Deponi

Deponiaffald går til deponering.

Køres til deponeringsanlæg.

Deponi omfatter

  • Blød PVC
  • Betonsten med skorstensod

Alle husstande kan aflevere deponi affald på genbrugspladsen.