Madaffaldsspand ved hjemmet

  Madaffald er organisk affald, som kan bruges til biogas og gødning.
  Brug de grønne poser, da der er særligt velegnede i sorteringsanlægget, hvor de bliver frasorteret.

Madaffald er:

 • Kød, ben og knogler
 • Brød, gryn og grød
 • Grøntsager, frugt, bær og nødder
 • Kaffegrums
 • Kaffefiltre og tebreve
 • Pasta og ris
 • Æg og ost

Madaffald er ikke:

 • Kraftige plastposer/indkøbsposer
 • Emballerede fødevarer

Opfordring

 • Bind dobbeltknude på posen, så er det nemmere at holde beholderen ren.
 • Husk at maden skal ud af emballagen, før den smidses i madaffald. 
 • Hvis du mangler poser, så sæt en tom pose i klemme ved låget, så får du en ny rulle poser næste gang skraldemanden kommer forbi.

2020: ca. 6.550 tons

2019: ca. 5.740 tons

2018: ca. 3.100 tons

2017: ca. 89 tons - I 2017 begyndte vi at indsamle madaffald ved husstande.

Madaffald indsamles fra alle husholdninger. Skraldebilen afleverer madaffaldet på Affaldscenter Tandskov. Det gælder også det madaffald, der indsamles ved boligforeninger og lignende.

Madaffaldet køres til modtageanlægget ”Daka ReFood” i Egebjerg ved Horsens, hvor dit madaffald bliver genanvendt til biogas og recirkuleret gødning. Dvs. madaffaldet betragtes som en ressource, der genanvendes til grøn energi – Et sikkert værdifuldt og bæredygtigt alternativ.

Her foretages en pulpning af madaffaldet. En pulper er i princippet en stor blender. Affaldet kommes i pulperen, hvor det blendes og blandes med en smule vand. Poserne bliver herved åbnet op og det meste af madaffaldet bliver lavet om til en grød (pulp).

Pulpen sendes ind i en sigte, hvor et stempel presser den rene pulp ud igennem sigtemaskerne, hvorved den rene pulp opsamles. De grønne poser, samt urenheder bliver i sigten og sendes til forbrænding til produktion af fjernvarme.

Den rene pulp bliver bioforgasset hos Horsens Bioenergi, som er placeret på samme matrikel som Daka ReFood. Pulpen transporteres i rørledning fra Daka ReFood til Horsens Bioenergi, der er derfor ingen landevejstransport involveret i transport af pulpen. Hos Horsens Bioenergi blandes pulpen med gylle og andre organiske restprodukter.

Fra denne blanding produceres der biogas, der består af 2/3 dele metan og 1/3 del kuldioxid. Biogassen opgraderes ved at fjerne kuldioxid og andre gasarter, så gassen får et metan indhold så tæt på 100 % som muligt.

Herefter sendes gassen ud på naturgasnettet.

Udover produktionen af biogas bliver restproduktet (slam) anvendt som jordforbedring på landbrugsjord til de omkringliggende landmænd, og giver næring til planterne og struktur til jorden.