning. Når disse anlæg sættes i drift, har vi reduceret vores CO2-udledning fra fjernvarmeproduktionen med over 80% sammenlignet med udledningen i 2016.

Læs mere om, hvordan vi producerer grøn fjernvarme.

Ja, hvis du vælger abonnementsordningen (Unit+) eller at købe en unit af os (Køb selv 1), fjerner vi dit nuværende anlæg og bortskaffer det. 

Skift fra gas

Når det er endeligt besluttet om fjernvarmeprojektet i området realiseres, tilbyder Silkeborg Forsyning en garantiordning til tilmeldte ejendomme. Garantiordningen dækker omkostningerne til midlertidige reparationer jf. beskrivelsen forneden. Kontakt os direkte såfremt behovet for dette opstår.

Såfremt ejendommen tilmeldes fjernvarme, vil ejendommen være indeholdt i vores garantiordning. I garantiordningen tilbydes reparation af varmeinstallationer med 1 års garanti, alternativt udleje af kedelinstallationer. 

Selvrisiko på reparationen i garantiordningen er på 2500 kr. incl. moms, som betales af ejendommens ejer. Såfremt varmeinstallationen ikke kan repareres tilbydes udleje af gas- eller elkedler. Lejeprisen, incl. demontering af den eksisterende kedelinstallation, er 500 kr/måned incl. moms.

Evida oplyser, at du skal opsige din gasforsyning pr. den dato, du overgår til fjernvarme. Du kan maksimalt opsige til en dato 12 måneder frem i tid. Evida bruger den dato, du oplyser, til at planlægge, hvornår de skal tage din gasmåler ned og afbryde din gasledning. Læs mere hos Evida

Læs mere om, hvordan du opsiger her.

 

 

Der skal altid foretages en trykprøvning af husinstallationen af VVS-installatøren. Vores erfaring er, at det er de færreste centralvarmeanlæg, der ikke kan holde til det leverede fjernvarmetryk.

Hvis VVS-installatøren vurderer, at dit centralvarmeanlæg ikke kan holde til fjernvarmetrykket, kan der i stedet opsættes en fjernvarmeunit, hvor fjernvarmvandet er fysisk adskilt fra centralvarmeanlægget med en varmeveksler (indirekte anlæg). Denne løsning er også tilbudt i Unit⁺-aftalen eller ved køb af fjernvarmeunitten som et engangstillæg på 3.000 kr. 

Ja det kan du godt. Der er dog nogle ting, som du skal være opmærksom på:

 • Er din gaskedel fra før den 26. september 2018, overholder den måske ikke de nyeste emissionskrav.
   
 • Hvis du skal sælge/opsætte en kedel af ældre dato, skal du indhente emissionsværdier fra producenten.
   
 • Gaskedler fra før 2018 var godkendt sammen med aftrækket ("skorstenen", der både fungerer som indsugning og udstødning), og begge dele havde derfor samme CE-mærkning. Hvis en gammel gaskedel skal sættes op, skal aftrækket typisk skiftes til et, der er godkendt til kedlen og som er CE-godkendt. Aftræk og gaskedel skal have samme DoP (Decleration of Performance).

 

Hvis du ønsker at beholde din gaskedel, når den er taget ned, er det meget vigtigt, at du meddeler det til vores kampagneinstallatør. Så placerer de kedlen efter aftale med dig. 

For at give vores installatør de bedste forudsætninger for at nedtage din gaskedel i funktions/salgsmæssig stand, skal de informeres, inden de går i gang med nedtagningen.

Når vi installerer fjernvarme hos dig, blænder vi kedelaftrækket af med en pose. Denne løsning er midlertidig og ikke langtidsholdbar.

Når du har fået fjernet din gaskedel, er det derfor vigtigt, at du bestiller en håndværker til at lappe taget/murværket. Normalt beder håndværkeren dig om, at du selv indkøber stenene til murværket. Spørg eventuelt vores kampagneinstallatør, når han er på screeningsbesøg hos dig. 

Såfremt du ønsker at bibeholde dit gaskomfur til madlavning, skal du kontakte Evida og oplyse dette.

Teknik og praktik

En fjernvarmeunit fylder ikke meget sammenlignet med en gaskedel og en varmtvandsbeholder. 

Fjernvarmeunitten, som er med i vores Unit+ ordning, og som du kan købe af os, har følgende mål: Højde: 65 cm, bredde: 54 cm, dybde: 26 cm

 

Ja. Du kan på vores hjemmeside følge dit eget forbrug på timebasis. Benyt www.silkeborgforsyning.dk/selvbetjening/minforsyning.

