Isolering

Mineral- og stenuld afleveres til Kingo Recycling. Kingo Recycling har tilladelse til modtagelse og oparbejdning af glas- og stenuld. Fraktionerne renses, soldes og knuses, hvorefter det rene produkt bliver genbrugt i nye produkter. Det frasorterede bliver yderligere sorteret, så andelen til deponi reduceres mest muligt.

2020: ca. 332 tons

2019: ca. 400 tons

2018: ca. 480 tons

2017: ca. 310 tons

Mineral- og stenuld afsættes til Kingo Recycling. Renses og knuses hvorefter det rene produkt bliver genbrugt i nye produkter.