Rest efter sortering over 1 meter

Rest efter sortering over 1 meter bliver sendt til forbrænding. 

Se det som sidste udvej og undgå at smide genanvendelige materialer i containeren. Husk at når en ressource er blevet brændt af, så kan den ikke genanvendes mere.
 

Rest efter sortering over 1 meter er f.eks.

  • Madrasser
  • Møbler med betræk
  • Gulvtæpper
  • Glasfiber
  • Laminatgulve
  • Komposit

Kun løst affald, eller affald i gennemsigtige sække.

Rest efter sortering er ikke:

  • Materialer der kan genanvendes.
  • Træaffald og imprægneret træ.
  • Dagrenovation. Det er forbudt at aflevere dagrenovation på genbrugspladserne. Der er ingen miljøgodkendelse til at modtage dagrenovation.

Alle husstande kan aflevere rest efter sortering over 1 meter på genbrugspladsen.