Madaffaldsspand ved hjemmet

  Madaffald er organisk affald, som kan bruges til biogas og gødning.
  Brug de grønne poser, da der er særligt velegnede i sorteringsanlægget, hvor de bliver frasorteret.

Madaffald er:

 • Kød, ben og knogler
 • Brød, gryn og grød
 • Grøntsager, frugt, bær og nødder
 • Kaffegrums
 • Kaffefiltre og tebreve
 • Pasta og ris
 • Æg og ost

Madaffald er ikke:

 • Kraftige plastposer/indkøbsposer
 • Emballerede fødevarer

Opfordring

 • Bind dobbeltknude på posen, så er det nemmere at holde beholderen ren.
 • Husk at maden skal ud af emballagen, før den lægges i posen til madaffald. 
 • Hvis du mangler poser, så bind en en tom pose på håndtaget af beholderen, så får du en ny rulle poser næste gang skraldemanden kommer forbi. Husk at fjerne den igen fra håndtaget, når du har fået din rulle med grønne poser.

Bor du i en ejendom med en fælles affaldsløsning, er det ejendommens ejer/vicevært der sørger for de grønne poser. Ejeren/viceværten kan efter aftale med Silkeborg Forsyning hente grønne poser på genbrugspladserne til omdeling/udlevering til lejerne.

Husk - de grønne poser er kun til madaffald.

2021: ca. 6828 tons

2020: ca. 6.550 tons

2019: ca. 5.740 tons

2018: ca. 3.100 tons

2017: ca. 89 tons - I 2017 begyndte vi at indsamle madaffald ved husstande.

Madaffaldet køres til Affaldscenter Tandskov hvor det omlæsses og fragtes til Gemidans behandlingsanlæg i Holsted. Madaffaldet bliver her omdannet til biogas og recirkuleret gødning. Dvs. madaffaldet betragtes som en ressource, der genanvendes til grøn energi og gødning til landbrugets marker. Et sikkert alternativ, der er både værdifuldt og bæredygtigt.

I Holsted foretager Gemidan en pulpning af affaldet. En pulper er i princippet en stor blender. Madaffaldet kommes i pulperen, hvor det blendes samtidig med at der tilsættes en smule vand. De grønne plastposer bliver herved åbnet og madaffaldet omdannes til en grødlignende masse kaldet pulp.

Pulpen sendes ind i en sigte, hvor et stempel presser den rene pulp i gennem nogle sigtemasker, hvorved plastposerne og andre urenheder sorteres fra. Poserne og de andre urenheder sendes til energiudnyttelse (fjernvarme) i et forbrændingsanlæg.

Den rene pulp bliver derefter sendt til godkendte biogasanlæg over hele Danmark. Disse anlæg udvinder biogas af pulpen, som så sendes ud i naturgasnettet i Danmark. Restproduktet afsættes som gødning på landmændenes marker, hvor det giver næring til planterne og struktur til jorden. Landmanden kan ved at bruge denne afgassede pulp som gødning, mindske sit forbrug af ny gødning på sine marker.