Så længe der ikke er truffet en endelig beslutning om et fjernvarmeprojekt realiseres, kan Silkeborg Forsyning ikke tilbyde midlertidige løsninger.

Når der er truffet en beslutning om projektets realisering, kan vi tilbyde midlertidige løsninger, indtil fjernvarmerørene er etableret ud for den enkelte ejendom.

Kontakt os direkte for at høre nærmere herom, såfremt det bliver aktuelt. Du har allerede nu mulighed for at hente et indføringsrør på varmeværket til indstøbning i husets sokkel, såfremt det er hensigtsmæssig ifm. en renovering.

Vi vil løbende sætte fjernvarmevand på de enkelte veje i de forskellige områder, efterhånen som vi bliver færdige. Planlægning af dette afventer vores endelige detailtidsplan, der laves i samarbejde med den udførende entreprenør.

Hvis du vælger en Unit⁺-aftale eller køber fjernvarmeunitten inkl. montage af Silkeborg Forsyning, skal du kun afmelde naturgassen selv. Så sørger vi for resten.

Såfremt du selv ønsker at vælge VVS-installatør og fjernvarmeunit, skal du selv stå for dette.

Du skal dog under alle omstændigheder selv afmelde naturgassen, da kundeforholdet er mellem dig som eksisterende naturgaskunde og Evida. Såfremt der er penge i afkoblingspuljen vil dette fremgå af Evidas hjemmeside. Hvis der er penge i afkoblingspuljen, kan du søge puljen og får afkoblingen gratis. Alternativt koster afkoblingen 10.125 kr. inkl. moms pr. 25. juni 2023. Beløbet afregnes direkte mellem ejer og Evida.

Naturgasstikket afbrydes typisk op mod et år efter, du har fået fjernvarme. Det skyldes, at Evida afbryder naturgasstikkene i puljer og typisk i de samme konverteringsområder. Der er normalt ikke behov for at afbryde naturgasstikket eller nedtage målerskabet, forinden fjernvarmestikledningen udføres. 

Silkeborg Forsyning graver, etablerer fjernvarmestikket og reetablerer overfladen efterfølgende. Vi lægger de optagne fliser i indkørslen eller sår græs i plænen, alt efter hvor vi har etableret fjernvarmestikket. Det vil kunne ses, at vi har gravet fjernvarmestikket ind, men vi retablerer pænt efter os.

Hvis man vælger Silkeborg Forsynings kampagnetilbud med en Unit+-aftale, er man sikret service og vedligehold fremover, såfremt der opstår fejl på fjernvarmeunitten.

Ja, du kan fortsat benytte din brændeovn (eller andre varmekilder) sammen med din nye fjernvarmeinstallation.

Du skal dog være opmærksom på, at eksempelvis et solfangeranlæg typisk etableres med en akkumuleringstank, som opbevarer vandet. Styring, komponenter, arbejdsløn m.v. mellem dette anlæg og vores standardinstallation i Unit+-aftalen eller købsaftalen på fjernvarmeunitten er ikke inkluderet i prisen. I de fleste situationer anbefaler vi derfor at nedtage det eksisterende solfangeranlæg sammen med kedelinstallationen.

Når vi graver fjernvarmerør ned, gør vi det i vejarealet. Det er desværre til gene for afviklingen af trafikken. 

Grunden til, at vi graver ned i vejarealet er, at vi er nødt til at tage hensyn til alle de andre rør og ledninger, der ligger i jorden i forvejen.

Det ville være nemmere – og billigere – hvis vi kunne grave vores rør ned i enten en rabat eller i fortovet. Udfordringen er, at alle de "gode pladser" allerede er taget. 

Typisk ser vi, at de bløde kabler – elkabler og kabler til telefon, antenne og fibernet – ligger i yderrabatten eller i fortovet. Rør til vand og gas har typisk delt fortovene mellem sig, så vand er gravet ned i det ene fortov, og gassen er gravet ned i det andet. I vejarealet ligger så kloakerne. Det er tit og ofte to kloakrør, der fylder i vejarealet. 

Det er derfor, at vi som oftest er nødt til at grave fjernvarmerørene ned midt i en vejbane. 

Udover selve placeringen af fjernvarmerørene midt i vejbanen, så giver krav fra Arbejdstilsynet til arbejdspladsens indretning også gener for trafikken.  

Generelt om fjernvarme

I løbet af 2021 og 2022 steg prisen på fjernvarme fra Silkeborg Forsyning flere gange grundet energikrisen. I 2023 fastholdt vi prisen på fjernvarmen, og i 2024 satte vi prisen på fjernvarme ned med 5 procent, da prisen for naturgas blev lavere i forhold til energikrisen forrige vinter. 

