Restaffaldsspand ved hjemmet

Restaffald er husholdningsaffald der ikke kan genanvendes.

Restaffald bliver brændt på et forbrændingsanlæg, hvor det bliver til varme og strøm.

Restaffald er:

  • Husholdningsaffald der ikke kan genanvendes
  • Pizzabakker fra pizzaria
  • Engangsservice
  • Tandpasta
  • Vatpinde, bleer og hygiejnebind

Restaffald er ikke:

  • Farligt affald og sparerpærer afleveres på genbrugspladsen
  • Batterier og småt elektronik lægges på låget 

Opfordring

Bind dobbeltknude på posen, så er det nemmere at holde beholderen ren.

Genanvend så meget som muligt. Se Restaffald som den sidste mulighed, hvis det ikke kan kommes i de andre beholdere.

 

2021: ca. 14.523 tons

2020: ca. 14.628 tons

2019: ca. 15.700 tons 

2018: ca. 19.000 tons

2017: ca. 22.000 tons

I 2017 begyndte vi at hente mere genanvendeligt affald (glas, hård plast og metal) ved husstandene.

Restaffaldet som indsamles fra husholdninger og erhverv samles på Affaldscenter Tandskov. 

Restaffald afsættes til Energnist.