Hvad sker der med mit madaffald?

I 2022 sendte vi 6.211 tons madaffald til genanvendelse. Madaffaldet bliver lavet til biogas og gødning.

Fra rådne bananer til brændsel og biogas

Når vi har hentet dit madaffald, kører vi det til virksomheden Gemidan i Holsted. Her findeles madaffaldet, hvorefter det moses til en biopulp, som er en flydende grød.

Fejlsorteringer i affaldet og de grønne poser sorteres fra og bliver istedet sendt til forbrænding. Når vi forbrænder affald, laves der energi, som vi bruger til strøm og opvarmning af vores boliger.

Resten af dit madaffald, som nu er blevet til en lækker grød, bliver derefter til biogas.

 

Hvad er biogas?

Biogas består af metan og CO2, som dannes, når organisk materiale rådner under iltfrie forhold. 

Biogas bruges til produktion af blandt andet el og varme og til transport i gasdrevne biler.

De gule bybusser i Silkeborg har kørt på biogas siden 2015.

Når biogasanlægget har udnyttet alt energien i gassen, bliver resten af biopulpen brugt til gødning.

I 2022 indsamlede vi 6.211 tons madaffald fra husstandene i Silkeborg Kommune. Vi modtager i gennemsnit 24 tons madaffald om dagen på Affaldscenter Tandskov, hvor alle skraldebilerne læsser af, når de har tømt jeres affaldsbeholdere. 

Det svarer til, at hver borger har 63 kilo madaffald om året.

85 procent af de 6.211 tons, som vi indsamlede i 2022, blev genanvendt som biogas og gødning.

De resterende 15 procent var for eksempel fejlsorteringer og den grønne pose, som blev sendt til forbrænding.

Jørgen forklarer: Derfor skal du sortere dit madaffald

Ja tak til

 

 

  • Mad- og køkkenaffald. 
  • Mindre knogler, fx fra fjerkræ og spareribs.
  • Afskårne blomster og krydderurter.
  • Mad i alle afskygninger, fx madrester og mad med mug.
  • Kaffefiltre og teposer.
  • Æggeskaller.

 

Nej tak til

 

 

  • Potteplanter og pottemuld = I kompostbeholderen eller på genbrugspladsen. 
  • Haveaffald = I kompostbeholderen eller på genbrugspladsen.  
  • Dyreekskrementer og strøelse til kæledyr = Til restaffald.  
  • Madaffald i emballage. 

 

På med posen

Madaffald skal altid sorteres i de udleverede grønne bioposer.

Husk at binde knude på poserne for at minimere lugtgener. Er dit madaffald meget vådt, kan det være en god idé enten at bruge to poser

Når du mangler flere grønne poser, så sæt en pose i klemme på beholderen, så får du en ny rulle af skraldemanden.