Vi gør nu alt, hvad vi kan, for at varmeprisen kan sættes yderligere ned igen. Energipriserne er faldet tilbage igen efter at have været meget høje i især sidste del af 2021 og hele 2022, men de er ikke helt nede på det niveau, der var før energikrisen.


Priser på naturgas er stadig højere end tidligere

Vi er afhængige af naturgas i vores varmeproduktion. Vi køber naturgas til børspriser. I 2020 var vores gennemsnitlige børspris på naturgas (uden levering, afgifter med videre) 1,14 kr. pr nm3. I 2021 var den 4,16 kr. pr nm3, i 2022 9,56 kr. pr nm3 og i 2023 har den været 4,62 kr. pr nm3.

At vi ikke kan sænke varmeprisen yderligere endnu skyldes derfor blandt andet, at naturgasprisen ikke er faldet tilbage på det niveau, som den var før energikrisen.
 

Holdt igen på prisstigningerne 

Under energikrisen fulgte vi regeringens ønske om, at forsyningsselskaberne viste mådehold, da priserne steg. Dengang lod vi derfor ikke hele prisstigningen slå igennem overfor vores kunder.

Derfor har varmeprisen i 2022 ikke kunnet dække alle vores omkostninger, hvorfor vi var nødt til at fastholde den i 2023. Naturgaspriserne i 2022 var  ikke blot dobbelt så høje som tidligere, men over 8 gange så høje som i 2020. Derudover udsatte vi også nogle afskrivninger, hvilket Varmeforsyningsloven giver mulighed for.

Den samlede konsekvens heraf er, at priserne ikke falder lige så hurtig tilbage igen, da pengene skal betales for varmen.


Omstilling af fjernvarmeproduktion

Vi er i gang med at omstille vores fjernvarmeproduktion væk fra naturgas, og vi investerer derfor i nye produktionsanlæg.

I første omgang har vi investeret i yderligere elkedel-kapacitet. Det har været en medvirkende årsag til, at vi trods den fortsat høje gaspris kan sænke varmeprisen med 5 procent i 2024. Når nye produktionsanlæg kommer i drift, forventer vi, at de vil være med til at sænke prisen på fjernvarme.

Dit varmeforbrug kan påvirkes af mange forskellige faktorer: 

 • Det afhænger blandt andet af, hvor godt din bolig er isoleret. Jo bedre den er isoleret, jo mindre varme kommer du til at bruge på at holde den varm.
 • Størrelsen på din bolig har også betydning. Jo større bolig, jo mere energi kræver det at opvarme den.
 • Årstiden har også en afgørende betydning. Du bruger ikke varme om sommeren, når der er varmt udenfor.
   

Sådan tjekker du, om dit varmeforbrug ligger over eller under gennemsnittet

Er du fjernvarmekunde hos Silkeborg Forsyning, kan du tjekke dit varmeforbrug på vores selvbetjening minForsyning.

Du kan sammenligne dit varmeforbrug med andre boliger af samme type som din i tabellen herunder. 
 

Hvordan læser jeg tabellen?

 1. I din årsopgørelse, som du finder på minForsyning, skal du finde punktet ”Silkeborg Varme A/S” og linjen ”Forbrug”. Her finder du dit forbrug i MWh – det skal du gange med 1.000 for at få omregnet til kWh.
   
 2. Dernæst finder du dine m2 i linjen ”Effektbidrag efter BBR”. Oplysningerne kommer fra BBR-registret.
   
 3. Dividér dine kWh med antal m2. Herefter får du et tal, og det kan du sammenligne med din boligtype og se, om du bruger mere eller mindre varme end gennemsnittet i samme type bolig.

  Eksempel: 9,374 MWh x 1.000 = 9374 kWh / 140 m2 = 66,76 kWh/m2


   

Hvis du i løbet af året har fået din måler skiftet, vil der være to linjer med ”Forbrug” på din opgørelse. En linje for hver af målerne. De to forbrug skal lægges sammen.

Det vejledende energiforbrug dækker hele dit varmeforbrug – både det der bliver brugt til opvarmning af din bolig og til opvarmning af varmt vand.

 

Tabel over vejledende energiforbrug for fjernvarme

Når du har fjernvarme fra Silkeborg Forsyning, betaler du tre regninger om året: 1. aconto, 2. aconto og 3. aconto.

Du kan se en 2024-prisliste for Silkeborg Forsynings takster her.

