Solcellepark

Spørgsmål & svar om fjernvarme

Fjernvarme til nye områder

Find svar på spørgsmål om fjernvarme til nye områder.

I øjeblikket etablerer vi fjernvarme i Grauballe, og i perioden fra den 1. september til den 1. december 2023 kan beboerne i Skægkær og Sejling samt på 15 adresser i Balle tilmelde sig fjernvarmen. Se, hvor vi planlægger at etablere fjernvarme inden udgangen af 2028.

Tilmelding

Inden udgangen af 2028 planlægger vi at etablere fjernvarme i flere nye områder i Silkeborg. Processen er omstændig. Først bliver området undersøgt, og projektet godkendes. Derefter fører vi tilmeldingskampagne i området. Fjernvarmen kan kun blive etableret, hvis vi opnår en høj nok tilslutning i området. Herefter starter anlægsarbejdet. Se den forventede tidsplan for fjernvarmeprojekterne.

Her planlægger vi at etablere fjernvarme:

 • Grauballe.
 • Høje Kejlstrup erhvervsområde.
 • Skægkær og Sejling.
 • Resenbro og Skærbæk.
 • Voel (under forudsætning af fjernvarme i Resenbro).
 • Virklund, Sejs-Svejbæk, Them, Salten, Knudlund (under forudsætning af betaling af supplerende konverteringsbidrag i ti år). 

Tilmeldingsprocessen løber fra den 1. september til den 1. december 2023 med målet om en tilslutning på mindst 60%. Når tilslutning op på minimum 60%, kan vi etablere fjernvarme i området. Læs mere om projektet her

Tilmeldingsprocessen blev igangsat den 20. marts 2023 med målet om en tilslutning på mindst 30%. Den 1. juni 2023 gjorde Silkeborg Forsyning status, og tilslutningen endte på 64%. Altså bliver projektet realiseret i området. 

Senest før opgravningen påbegyndes ud for din ejendom, men meget gerne så tidligt som muligt, så vi kan planlægge udrulning så hensigtsmæssigt som muligt. 

Frem til beslutningen om, at fjernvarmeprojektet realiseres kan tilmeldingen trækkes tilbage ved kedelnedbrud, der nødvendiggør installering af ny kedel, eller ved andre væsentlige reparationer på kedelinstallationen. 

Såfremt der er truffet beslutning om igangsætning af fjernvarmeprojektet, indfører vi ”garantireparationer” af kedelinstallationer, så herefter er en tilmelding bindende i 6 måneder jf. vores almindelige- og tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering.

Så bortfalder din tilmelding.

Bor du i bolig- eller andelsforening, lejer hos en privat eller har en erhvervsejendom, skal du være opmærksom på følgende: 

 • Bor du til leje i en boligforening, så kontakter Silkeborg Forsyning din boligforening direkte i kampagneperioden angående muligheden for at få anlagt fjernvarme.
   
 • Lejer du din bolig af en privat udlejer, så tag kontakt til din udlejer, hvis du er interesseret i at få fjernvarme.
   
 • Bor du i en andelsforening eller har en erhvervsejendom, så tag kontakt til Silkeborg Forsyning for at høre mere om mulighederne for at få fjernvarme samt beregning af kampagnepris. 

Jo, måske er det nemmere. Du undgår et større gravearbejde, og en luft-til-vand varmepumpe er et fint alternativ til olie- og gasfyr både i forhold til pris og miljø.

En luft-til-vand varmepumper producerer varmt vand til dine radiatorer og gulvvarme ved at hente varme fra luften. Med en luft-til-vand varmepumpe sidder der både et større anlæg udenfor og indenfor i dit hus, og anlægget kræver strøm.

Hvis du bor i et område med mulighed for at få fjernvarme, så anbefales det, at du investerer i fjernvarme frem for en varmepumpe. Fjernvarme er nemlig oftest billigere i drift. En varmepumpe koster typisk 80-130.000 kr., og så har den en forventet levetid på 12-15 år. 

Er din bolig ikke velisoleret, bør du ikke vælge en luft-til-vand varmepumpe. Det er vigtigt, at din bolig er isoleret godt, fordi fremløbstemperaturen på vandet, som skal opvarme dit hus, ikke er lige så høj som i eksempelvis et gasfyr.

