Jern og metal

Pr. 31/8-2019: ca. 1.300 tons

2018: ca. 1.700 tons

2017: ca. 1.800 tons

Jern og metal afsættes til modtageanlægget Stena Recycling A/S

Metal er yderst velegnet til genvinding og kan i princippet genvindes uendeligt mange gange. Det indsamlede jern- og metal kontrolleres, sorteres og bearbejdes for at opfylde stål- og metalværkernes kvalitetskrav.