Glas spand ved hjemmet

Glasset tømmes for rester og skylles. 

Glas og flasker er:

  • Glasflasker
  • Vinflasker
  • Syltetøjsglas
  • Konservesglas
  • Emballageglas
  • Glasskår

Glas og flasker er ikke:

  • Keramik og porcelæn 
  • Elpærer 
  • Vinduesglas 

Dette afleveres på genbrugspladsen.

Opfordring

Glas lægges løst i beholderen, ikke i poser.

Keramik og porcelæn må IKKE komme i beholderen, men skal afleveres på genbrugspladsen. 

 

2020: ca. 2.200 tons

2019: ca. 2.000 tons

2018: ca. 1.700 tons

2017: ca. 730 tons

I 2017 begyndte vi at indsamle glas ved husstanden.

Glas og flasker som indsamles fra husholdningerne samles på Affaldscenter Tandskov. Herefter køres det til modtageanlægget ”Reiling” i Næstved. Aftalen er lavet med firmaet ”Danbørs”.

"Reiling" indsamler og modtager alle former for almindeligt glas fra kommunale genbrugsstationer, offentlige og private affaldsselskaber, vinduesproducenter, emballageproducenter, bryggerier m.fl.

Ved at aflevere dine brugte glas og flasker er du med til at spare på råstofferne.

Glasset bliver til nye flasker og glas efter farvesortering og omsmeltning.