En luft-til-vand varmepumpe optager også en del mere plads end fjernvarme, og så støjer det også mere. Fjernvarmen kan du hverken se eller høre. Du skal blot finde plads til et mindre anlæg indenfor. 

Med en varmepumpe står du selv med driftsansvaret. Med fjernvarme har Silkeborg Forsyning ansvaret for, at fjernvarmen altid fungerer. Vi overvåger fjernvarmerørerne og renoverer og optimerer, når der er behov for det. 

Læs mere om fordele og ulemper ved varmepumper på Varmepumpe.dk

Miljø og økonomi

Tilslutningsbidraget for etageejendomme, erhvervsejendomme, institutioner mv. beregnes individuelt, og der vil blive tilbudt en kampagnepris til disse ejendomme i området, hvor der gives 40% rabat på tilslutningsbidraget efter gældende prisoversigt.

Der vil ikke blive tilbudt en afdragsordning, men vi tilbyder en abonnementsordning på fjernvarmeunitten i boligen under vores Unit⁺-aftale
Dette vil reducere det samlede finansieringsbehov ved skiftet til fjernvarme. Alternativt tilbydes finansiering gennem Resurs Bank.

Det forventer vi, at fjernvarmen vil være, men vi kan ikke garantere det. Ændringer i lovgivning, afgifter og markedspriser på brændsel vil naturligvis have indflydelse på prisdannelserne. Vi er opmærksomme på, hvad der sker på området, og handler/investerer for at kunne præstere konkurrencedygtige priser.

Fjernvarmen gør en positiv forskel for miljøet ift. at fortsætte med naturgasfyret. Allerede i 2024 forventes CO2-udledningen fra fjernvarmeproduktionen at være reduceret med 83% ift. 2016 - før vi etablerede det store solfangeranlæg på Sejling Hede.

Naturgassen er fortsat det dominerende brændsel i vores fjernvarmeproduktion. Vi udfaser dog løbende naturgassen med andre teknologier, og allerede i 2024 installeres eksempelvis et varmepumpeanlæg og et biomasseanlæg, der bl.a. bruger borgernes haveaffald som brændsel. Vi kan derfor centralt omstille store byområder til en mere miljørigtig varmeforsyning.

Ja, hvis du vælger abonnementsordningen (Unit+) eller at købe en unit af os (Køb selv 1), fjerner vi dit nuværende anlæg og bortskaffer det. 

Skift fra gas

Når det er endeligt besluttet om fjernvarmeprojektet i området realiseres, tilbyder Silkeborg Varme en garantiordning til tilmeldte ejendomme, hvor Silkeborg Varme dækker omkostningerne til midlertidige reparationer jf. beskrivelsen forneden. Kontakt os direkte såfremt behovet for dette opstår.

Såfremt ejendommen tilmeldes vil ejendommen være indeholdt i vores garantiordning. I garantiordningen tilbydes reparation af kedelinstallationer med 1 års garanti, alternativt udleje af kedelinstallationer. 

Selvrisiko på reparationen i garantiordningen, som betales af ejendommens ejer, er på 2500 kr. incl. moms.Såfremt kedelinstallationen ikke kan repareres tilbydes udleje af gas- eller elkedler. Lejeprisen, incl. demontering af den eksisterende kedelinstallation, er 500 kr/måned incl. moms.

Gennem afkoblingspuljen kan du opnå tilskud til frakobling af naturgasstikket til ejendommen såfremt der igen bliver tilført penge til puljen. Vilkår m.m. fremgår af Evida’s hjemmeside her https://evida.dk/frakobling

Evida oplyser, at du skal opsige din gasforsyning pr. den dato, du overgår til fjernvarme. Du kan maksimalt opsige til en dato 12 måneder frem i tid. Evida bruger den dato, du oplyser, til at planlægge, hvornår de skal tage din gasmåler ned og afbryde din gasledning. Læs mere hos Evida. https://evida.dk/frakobling/ofte-stillede-sporgsmal-til-afkobling

Læs mere om, hvordan du opsiger her. https://evida.dk/frakobling/opsigelse-mit-evida/

 

 

Der skal altid foretages en trykprøvning af husinstallationen af VVS-installatøren. Vores erfaring er, at det er de færreste centralvarmeanlæg, der ikke kan holde til det leverede fjernvarmetryk. Hvis VVS-installatøren vurderer, at dit centralvarmeanlæg ikke kan holde til fjernvarmetrykket, kan der i stedet opsættes en fjernvarmeunit, hvor fjernvarmvandet er fysisk adskilt fra centralvarmeanlægget med en varmeveksler (indirekte anlæg). Denne løsning er også tilbudt i Unit⁺-aftalen eller ved køb af fjernvarmeunitten som en tillægspris.

