Farligt affald

De sorterede mængder farligt affald afleveres til specialbehandling.
Batterier afleveres til specialbehandling efter landsdækkende regler om producentansvar for batterier.

Farligt affald omfatter

 • Kemikalier
 • Spildolie
 • Spraydåser
 • Malingsrester
 • Opløsningsmidler
 • Litiumbatterier

Alle husstande kan aflevere farligt affald på genbrugspladsen

Indsamling ved etageboliger

Ved en række etageboliger kan efter aftale med viceværten afleveres farligt affald, i et specielt område.

Eksempler på farligt affald

 • * Acetone (C) * Imprægneringsmidler (H) * Rustfjerner (Z)
 • * Akkumulatorer (X) * Insektmidler (T) * Salmiakspiritus (H)
 • * Batterier (K) * Kanyler * Skosværte (H)
 • * Bekæmpelsesmidler (T) * Lakrester (H) * Spartelmasse ((H)
 • * Benzin (C) * Lampeolie (C) * Spraydåser (Z)
 • * Bilvoks (H) * Limrester (H) * Sprit (C)
 • * Bil- og bådplejemidler (H) * Malingfjerner (H/B) * Startkondensator til
 • * Bly (X) * Malingrester (H)
 • * Brændstoffiltre (A) * Medicinrester (Z) * Svømmepøl-kemik.(BH)
 • * Cellulosefortynder (C) * Motorrens (H) * Termometre (K)
 • * Eddikesyre (H) * Olie (A) * Terpentin (C)
 • * Fotokemikalier (H) * Oliefiltre (A) * Tjære (H)
 • * Fortynder (C) * Opløsningsmidler (C) * Træbeskyttelse (H)
 • * Freon (B) * Plantegift (T) * Tom giftemballage (T)
 • * Fluedræber (T) * Pletfjerner (B) * Tungmetaller (X)
 • * Fugemasse (H) * Rengøringsmidler (H) * Ukrudtsmidler (T)
 • * Giftrester (T) * Rustbeskytter (H) * Syre (X)