Sådan bruger du den røde miljøkasse

Farligt affald skal ikke i restaffald

Farligt affald er ting fra din hverdag, som kan skade miljøet eller os selv, hvis det havner i dit restaffald. 

Langt det meste af dit farlige affald skal du fortsat aflevere på genbrugspladsen. Den røde miljøkasse er til mindre mængder farligt affald fra din hjem. 

5 trin til korrekt brug af miljøkassen

1. Fyld kassen op inden du stiller den ud til ombytning. Husk at kassen må maksimalt veje 4 kg. 

2. Skru låget på emballagerne med farligt affald i og stil dem oprejst i miljøkassen. Indholdet i emballagerne må ikke flyde ud. 

3. Læg de forskellige løse ting i små gennemsigtige plastposer. For eksempel batterier, elektronik og elpærer, da de kan lække og gå i stykker.

4. Luk miljøkassens låg helt med de fire låsehasper, så små børn, dyr og regnvand ikke kan komme til miljøkassen.

5. Nu er din miljøkasse klar til at blive stillet ud på låget af dine affaldsbeholdere til pap/papir/tekstil eller glas/metal og plast/MDK. Så kan vores skraldemænd ombytte den. 

Den røde miljøkasse må maksimalt veje 4 kg. Men det er vigtigt, at du kun stiller miljøkassen ud til ombytning hos skraldemanden, når den er fyldt. 

Så udnytter vi pladsen på skraldebilerne bedst.

Erfaringer viser, at en gennemsnitlig husstand har omkring én kasse af denne type affald om året.

Hvis du kun har en mindre mængde batterier, så må du stadig gerne bruge vores pose-på-låget-ordning. 

Put batterierne i en gennemsigtig frysepose, bind knude på og placer posen på låget af dine affaldsbeholdere. Du må lægge posen på alle dine affaldsbeholdere. 

Så tager skraldemanden posen med næste gang, at han tømmer. 

Ja tak til

 

 

 

 • Kosmetik
 • Tonerpatroner
 • Små batterier, småt elektronik og LED-pærer i hver sin klare pose
 • Kemikalierester (helst i original emballage)
 • Spraydåser, fx deodoranter, hårlak, tørshampoo og lignende

 

Nej tak til

 

 

 

 • Tomme dunke fra vaskemiddel og plastflasker fra sæber og lignende mærket med faremærket "Sundhedsfare". Det skal sorteres i beholderen til Plast/MDK. 
 • Kanyler, sprøjter, insulinpenne og medicinrester. Det skal afleveres på apoteket. 
 • Bilbatterier. Det skal afleveres på genbrugspladsen. 
 • Selvantændelige klude og væske. Det skal afleveres på genbrugspladsen. 
 • Fyrværkeri, patroner og lignende. Det skal afleveres til politiet. 

 

Hvis skraldemanden ikke har ombyttet din røde miljøkasse, kan det skyldes flere forskellige ting. Tjek altid på den røde miljøkasses låg, om du har fulgt brugsvejledningen.  

Få en kort guide til hvordan du bruger den røde miljøkasse rigtigt ved at trykke HER. 

 

Grunde til manglende ombytning:
 

 1. Miljøkassen var placeret på beholderen til mad/restaffald.
  Miljøkassen bliver kun medtaget af skraldemanden, hvis den er placeret på beholderne til papir/pap eller metal/glas – plast/MDK. Du er velkommen på genbrugspladsen med dit farlige affald, alternativt kan den røde miljøkasse stilles frem ved næste tømning af beholderne med papir/pap eller metal/glas – plast/MDK.

 

 1. Miljøkassen var ikke lukket forsvarligt på alle fire låsehasper, eller den var for tung (må maks. veje 4 kg).
  Du er velkommen på genbrugspladsen med dit farlige affald, alternativt kan miljøkassen stilles frem ved næste tømning, hvor den er lukket forsvarligt og ikke vejer for meget.

 

 1. Der var ikke plads på skraldebilen.
  Vi oplever, at mange gerne vil gøre brug af den røde miljøkasse, men at skraldebilerne desværre ikke har plads til så mange kasser. Stil derfor kun den røde miljøkasse frem til tømning, når den er fyldt (erfaringer viser, at en gennemsnitlig husstand har omkring én kasse af denne type affald om året). Så er der bedre plads på skraldebilerne, og alle kan få taget deres røde miljøkasse med, når de har brug for det. 

Det må du komme i miljøkassen

Du kan aflevere dit farlige affald fra den daglige husholdning i den røde miljøkasse. På kassens låg finder du en brugsvejledning.

Kun mindre mængder farligt affald fra husholdningen, som du ikke nødvendigvis kan komme på genbrugspladsen med f.eks. en rest af kemikalier, spraydåser, neglelakrester og lignende, må komme i den røde miljøkasse. Større mængder farligt affald skal afleveres på genbrugspladserne.