Ja det kan du godt. Der er dog nogle ting, som du skal være opmærksom på:

 • Er din gaskedel fra før den 26. september 2018, overholder den måske ikke de nyeste emissionskrav.
   
 • Hvis du skal sælge/opsætte en kedel af ældre dato, skal du indhente emissionsværdier fra producenten.
   
 • Gaskedler fra før 2018 var godkendt sammen med aftrækket ("skorstenen", der både fungerer som indsugning og udstødning), og begge dele havde derfor samme CE-mærkning. Hvis en gammel gaskedel skal sættes op, skal aftrækket typisk skiftes til et, der er godkendt til kedlen og som er CE-godkendt. Aftræk og gaskedel skal have samme DoP (Decleration of Performance).

 

Hvis du ønsker at beholde din gaskedel, når den er taget ned, er det meget vigtigt, at du meddeler det til vores kampagneinstallatør. Så placerer de kedlen efter aftale med dig. 

For at give vores installatør de bedste forudsætninger for at nedtage din gaskedel i funktions/salgsmæssig stand, skal de informeres, inden de går i gang med nedtagningen.

Når vi installerer fjernvarme hos dig, blænder vi kedelaftrækket af med en pose. Denne løsning er midlertidig og ikke langtidsholdbar.

Når du har fået fjernet din gaskedel, er det derfor vigtigt, at du bestiller en håndværker til at lappe taget/murværket. Normalt beder håndværkeren dig om, at du selv indkøber stenene til murværket. Spørg eventuelt vores kampagneinstallatør, når han er på screeningsbesøg hos dig. 

Såfremt du ønsker at bibeholde dit gaskomfur til madlavning, skal du kontakte Evida og oplyse dette.

Teknik og praktik

En fjernvarmeunit fylder ikke meget sammenlignet med en gaskedel og en varmtvandsbeholder. 

Fjernvarmeunitten, som er med i vores Unit+ ordning, og som du kan købe af os, har følgende mål: Højde: 65 cm, bredde: 54 cm, dybde: 26 cm

 

Ja. Du kan på vores hjemmeside følge dit eget forbrug på timebasis. Benyt www.silkeborgforsyning.dk/selvbetjening/minforsyning.

Så længe der ikke er truffet en endelig beslutning om fjernvarmeprojektet realiseres, kan Silkeborg Forsyning ikke tilbyde midlertidige løsninger.

Når der er truffet en beslutning om projektets realisering, kan vi tilbyde midlertidige løsninger, indtil fjernvarmerørene er etableret ud for den enkelte ejendom. Kontakt os direkte for at høre nærmere herom såfremt det bliver aktuelt. Du har allerede nu mulighed for, at hente et indføringsrør på varmeværket til indstøbning i husets sokkel, såfremt det er hensigtsmæssig ifm. en renovering.

Vi vil løbende sætte fjernvarmevand på de enkelte veje i de forskellige områder, efterhånen som vi bliver færdige. Planlægning af dette afventer vores endelige detailtidsplan, der laves i samarbejde med den udførende entreprenør.

Hvis du vælger en Unit⁺-aftale eller køber fjernvarmeunitten inkl. montage af Silkeborg Forsyning, skal du kun selv afmelde naturgassen. Såfremt du selv ønsker at vælge VVS-installatør og fjernvarmeunit skal du også selv stå for dette. Du skal dog under alle omstændigheder selv afmelde naturgassen, da kundeforholdet er mellem dig som eksisterende naturgaskunde og Evida. Såfremt der er penge i afkoblingspuljen vil dette fremgå af Evidas hjemmeside. Alternativt koster afkoblingen 10.125 kr. inkl. moms pr. 25. juni 2023. Beløbet afregnes direkte mellem ejer og Evida.

