Glas

Glas er:

  • Glasflasker
  • Vinflasker
  • Syltetøjsglas
  • Konservesglas
  • Emballageglas
  • Glasskår

Glas er ikke

  • Keramik og porcelæn afleveres på genbrugspladsen
  • Elpærer afleveres på genbrugspladsen
  • Vinduesglas afleveres på genbrugspladsen

Opfordring

Glasset tømmes for rester og skylles. 

Glas lægges løst i beholderen, ikke i poser.

Keramik og porcelæn må IKKE komme i beholderen, men skal afleveres på genbrugspladsen. 

2021: ca 159 tons

2020: ca 175 tons

2019: ca. 156 tons

2018: ca. 380 tons

2017: ca. 680 tons

I 2017 begyndte vi at indsamle glas og flasker ved husstanden.

Glas og flasker afsættes til modtageanlægget Reiling. Aftalen er lavet med firmaet ”Danbørs”.

Reiling indsamler og modtager alle former for almindeligt glas fra kommunale genbrugsstationer, offentlige og private affaldsselskaber, vinduesproducenter, emballageproducenter, bryggerier m.fl.

Ved at aflevere dine brugte glas er du med til at spare på råstofferne. Glasset bliver til nye flasker og glas efter farvesortering og omsmeltning.