 

Variable omkostninger

Den variable omkostning på din varmeregning er mængden af varme, som du bruger i dit hus – altså dit varmeforbrug.

Når du har fjernvarme, har du en varmemåler installeret, som registrer, hvor mange megawatt (MWh) du bruger.

På din regning står dit forbrug opgivet i MWh. I 2024 er prisen på en MWh 800 kr. inkl. moms.

Et standardhus på 130 kvadratmeter har typisk et årligt varmeforbrug på 18,1 MWh svarende til 14.480 kr. 

 

Faste omkostninger

Abonnementsbidrag/administrationsbidrag

Alle fjernvarmekunder hos Silkeborg Forsyning betaler det samme beløb i abonnement/administrationsbidrag. Beløbet dækker blandt andet over udgifter til at sende regninger, opgøre målere og andet administration.

I 2024 ligger abonnement/administrationsbidraget på 1.050 kr. inkl. moms.

 

Effektbidrag

Effektbidraget på din varmeregning er et fast årligt bidrag, som dækker udgifter til drift og vedligeholdelse af ledningsnet og produktionsanlæg. Beløbet dækker, at vi stiller den nødvendige kapacitet til rådighed til dit hus.

Effektbidraget afhænger af din boligs størrelse ifølge BBR (Bygnings- og Boligregistret).    

I 2024 ligger effektbidraget på 19 kr. inkl. moms pr. kvadratmeter.

Et standardhus på 130 kvadratmeter betaler derfor 2.470 kr. årligt i effektbidrag.

 

Incitamentsbidrag

Inden fjernvarmevandet sendes retur til varmeværket, bliver det afkølet. Den temperatur, som vandet har på vej tilbage, kaldes returtemperatur. Er returtemperaturen fra din bolig under 33°C, bliver din varmeregning billigere. Langt de fleste har en normal returtemperatur, som enten ligger lidt over eller lidt under 33°C.

Din returtemperatur bliver indregnet i din varmeregning med det såkaldte incitamentsbidrag. 

Hvis du har en lav returtemperatur, fratrækker vi incitamentsbidraget. Har du en høj returtemperatur, lægges incitamentsbidraget til din regning. 

Læs meget mere om incitamentsbidrag her.

En lav returtemperatur sikrer lave omkostninger til hele fjernvarmesystemet.

Udnytter din ejendom fjernvarmen optimal, skal vi ikke pumpe så meget vand rundt i vores system.

Tilsvarende kan vores ledninger være mindre, hvilket reducerer varmetabet fra fjernvarmeledningerne. En lav returtemperatur er også en fordel, fordi vi i så fald kan udnytte vores produktionsenheder bedre.

Læs meget mere og se filmen om, hvordan du kan spare penge på en lav returtemperatur.

Har du et anlæg med en førhøjet returtemperatur, over 33°C, er der en række ting, du kan gøre. Disse råd er en fordel at benytte for alle fjernvarmekunder:

 • Tjek dine radiatorer
  De skal være kolde eller lunkne i bunden, og tilsvarende varme i toppen.
   
 • Stil alle radiatorer ens
  Radiatorer i samme rum skal indstilles ens. Dvs. en radiator skal ikke være tændt, mens en anden er slukket.
   
 • Luk døre
  Luk dørene ind til de rum, som har en lavere temperatur (f.eks. mellem stue og soveværelse).

En høj returtemperatur kan også skyldes fejl på dit tekniske anlæg. Det kan f.eks. være, at radiatorerne er for små, eller at varmeanlægget er lavet som et såkaldt et-strengs-anlæg (ældre huse). Der kan også være tale om fejl på din fjernvarmeunit.

Har du en høj returtemperatur, tilbyder vi et gratis vejledningsbesøg af vores serviceteknikker. 

Nogle gange er vi nødsaget til at lukke for fjernvarmen i en kortere periode, fx for at reparere fjernvarmerørene. Det betyder, at din bolig ikke bliver opvarmet i perioden. Lukning af fjernvarme kan også betyde, at der kan være perioder uden varmt vand. 

I forbindelse med tilkobling af nye fjernvarmerør eller lignende, kan der forekomme støjgener i radiatorer og andre varmeinstallationer. Der kan ligeledes forekomme mindre støjgener i nogen tid efter afbrydelsen. 

Virker din radiator ikke, eller er den enten helt varm eller kold, kan det skyldes flere forhold.

 • Termostaten/ventilen er defekt:
  Inden du tilkalder en VVS’er, kan du prøve at bevæge termostaten frem og tilbage et par gange. Måske har den bare sat sig fast.
   
