Rest efter sortering under 1meter.

Rest efter sortering under 1 meter bliver sendt til forbrænding. 

Se det som sidste udvej og undgå at smide genanvendelige materialer i containeren. Husk at når en ressource er blevet brændt af, så kan den ikke genanvendes mere.
 

Rest efter sortering under 1 meter er f.eks.

  • Cykeldæk (uden fælge)
  • Skumgummi
  • Gavepapir

Kun løst affald, eller affald i gennemsigtige sække.

Rest efter sortering under 1 meter er ikke:

  • Materialer der kan genanvendes.
  • Træaffald og imprægneret træ.
  • Dagrenovation. Det er forbudt at aflevere dagrenovation på genbrugspladserne. Der er ingen miljøgodkendelse til at modtage dagrenovation.

Alle husstande kan aflevere rest efter sortering på genbrugspladsen.

Rest efter sortering afsættes til Forbrænding. Affaldet brændes enten med det samme eller oplagres for en kort periode primært i sommeren, for så at blive brændt af om vinteren, hvor der er behov for den fjernvarme der produceres.