Gips

Gipsaffald kan være hele plader, halve plader eller småstykker, både nyt og gammelt gipsaffald.

Gipsaffald må gerne indeholde

  • Tapet
  • Glasvæv
  • Maling
  • Søm og skruer

Gipsaffald må ikke indeholde

  • Trælister og stålskinner

2021: ca. 846 tons

2020: ca. 801 tons

2019: ca. 912 tons

2018: ca. 1.100 tons

2017: ca. 710 tons

Gipsaffald afsættes til modtageanlægget Norrecco. Gipsaffaldet bliver sorteret både manuelt og maskinelt, og derefter køres gipsaffaldet igennem vores gipssorteringsanlæg med forskelige solde og magneter, hvor ting som søm, skruer, plastik og andet affald bliver frasorteret.

Den gips, der er tilbage, bliver sorteret, knust og soldet en gang til. Tilbage er kun ren gips, som kan bruges til nye gipsplader og jordbrugsformål, da det blandt andet indeholder svovl og kalk.

Gipsen skal bruges i vores kompost, der består af flere fraktioner. Samtlige fraktioner bliver inden og efter blanding analyseret efter slambekendtgørelsen, dog bliver gipsen analyseret 3 gange, da der bliver taget en prøve af gipsaffaldet, inden det bliver sorteret. Rest affaldet, der fremkommer, bliver soldet for at tage det sidste gips fra, og resten bliver kørt til forbrænding.