Naturgasstikket afbrydes typisk op mod et år efter, du har fået fjernvarme. Det skyldes, at Evida afbryder naturgasstikkene i puljer og typisk i de samme konverteringsområder. Der er normalt ikke behov for at afbryde naturgasstikket eller nedtage målerskabet, forinden fjernvarmestikledningen udføres. 

Silkeborg Forsyning graver, etablerer fjernvarmestikket og retablerer overfladen efterfølgende. Vi lægger de optagne fliser i indkørslen eller sår græs i plænen, alt efter hvor vi har etableret fjernvarmestikket. Det vil kunne ses, at vi har gravet fjernvarmestikket ind, men vi retablerer pænt efter os.

Hvis man vælger Silkeborg Forsynings kampagnetilbud med en Unit+-aftale, er man sikret service og vedligehold fremover såfremt der opstår fejl på fjernvarmeunitten.

Ja, det kan du godt. De løbende faste bidrag (abonnements- og effektbidrag) vil dog påløbe til afregning senest 6 måneder efter, at fjernvarmestikket til din ejendom er udført.

Af samme grund anbefaler vi ikke at vente med at skifte til fjernvarme, til din kedelinstallation eller varmepumpe går i stykker eller er udtjent.

Ja, du kan fortsat benytte din brændeovn (eller anden varmekilde) sammen med din nye fjernvarmeinstallation. Du skal dog være opmærksom på at eksempelvis et solfangeranlæg typisk etableres med en akkumuleringstank. Styring, komponenter, arbejdsløn m.v. mellem dette anlæg og vores standardinstallation i Unit+-aftalen eller købsaftalen på fjernvarmeunitten er ikke indeholdt. I de fleste situationer anbefaler vi derfor at nedtage det eksisterende solfangeranlæg sammen med kedelinstallationen.

Generelt om fjernvarme

Find svar på generelle spørgsmål om fjernvarme.

Virker din radiator ikke, eller er den enten helt varm eller kold, kan det skyldes flere forhold.

 • Termostaten/ventilen er defekt:
  Inden du tilkalder en VVS’er, kan du prøve at bevæge termostaten frem og tilbage et par gange. Måske har den bare sat sig fast.
   
 • Luft i radiatoren:
  Klukker din radiator, eller er den kold i toppen og varm i bunden, kan det være, at der er luft i dit system. Luften kan f.eks. være kommet, hvis vi har renoveret ledninger tæt på din bolig.

Du skal tilkalde en VVS-installatør, hvis ovenstående ikke har afhjulpet problemet.

En lav returtemperatur sikrer lave omkostninger til hele fjernvarmesystemet.

Udnytter din ejendom fjernvarmen optimal, skal vi ikke pumpe så meget vand rundt i vores system.

Tilsvarende kan vores ledninger være mindre, og varmetabet fra fjernvarmeledningerne bliver dermed også reduceret. En lav returtemperatur er også en fordel, fordi vi kan udnytte vores produktionsenheder bedre.

Læs meget mere og se filmen om, hvordan du kan spare penge på en lav returtemperatur.

Har du et anlæg med en førhøjet returtemperatur, over 33°C, er der en række ting, du kan gøre. Disse råd er en fordel at benytte for alle fjernvarmekunder:

 • Tjek dine radiatorer
  De skal være kolde eller lunkne i bunden, og tilsvarende varme i toppen.
   
 • Stil alle radiatorer ens
  Radiatorer i samme rum skal indstilles ens. Dvs. en radiator skal ikke være tændt, mens en anden er slukket.
   
 • Luk døre
  Luk dørene ind til de rum, som har en lavere temperatur (f.eks. mellem stue og soveværelse).

En høj returtemperatur kan også skyldes fejl på dit tekniske anlæg. Det kan f.eks. være, at radiatorerne er for små, eller at varmeanlægget er lavet som et såkaldt et-strengs-anlæg (ældre huse). Der kan også være tale om fejl på din fjernvarmeunit.

Har du en høj returtemperatur, tilbyder vi et gratis vejledningsbesøg af vores serviceteknikker. 

 

Vi har tre typer målere i brug hos vores fjernvarmekunder. Her kan du se dem alle. Find din egen og prøv Kampstrups interaktive måler.

