Kold retur - Incitamentsbidrag

Incitamentsbidrag

Der betales 1% af forbruget pr. grad, som returtemperaturen er højere end 33° C i afregningsperioden.

Der refunderes 1% af forbruget pr. grad, som returtemperaturen er lavere end 33° C i afregningsperioden.

Du kan følge din gennemsnitlige returtemperatur på MinForsyning under "Afkøling".

Sådan beregnes incitamentsbidraget for afregningsperioden: Forbrugt MWh i kr. x Forskel i % af returløb x incitamentsbidrag (kr.)

 

Gode råd til god afkøling og bedre returtemperatur

Alle ved, at varmeregningen bliver mindre, hvis man bruger fjernvarmevandet med omtanke – dette gælder det varme brugsvand og energien til opvarmning af boligen. Men ved du så også, at forskellen mellem fjernvarmevandets fremløbs- og returtemperatur har betydning for din økonomi?

Forskellen kaldes for "afkøling". Jo koldere fjernvarmevandet er, når det sendes tilbage til varmeværket, jo bedre har man udnyttet varmeenergien, i fjernvarmevandet.

Hvis man prøver at føle på returrøret og røret føles koldt eller lunkent, så er afkølingen sandsynligvis god. Jo bedre fjernvarmevandet afkøles, inden det sendes tilbage til varmeværket, jo mindre bliver din varmeregning.

Hvis gennemstrømningen sker alt for hurtig, udnyttes fjernvarmevandet ikke tilstrækkeligt. Dette medfører, at varmeværket ikke drifter økonomisk og miljømæssigt korrekt hvilket igen medfører at der enten skal cirkuleres en større mængde fjernvarmevand eller at temperaturen på fjernvarmevandet skal sættes op. I begge tilfælde kræver det et større energiforbrug, og det belaster både miljøet, værkets økonomi og i sidste ende også din økonomi. Især i vinterperioden (oktober – april) bør returtemperatur ligge på maksimalt 33°C.

Sådan ser du den aktuelle og gennemsnitlige returtemperatur på din fjernvarmemåler:

Har du et anlæg med opblanding(pumpe) bør fremløbstemperaturen justeres op og ned efter årstiden. Jo lavere fremløbstemperatur, jo lavere returtemperatur. Til dette kan man få et automatisk vejrkompenseringsanlæg, der selv justerer fremløbstemperaturen i varmeanlægget efter udetemperaturen.

Fremløbstemperaturen bør ikke være højere end at varmeanlægget til enhver tid lige kan opvarme huset. Dette gælder både radiatoranlæg og gulvvarme.

  • Drej fremløbstermostaten til en temperatur på 35-40 °C til radiatoranlægget, gulvvarme 27-30 °C i starten og slutningen af fyringssæsonen i fyringssæsonen - september/oktober og april/maj
  • Hæv temperaturen med 5-7 °C til radiatoranlægget, gulvvarme 2-4 °C, når det bliver koldere i eks. oktober/november. og marts/april.
  • Skru yderligere 5-7 °C op til radiatoranlægget, gulvvarme 2-4 °C, når kulden for alvor sætter ind senere på fyringssæsonen. typisk november - februar.

Temperaturerne er vejledende og kan variere fra hus til hus.

Opvarm kun dit varme brugsvand til den nødvendige temperatur. Har du en varmtvandsbeholder eller temperaturstyret brugsvandsveksler, er det vigtigt at varmtvandstemperaturen ikke er for høj da det kan medføre høj returtemperatur.

  • Som udgangspunkt skal temperaturen i en varmtvandsbeholder være mindst 50°C.
  • Temperaturen i en brugsvandsveksler kan holdes lavere på ca. 45°C.
  • Trykstyrede brugsvandsvekslere kan med fordel justeres efter årstiden da fremløbstemperaturen ændres løbende gennem året. 

Hvis dit brugsvand pludseligt bliver meget varmt, kan det skyldes en defekt styreventil. Kontakt da en VVS-installatør.

I sommerperioden vil afkølingen være meget svingende, afhængig af varmebehovet til brugsvandsopvarmning og afhængigt af opvarmningsform (beholder/veksler).

Kontroller om radiatorerne er store nok. Når radiatoren og termostaten fungerer, som de skal, er radiatoren varm i toppen og kold i bunden. Er din radiator varm i bunden, kan det skyldes, at den er for lille til det pågældende rum. Kan en radiator ikke følge med til at varme rummet op, med en indstilling på eks. 3, nytter det ikke at skrue den helt op på 5, radiatoren vil stadigt ikke kunne følge med. Du bør da overveje at kontakte en VVS-installatør og få monteret en tilstrækkelig stor radiator.

Man kan sikre den rette gennemstrømning til den enkelte radiator ved at montere forindstillelige radiatorventiler. En sådan ventil sikrer, ved korrekt forindstilling, at der ledes den rette vandmængde gennem radiatoren, med den optimale udnyttelse af fjernvarmevandet. Kontakt evt. en VVS-installatør

 

Termostater og følere på dine radiatore skal sidde frit og må ikke dækkes til af gardiner, møbler eller lignende.

Det er termostaterne der regulerer varmen i de enkelte rum. De er forsynet med en føler i håndtaget eller en fjernføler placeret på væggen. Termostaterne regulerer så der altid er den ønskede temperatur i lokalet. Termostaterne sørger automatisk for, at der bliver skruet op for varmen til radiatorerne ved faldende rumtemperatur, og omvendt ved stigende temperatur. Vær opmærksom på evt. solindfald der kan give en misvisende høj temperatur, hvis det rammer en føler.

En radiator bør aldrig tildækkes eller afskærmes. En sofa eller reol bør således ikke placeres lige foran en radiator. En tildækket/afskærmet radiator kan ikke afgive varmen tilstrækkelig effektivt og er dermed med til at sende varmt fjernvarmevand retur i systemet.

Brug altid alle radiatorer i samme rum, det giver absolut den mest behagelige varme og giver samtidig den størst mulige varmeflade og dermed den bedste afkøling.

Der er intet sparet ved at skrue helt op for en enkelt radiator i et rum og lukke for de andre. Faktisk bruger én radiator, der er fuldt opvarmet ofte mere varme end to eller tre, der ”hjælpes” ad med opvarmningen. Hvis du derimod bruger alle radiatorer som anbefalet, så udnytter du den tilførte varme på den mest hensigtsmæssige måde.

Husk altid at lukke for termostaterne når du lufter ud, for at spare på varmeenergien. Udluftning bør ske i korte intervaller og gerne flere gange om dagen.

Undgå at lade vinduer stå på klem i længere tid ad gangen. Den friske kølige luft, der kommer ind, vil påvirke termostaterne, som automatisk begynder at skrue op for varmen, og dette påvirker unødigt varmeforbruget.

Hold også døre lukket mellem rum med meget forskellig temperatur.