Hvad må komme i kassen?

 • Spraydåser, maling-, kemikalie- og olierester.
 • Batterier, småt elektronik og lyskilder (skal i hver sin gennemsigtige pose).
 • Gødning og afkalkningsmidler.
 • Rester og emballage fra neglelak og neglelakfjerner.


Hvad må IKKE komme i kassen? 

 • Nåle, kanyler, sprøjter og medicinrester (afleveres på apoteket).
 • Selvantændelige klude og væsker (afleveres på genbrugspladsen).
 • Ammunition (kontakt politiet på telefon 114).
 • Fyrværkeri (ikke affyret/fusere: genbrugsstation / affyret: restaffald).
 • Støvsugerposer, kattegrus og aske (restaffald).
 • Store malerspande (afleveres på genbrugspladsen).
 • Større elektronik som f.eks. computere og højtalere (afleveres på genbrugspladsen).

 

Er du i tvivl, om en specifik type affald må komme i den røde miljøkasse? Brug vores sorteringsguide Affalds-ABC.

OBS: Ved fællesbebyggelser, andelsboligforeninger, sommerhuse, kolonihaver og lignende kan der være andre ordninger for farligt affald. Spørg din udlejer eller den affaldsansvarlige i bebyggelsen.

Ja. Mindre malingsrester og våde pensler i tætlukkede malerbøtter må gerne stilles i den røde miljøkasse. Pak evt. bøtten i en pose, så den røde miljøkasse ikke bliver ødelagt.

Vær opmærksom på, at låget på den røde miljøkasse altid skal kunne lukkes helt.

Ja. Du må gerne lægge små husholdningsbatterier og småt elektronikaffald i kassen.

Vær opmærksom på, at batterierne skal være samlet i en lille frysepose, da affaldet sorteres med håndkraft. Det gør det lettere i sorteringen.

Har du kun en lille pose med batterier? Så må du stadig gerne bruge vores pose-på-låget-ordning, hvor du lægger batterierne i en gennemsigtig frysepose på låget af dine affaldsbeholdere. Så tager skraldemanden dem med næste gang, han tømmer. 

Bilbatterier, akkumulatorer, el-cykelbatterier og lignende skal altid afleveres på genbrugspladsen.

Småt elektronik skal også samles i en lille frysepose, inden det lægges i kassen. Større elektronik skal afleveres på genbrugspladsen, det kan f.eks. være computere, tablets og højtalere.

Det må de ikke, fordi denne type affald udgør en særlig risiko for både miljø og sundhed.

Denne type affald skal afleveres på apoteket. Apotekerne kan også rådgive om, hvordan du bedst håndterer denne type affald på en måde, der er sikker for omgivelserne, så f.eks. medicinrester ikke ender i forkerte hænder, eller uvedkommende stikker sig på brugt udstyr.

Helt tomme emballager med børnesikret låg (hvor der både skal trykkes og drejes) må gerne lægges i den røde miljøkasse.

MEN det er ikke alle emballager med et ”faresymbol”, der skal i den røde miljøkasse. Det gælder f.eks. den tomme sprinklervæskedunk eller spraydunken fra vinduespuds – de har nemlig ikke sikkerhedslåg. 

Tomme dunke fra vaskemiddel og plastflasker fra sæber og lignende mærket med faremærket "Sundhedsfare" skal sorteres i beholderen til Plast/MDK. Se eksempler på billedet herunder. Farligt affald handler om indholdet og ikke selve emballagen. 

Sådan pakker og lukker du miljøkassen

Den røde miljøkasse bliver håndsorteret. Derfor er det vigtigt, at du pakker den omhyggeligt.

Sådan pakker du miljøkassen:

 • Affaldet skal være forsvarligt emballeret. Det skal helst være pakket i originalemballage eller anden indpakning med tydelig mærkat.
 • Skru låget ordentligt på diverse beholdere og stil dem oprejst, så indholdet ikke flyder ud.
 • Læg de forskellige løse ting i små plastposer eller lignende – batterier, elektronik og elpærer i hver sin klare pose, da det kan lække/gå i stykker.
 • Luk kassens låg helt med de fire låsehasper, så små børn, dyr og regnvand ikke kan komme i kassen.
 • Har du ikke den originale emballage, skal du i stedet sætte et mærkat på, der tydeligt fortæller, hvilken type affald der er i posen/pakken/glasset. Så kan personalet på modtageanlægget se, hvordan det skal behandles.
 • Kassen må maksimalt veje 4 kg i alt. 

Det er af sikkerhedshensyn, at det kræver lidt ekstra at lukke den røde miljøkasse. Miljøkassen er til farligt affald, og derfor skal der tages særlige hensyn både i forbindelse med skraldemandens arbejde, men også når miljøkassen stilles frem til ombytning/tømning.