Klik på billedet på den måler, du har. Så kommer du ind på en interaktiv måler, hvor du kan trykke på knapperne. 

Det interessante er at finde returtemperaturen. Jo mere afkølet dit vand er, jo bedre. Og der er penge at spare. Se filmen her på siden om det. Eller læs mere her.

Varmemåler. Type 601.
Tryk fire gange på pilen for at se returtemperaturen. Displayet skal vise t 2 og en temperatur. Tryk derefter på mappen under pilen for at se den gennemsnittelige returtemperatur i indeværende år. Denne type har ingen tilbage-knap, så du skal trykke videre på pilen for at se flere informationer.

Varmemåler. Type 602.

Tryk fire gange på pilen for at se returtemperaturen. Displayet skal vise t 2 og en temperatur. Tryk derefter på mappen under pilen for at se den gennemsnittelige returtemperatur i indeværende år. Denne type har ingen tilbage-knap, så du skal trykke videre på pilen for at se flere informationer.

 

Varmemåler. Type 603.
Tryk fire gange på højrepilen for at se returtemperaturen. Displayet skal vise t 2 og en temperatur. Tryk derefter på den midterste knap for at se den gennemsnittelige returtemperatur i indeværende år. På venstre-pilen kan du trykke tilbage og se andre informationer.


Fjernaflæste målere aflæses automatisk til årsafregning den 31/12 ved midnatstid. Hvis du har modtaget et aflæsningskort, bedes du udfylde det og indsende aflæsningen til os, da der er tale om en kontrol af systemet.

Du kan følge forbruget på minForsyning.

I jagten på utætheder tilsætter vi grøn farve til fjernvarmevandet. Farven vil synliggøre eventuelle utætheder i ledningsnettet eller i kundernes installationer.

Hvis du opdager, at der kommer grønt vand ud af din vandhane, skal du kontakte en VVS-installatør for at få udbedret fejlen i din installation.

Hvis du opdager grønt farvestof i f.eks. søer, åer eller vandløb, skal du kontakte Silkeborg Forsyning.

Det anvendte farvestof er ufarligt for mennesker og dyr, og anvendes bl.a. i flere typer kosmetik.

Fakta om farvestoffet:

Navn på farvestof: Uranin

 • Koncentration i fjernvarmevandet: 0,0002 %
 • Total mængde farvestof i fjernvarmenettet: 10 kg

Din ejendom kan være omfattet af tilslutningspligt til fjernvarme. Det kan f.eks. være oplyst i lokalplanen for dit hus eller tinglyst på ejendommen.

Har du spørgsmål om tilslutningspligt til fjernvarme, skal du rette henvendelse til varmeplanmyndigheden hos Silkeborg Kommune.

Det er forbudt at installere elopvarmning i ny bebyggelse i områder, der bliver eller vil blive opvarmet fra et kollektivt varmeforsyningsanlæg.

Forbudet gælder også væsentlige til- og ombygninger, der kan sidestilles med ny bebyggelse.

Det er endvidere forbudt at erstatte en eksisterende ejendoms opvarmningssystem med elvarme.

Spørgsmål om elvarmeforbud skal rettes til varmeplanmyndigheden hos Silkeborg Kommune.

Vi er, ligesom alle andre fjernvarmeværker, underlagt varmeforsyningsloven. Det betyder, at vores økonomi skal ”hvile-i-sig-selv” og vi må dermed ikke tjene penge på at levere fjernvarme til dig.

Reglerne i varmeforsyningsloven regulere hvilke nødvendige omkostninger, som fjernvarmeværker må indregne i deres priser. Hvert år indsender vi budget og regnskab til Forsyningstilsynet, som har myndighedsopgaven på fjernvarmeområdet.

Silkeborg Forsyning holder et vågent øje med prisudviklingen på både el og naturgas. Selvom gaspriserne er faldet, er elpriserne også faldet. Og det har betydning for varmeselskabets samlede økonomi, da en vigtig del af forretningen kommer fra salg af el fra kraftvarmeværket. Når elpriserne falder markant, kan det derfor have stor betydning for, hvordan prisen på fjernvarme skal sættes. Som det ser ud lige nu, forventer vi ikke et prisfald på fjernvarme i 2023.