Brokker

Genbrugplads Brokker:

Brokker er:

  • Teglsten
  • Mursten
  • Gasbeton
  • Lecablokke
  • Cementtagsten
  • Mørtel

Glaserede fliser, teglsten og tagsten skal afleveres i container til sanitet og porcelæn.

Der må ikke komme plastposer i containeren.