TAB I SILKEBORG VARME A/S BLIVER DÆKKET AF INDTÆGTER FRA ELPRODUKTION

14. april 2023

Det er indtægter fra elproduktionen på kraftvarmeværket, der kommer til at dække tab i Silkeborg Varme A/S. Indtægten fra produktionen kan derfor i en periode ikke medvirke til reduktion af varmeprisen.

I efteråret 2021 udviklede energimarkederne sig ekstremt med tårnhøje priser på el og naturgas. Det betød, at Silkeborg Varme A/S realiserede et tab på omkring 70 mio. kroner som følge af kontrakter på salg af el fra kraftvarmeværket, der allerede var aftalt, inden markedet udviklede sig i en retning, ingen havde forudset.

Kraftvarmeværket i Silkeborg kan producere både varme og el. Når elpriserne er høje, har det været profitabelt at producere varmen på naturgas og få en indtægt på den el, der blev produceret samtidig med fjernvarmen. I perioder med lave elpriser, har det været bedre at bruge elkedlerne på fjernvarmeværket til at producere fjernvarmen og dermed producere fjernvarme på billig el.

Det er et krav at Silkeborg Varme A/S kan opgøre salg og produktion af henholdsvis varme og el adskilt. Overskuddet fra salg af el har Silkeborg Varme A/S imidlertid altid modregnet i produktionsomkostningerne for varme. Igennem tiden har elproduktionen sikret 850 millioner kroner i grundbeløb for at have elproduktionskapacitet. Det beløb er anvendt til at reducere varmeprisen.

Det realiserede tab på omkring 70 millioner kroner vil ikke blive indregnet i varmeprisen, men skal i stedet dækkes af fremtidige indtægter fra salg af el fra kraftvarmeværket. Derfor medfører tabet isoleret set ikke en stigning i varmeregningen.

”Vi har gennem hele forløbet haft fuldt fokus på at begrænse de negative konsekvenser for kunderne. Vi kommer derfor ikke at lave en direkte prisstigning på varmeregningen for at dække tabet,” siger bestyrelsesformand for Silkeborg Forsyning, Søren Kristensen.

Når tabet dækkes af fremtidigt salg af el medfører det desværre også, at den fremtidige indtægt fra elsalget på op til de 70 millioner kroner ikke vil kunne anvendes til at reducere prisen på fjernvarme. Derfor vil der være en periode, hvor varmekunderne ikke får en fordel af elproduktionen.

Ikke tale om mørklægning og spekulation

Silkeborg Forsyning lagde i november 2022 tabet i Silkeborg Varme A/S åbent frem på hjemmesiden og oplyste samtidig, at prisen på fjernvarme ville blive holdt i ro, trods de uforudsete forhold på energimarkederne.

https://www.silkeborgforsyning.dk/nyheder/fjernvarmeprisen-holdes-i-ro

Hjemmesideartiklen blev også sendt til Midtjyllands Avis, som omtalte tabet på deres hjemmeside samme dag.

https://www.midtjyllandsavis.dk/artikel/857eafac-939c-4875-8974-1496cb502c21/

Søren Kristensen uddyber:

”Vi har gennem lang tid håndteret en svær og meget ærgerlig sag med et eneste formål: At minimere de negative konsekvenser for vores kunder. Derfor lå vi i omkring et år i forhandlinger med vores modparter og meget i sagen var derfor underlagt fortrolighed. Vi har gennem hele perioden orienteret vores ejer – kommunen – om sagen. Og da vi endelig havde indgået et forlig orienterede vi offentligheden om sagen.”

Salg af el er en helt normal del af driften af et kraftvarmeværk. Tabet er ikke opstået som følge af spekulation. En uforudsigelig og ekstrem udvikling på energimarkedet i efteråret 2021, der fortsatte ind i vinteren 21/22, gjorde at en meget stor del af energibranchen og herunder fjernvarmesektoren desværre tabte penge.

Der er derfor ikke tale om spekulation, understreger Søren Kristensen:

”Til sidst vil jeg også godt understrege, at tabet ikke er opstået som følge af spekulation. Elkontrakten, der gik galt, medvirkede indtil tabet til at sikre fjernvarmekunderne lavere priser og det var en praksis, der var udbredt i fjernvarmesektoren.”