Låget skal sikre, at der ikke er fri adgang til det farlige affald for børn og andre. Derfor er den røde miljøkasse lavet, så den er 2-håndsbetjent (børnesikret). Samtidig er den lavet, så låget ikke går op ved uheld. Den røde miljøkasses låg kan f.eks. sammenlignes med låget på en flaske med husholdningssprit – den kan også være lidt vanskelig at åbne og lukke.

Tip! Stil kassen lidt på skrå på et fast underlag, og luk de to låsehasper, der vender opad. Vend kassen og stil den på skrå, så du kan lukke de to øvrige låsehasper med et tryk.

Kassen med indhold må maksimalt veje 4 kg, for at indholdet bliver håndteret sikkert for både skraldemand og miljøet.

Derudover skal kassen med indhold altid kunne lukkes helt på alle fire låsehasper, inden den stilles frem til ombytning.

Sådan ombytter vi og tømmer din miljøkasse

Den røde miljøkasse ombyttes, når du stiller den på låget af enten din affaldsbeholder til papir/pap/teksil eller glas/metal – plast/MDK på din tømmedag. 

Skraldemanden tager din fyldte røde miljøkasse med i et særligt rum på skraldebilen, og sætter med det samme en tom og ren miljøkasse ud på din affaldsbeholder. 

Erfaringer viser, at en gennemsnitlig husstand har omkring én kasse af denne type affald om året.

Kassen skal være fyldt, inden den stilles frem til ombytning. Så udnytter vi pladsen på skraldebilerne bedst, og det er mest økonomisk.Vær opmærksom på, at den røde miljøkasse med sorteret affald maksimalt må veje 4 kg.

Låget skal være lukket på alle fire låsehasper. Det gør du lettest ved at stille kassen lidt på skrå, når du presser hasperne ind.

Nej. Det er vigtigt, at den røde miljøkasse ikke stilles frem til ombytning, når der kun er ganske lidt affald i. Det er omkostningstungt at håndtere de røde miljøkasser, og de skal derfor kun stilles frem, når de er fyldte.

Samtidig oplever vi, at mange gerne vil gøre brug af den røde miljøkasse, men at skraldebilerne desværre ikke har plads til så mange kasser. Stil derfor kun den røde miljøkasse frem til tømning, når den er fyldt (erfaringer viser, at en gennemsnitlig husstand har omkring en kasse af denne type affald om året). Så er der bedre plads på skraldebilerne, og alle kan få taget deres røde miljøkasse med, når de har brug for det. 

Ja. Du må altid aflevere dit farlige affald på genbrugspladsen. Den røde miljøkasse er særligt egnet som transportkasse til dit farlige affald, når du kører på genbrugspladsen. 

Når du kommer på genbrugspladsen, skal affaldet stilles på bordet i rummet til farligt affald, og så tager du kassen med hjem igen, så den er klar til at blive fyldt på ny.

Flere spørgsmål om miljøkassen

Når skraldemanden har taget den røde miljøkasse med på skraldebilen, bliver den kørt ud på Affaldscenter Tandskov og omlæsset. Derefter henter vores samarbejdspartnere de røde miljøkasser og kører dem til sortering. De håndsorterer indholdet i kasserne, så vi er sikre på, at affaldet bliver behandlet sikkert og forsvarligt.

Noget af det farlige affald kan vi genanvende. Fx batterier og små lyskilder indeholder råstoffer, som kan genanvendes, men også farlige stoffer som kviksølv og cadmium. Derfor skal du sortere dine brugte batterier og lyskilder korrekt som farligt affald, så vi beskytter vores miljø.

Behandlingen af farligt affald sker på anlæg, som er specialiseret i at behandle affaldet. Noget farligt affald brændes i særlige forbrændingsanlæg. Andet farligt affald behandles kemisk og endelig deponeres nogle typer farligt affald.

De tomme miljøkasser bliver til sidst vasket i en vaskemaskine, og så er de klar til at blive taget i brug igen. Når skraldemanden tager din fyldte røde miljøkasse med ved dit hjem, så bytter han den med det samme til en tom og ren miljøkasse. 

 

 

Ved fællesbebyggelser, andelsforeninger og privat udlejning kan der være andre ordninger for farligt affald. Spørg din udlejer eller den affaldsansvarlige i bygningen. 

Nej. Det er fastsat i lovgivningen, at der skal være en ordning til farligt affald ved alle boliger, derfor har du fået en rød miljøkasse.

Afleverer du det farlige affald på genbrugspladsen, er den røde miljøkasse en god transportkasse til farligt affald, da den er godkendt til transport af det farlige affald.

Alternativt kan kassen stilles væk. Vær dog opmærksom på, at miljøkassen ejes af Silkeborg Forsyning og hører til ejendommen helt ligesom dine øvrige affaldsbeholdere. Det betyder, at ved evt. salg af ejendommen, skal den røde miljøkasse være på ejendommen.