De samme beholdere - med mere genanvendelse!

Det du sorterer - genanvender vi

NY AFFALDSSORTERING

Vi er allerede rigtig gode til at sortere vores affald, og snart skal vi sortere endnu mere af affaldet fra til genanvendelse.

Den nye sortering begynder, når du har fået en på låget - altså en hænger, som også er en ny sorteringsvejledning.

I perioden 8. august - 28. oktober 2022 ændrer vi beholderne til glas, plast og metal, så de også kan rumme blød plast og mad- og drikkekartoner (MDK).

Vi skifter et låg, og du får en hænger på låget. Derudover leverer vi en miljøkasse til farligt affald. Og så må du begynde at sortere på den nye måde!

Vi kommer forbi på tømmedagen og mærker beholderne om til den nye sortering. Når de nye mærkater er kommet på beholderne, skal du starte den nye sortering. Dette sker i perioden fra 8. august til 28. oktober.

Se her hvornår vi forventer at skifte sortering på din adresse: Datoer for ny sortering(.xlsx)

Er du tilmeldt vores sms-service modtager du en SMS inden den nye sortering starter, så du kan være helt klar.

Tømning af beholderen til Glas/Plast/Metal og udskiftning af mærkater og låg sker samme dag, men ikke nødvendigvis på samme tidspunkt.

Lad derfor beholderen stå fremme indtil du både har fået tømt beholderen og skiftet til ny sortering.