SMS-service

Tilmeld dig vores SMS-service og få besked om eventuelle driftsforstyrrelser eller tømning af affald.

Vi sender SMS til alle offentligt tilgængelige mobilnumre, der er knyttet til området for driftsforstyrrelsen. Hvis dit nummer ikke er offentligt tilgængeligt, det kan fx være en firmatelefon, en telefon med taletidskort eller et hememligt telefonnummer, så skal du tilmelde nummeret for at få en sms. 

Telefoner knyttet til adresser uden for området skal også tilmeldes, hvis du fx er pendler eller har et sommerhus i Silkeborg Kommune.

Der sendes SMS-besked ved blandt andet en eventuel vandforurening, større afbrydelser af vand eller fjernvarme. I enkelte tilfælde sendes der også SMS med servicebeskeder der har betydning for vores kunder, f.eks. gode råd eller aktuelle arrangementer. 

Vores SMS-service er en uforpligtende service, og der kan opstå fejl, der gør, at du ikke får en SMS. Du skal derfor fortsat sætte beholderen/beholderne frem på de planlagte tømmedage. 

Tilmeld dig SMS-service, og du vil herefter modtage en SMS eller e-mail dagen før den planlagte tømmedag for din/dine beholder/beholdere. Der tilbydes ikke ekstratømning som følge af fejl i SMS-systemet.

Vi kan vælge at bruge tilmeldingen til informationer, der kan være vigtige for vores kunder, også på andre områder end affald.

Søg din adresse frem og vælg, om du ønsker at modtage en SMS eller en e-mail. 

Søg din adresse frem og udfyld mobilnummer og/eller e-mail, som du ønsker at afmelde.