SILKEBORG FORSYNINGS CO2-UDLEDNING ER DEN LAVESTE SIDEN 2018

27. juni 2024

Sidste år udledte Silkeborg Forsyning den laveste mængde CO2, siden det første officielle klimaregnskab blev lavet i 2018. Det viser det netop udgivet klimaregnskab. Og endnu mere klimavenlig fjernvarme er på vej med nye produktionsanlæg, som vil sænke CO2-udledningen fra fjernvarmeproduktionen markant.

Forestil dig, at flere tusind elkedler kører på en og samme tid og koger enorme mængder vand, som du kan bruge til at varme din bolig op med. Samme princip bruger Silkeborg Forsyning i vores produktion af mere klimavenlig fjernvarme.

Vi har reduceret vores samlede klimaaftryk med 26,7 procent siden 2018. Blandt andet på grund af to kæmpe elkedler, som producerer fjernvarme til borgerne i Silkeborg kommune.

”Mere klimavenlig fjernvarmeproduktion er et nøgleelement i vores strategi, og derfor har vi investeret i nye produktionsanlæg. Vi skal væk fra naturgas og oliekedler og over mod mere klimavenlige løsninger som elkedler, biomasseanlæg og varmepumper. I 2030 skal CO2-udledningen stort set være forsvundet fra vores fjernvarmeproduktion,” siger Jens Bastrup, direktør i Silkeborg Forsyning.

De nye produktionsanlæg til fjernvarme.

Fjernvarme er fremtiden

Produktion af fjernvarme står for næsten 95 procent af Silkeborg Forsynings samlede udledning af drivhusgasser, men det bliver der lavet om på. Det viser det netop udgivet klimaregnskab for 2023.

Vi udarbejdede det første klimaregnskab i 2018, og siden da er det stort set kun gået fremad med den grønne omstilling - og nedad med udledningen af CO2. Siden 2018 har Silkeborg Forsyning mindsket sit CO2-aftryk med 26,7 procent. Og med 5,2 procent fra 2022 til 2023.  

”I Silkeborg Forsyning vil vi gøre mere for at hjælpe vores kunder med at skabe en mere bæredygtig fremtid. Bæredygtig forsyning er vores kerneopgave, og derfor har vi fuldt fokus på vores fjernvarmeproduktion, så vi hurtigst muligt kan minimere CO2-udledningen derfra,” siger Jens Bastrup.

I 2023 blev 15,8 procent af fjernvarmen produceret på elkedler. Det er med til at reducere brugen af naturgas i fjernvarmeproduktionen.

Vi er også i fuld gang med at tilbyde 6.000 ejendomme fjernvarme indenfor de næste par år. Det understøtter den nationale ambition om, at private boliger ikke længere skal opvarmes af gasfyr efter 2035 samt Silkeborg Kommunes klimastrategi om CO2-neutralitet.

Grafen viser udviklingen i varmeproduktionens udledningen af CO2-ækvivalenter (det er en samlet betegnelse for drivhusgasser) pr. produceret MWh fra de sidste seks år. Produktionen af fjernvarme måles i megawatt-time (MWh), som er en måleenhed for energi.

Alle indsatser tæller

I 2020 begyndte Silkeborg Forsyning at udskifte benzin- og dieseldrevne firmabiler med elbiler, hvilket har haft en betydelig indvirkning på vores klimaregnskab. Lige nu kører der 11 elbiler rundt på vejene med Silkeborg Forsynings logo på siderne ud af en samlet vognpark på 45 biler.

”Vi arbejder strategisk med at udvikle en bæredygtig forsyning. Blandt andet ved løbende at integrere grønne løsninger i vores forretning. Vi vil skabe en mere bæredygtig fremtid for vores kommende generationer,” siger Jens Bastrup.   

I kan læse hele klimaregnskabet for 2023 HER.

Jens Bastrup, direktør i Silkeborg Forsyning.
Silkeborg Forsynings samlede CO2-aftryk i 2023 blev på 101.293 ton CO2-ækvivalenter (det er en samlet betegnelse for drivhusgasser). Cirkeldiagrammet viser fordelingen af den totale udledning af CO2-ækvivalenterm hvor Silkeborg Varme står for langt størst