179
1
https://www.silkeborgforsyning.dk/Default.aspx?ID=2655&Purge=True
false
logo fr, 22 mar 2019
www.silkeborgforsyning.dk
Tilmeld virksomhed

Adgang til genbrugspladserne

Jeg ønsker at min virksomhed kan benytte genbrugspladserne i Silkeborg Kommune i 2019:

Hvis du ønsker at tilmelde dig adgang til genbrugspladserne for 2018, bedes du kontakte os på 89206400 eller mail@silkeborgforsyning.dk. 

 Skal udfyldes

P-nr = Produktionsnummer. Det er muligt at finde dit P-nr på www.cvr.dk

Mobil-adgang til genbrugspladser

Hvis du er tilmeldt adgang for erhverv til genbrugspladserne, så har du mulighed for at få adgang til Gjern-Voel, Them og Tietgensvej genbrugsplads på hverdage mellem 7.00 og 12.00, normalt åbner pladserne først kl. 12.00.

Læs mere og tilmeld dig.

Alle virksomheder, der ønsker at bruge genbrugspladserne i Silkeborg Kommune, skal betale et gebyr, som er fastsat ud fra oplysningerne i CVR om virksomhedens Produktionsnummer. Reglerne for opkrævning er lovbestemte og gælder i hele landet.

Kun virksomheder, der er tilmeldt, kan lovligt aflevere erhvervsaffald og farligt affald på genbrugspladserne.

Forventede gebyrer for 2019 (ekskl. moms) er:

  • Håndværksrelaterede virksomheder - første bil: 2.998,-kr.
  • Håndværksrelaterede virksomheder - efterfølgende biler: 1.449,-kr pr. bil.
  • Øvrige virksomheder - første bil: 590,- kr.
  • Øvrige virksomheder - efterfølgende biler: 295,-kr. pr. bil. 
  • Tillæg ved farligt affald over 10 kg/år : 840,-kr.

Mobiladgang er indeholdt i ovenstående priser, men kræver særskilt tilmelding.

 

Mærkaterne sendes når den fremsendte faktura er betalt.