 • Luft i radiatoren:
  Klukker din radiator, eller er den kold i toppen og varm i bunden, kan det være, at der er luft i dit system. Luften kan f.eks. være kommet, hvis vi har renoveret ledninger tæt på din bolig.

Du skal tilkalde en VVS-installatør, hvis ovenstående ikke har afhjulpet problemet.

 

Vi har tre typer målere i brug hos vores fjernvarmekunder. Her kan du se dem alle. Find din egen og prøv Kampstrups interaktive måler.

Klik på billedet på den måler, du har. Så kommer du ind på en interaktiv måler, hvor du kan trykke på knapperne. 

Det interessante er at finde returtemperaturen. Jo mere afkølet dit vand er, jo bedre. Og der er penge at spare. Se filmen her på siden om det. Eller læs mere her.

Varmemåler. Type 601.
Tryk fire gange på pilen for at se returtemperaturen. Displayet skal vise t 2 og en temperatur. Tryk derefter på mappen under pilen for at se den gennemsnittelige returtemperatur i indeværende år. Denne type har ingen tilbage-knap, så du skal trykke videre på pilen for at se flere informationer.

Varmemåler. Type 602.

Tryk fire gange på pilen for at se returtemperaturen. Displayet skal vise t 2 og en temperatur. Tryk derefter på mappen under pilen for at se den gennemsnittelige returtemperatur i indeværende år. Denne type har ingen tilbage-knap, så du skal trykke videre på pilen for at se flere informationer.

 

Varmemåler. Type 603.
Tryk fire gange på højrepilen for at se returtemperaturen. Displayet skal vise t 2 og en temperatur. Tryk derefter på den midterste knap for at se den gennemsnittelige returtemperatur i indeværende år. På venstre-pilen kan du trykke tilbage og se andre informationer.


Fjernaflæste målere aflæses automatisk til årsafregning den 31/12 ved midnatstid. Hvis du har modtaget et aflæsningskort, bedes du udfylde det og indsende aflæsningen til os, da der er tale om en kontrol af systemet.

Du kan følge forbruget på minForsyning.

I jagten på utætheder tilsætter vi grøn farve til fjernvarmevandet. Farven vil synliggøre eventuelle utætheder i ledningsnettet eller i kundernes installationer.

Hvis du opdager, at der kommer grønt vand ud af din vandhane, skal du kontakte en VVS-installatør for at få udbedret fejlen i din installation.

Hvis du opdager grønt farvestof i f.eks. søer, åer eller vandløb, skal du kontakte Silkeborg Forsyning.

Det anvendte farvestof er ufarligt for mennesker og dyr, og anvendes bl.a. i flere typer kosmetik.

Fakta om farvestoffet:

Navn på farvestof: Uranin

 • Koncentration i fjernvarmevandet: 0,0002 %
 • Total mængde farvestof i fjernvarmenettet: 10 kg

Det er forbudt at installere elopvarmning i ny bebyggelse i områder, der bliver eller vil blive opvarmet fra et kollektivt varmeforsyningsanlæg.

Forbudet gælder også væsentlige til- og ombygninger, der kan sidestilles med ny bebyggelse.

Det er endvidere forbudt at erstatte en eksisterende ejendoms opvarmningssystem med elvarme.

Spørgsmål om elvarmeforbud skal rettes til varmeplanmyndigheden hos Silkeborg Kommune.

Din ejendom kan være omfattet af tilslutningspligt til fjernvarme. Det kan f.eks. være oplyst i lokalplanen for dit hus eller tinglyst på ejendommen.

Har du spørgsmål om tilslutningspligt til fjernvarme, skal du rette henvendelse til varmeplanmyndigheden hos Silkeborg Kommune.

Vi er, ligesom alle andre fjernvarmeværker, underlagt varmeforsyningsloven. Det betyder, at vores økonomi skal ”hvile-i-sig-selv” og at vi dermed ikke må tjene penge på at levere fjernvarme til dig.

Reglerne i varmeforsyningsloven regulerer hvilke nødvendige omkostninger, som fjernvarmeværker må indregne i deres priser. Hvert år indsender vi budget og regnskab til Forsyningstilsynet, som har myndighedsopgaven på fjernvarmeområdet.

I vores "Orbi Go" kort kan du finde ledningsoplysninger om Silkeborg Forysnings forskellige ledningsarter, afløb, fjernvarme, vand og øvrige kabler og rør. 

Her har du mulighed for at søge adresser frem samt tænde og slukke for visningen af de enkelte ledningsarter. 

Læs mere og find Orbi Go under ledningsoplysninger