Adgang til genbrugspladser for virksomheder

Alle virksomheder, der ønsker at bruge genbrugspladserne i Silkeborg Kommune, skal betale et gebyr, som er fastsat ud fra oplysningerne i CVR om virksomhedens Produktionsnummer. Reglerne for opkrævning er lovbestemte og gælder i hele landet.

Kun virksomheder, der er tilmeldt, kan lovligt aflevere erhvervsaffald og farligt affald på genbrugspladserne. Ordningen gælder kun biler på max 3.500 kg + lovlig trailer - større biler henvises til Affaldscenter Tandskov.

Gebyrer for 2023 (ekskl. moms) er - med forbehold for byrådets godkendelse :

  • Håndværksrelaterede virksomheder - første bil: 3.360,-kr.
  • Håndværksrelaterede virksomheder - efterfølgende biler: 1.680,-kr pr. bil.
  • Øvrige virksomheder - første bil: 660,- kr.
  • Øvrige virksomheder - efterfølgende biler: 330,-kr. pr. bil. 
  • Tillæg ved farligt affald over 10 kg maks 200 kg/år  : 1.300,-kr.

Mobiladgang er indeholdt i ovenstående priser, men kræver særskilt tilmelding - hvis du allerede er tilmeldt i 2022, så fortsætter denne adgang, hvis du tilmelder dig adgang til genbrugspladserne i 2023.

Mærkaterne sendes når den fremsendte faktura er betalt.

Bestil adgang til genbrugspladsen 2023