Beton

Beton afleveres til godkendte modtageanlæg til genanvendelse. De indsamlede materialer bliver knust og indbygges som underlag i veje, stier og pladser.

Beton

  • Belægningssten
  • Beton
  • Betonfliser
  • Betonrør

Beton omfatter IKKE.

Teglsten, mursten, gasbeton, lecablokke, cementtagsten og mørtel skal afleveres i container til brokker

Glaserede fliser, teglsten og tagsten skal afleveres i container til sanitet og porcelæn.

Betonsten med skorstenssod afleveres i containeren til deponi.

Der må ikke komme plastposer i containeren.

Alle husstande kan aflevere beton på genbrugspladsen.

Pr. 31/8-2019: ca. 6.700 tons

2018: ca. 8.300 tons

2017: ca. 8.300 tons

 

Beton bliver  knust og anvendt som underlag i blandt andet veje, stier og pladser.