De samme beholdere - med mere genanvendelse!

Det du sorterer - genanvender vi

NY AFFALDSSORTERING 

Vi er allerede rigtig gode til at sortere vores affald og snart skal vi sortere endnu mere af affaldet fra til genanvendelse.

I perioden 8. august - 28. oktober 2022 ændrer vi beholderne til glas, plast og metal, så de også kan rumme blød plast og mad- og drikkekartoner (MDK). Derudover leveres en miljøkasse til farligt affald.

Vi kommer og mærker beholderne om med nye piktogrammer. Når de nye mærkater er kommet på beholderne, skal du starte den nye sortering. Dette ske i perioden fra 8. august til 28. oktober.

Er du tilmeldt vores sms-service modtager du en SMS inden den nye sortering starter, så du kan være helt klar.

  • Klem dåser og kartoner sammen så de fylder mindre i beholderen, så kan der være mere.
  • Du er stadig meget velkommen på vores genbrugspladser, hvis du har store mængder af f.eks. emballage som pap og blød plastikfolie, så det ikke kiler sig fast i beholderen. Se også vores sorteringsvejledning: Affalds ABC
  • Vi tømmer oftere. Hver 4. uge ændres til hver hver 3. uge.

MDK er forkortelsen for Mad- og DrikkeKartoner. 

Parcel - og rækkehuse

Nej, hvis du bor i eget hus, skal du bruge de samme tre beholdere som du har i dag - du skal bare sortere lidt anderledes.

Fra 1. november tømmer vi hver 3. uge i stedet for hver 4. uge, på den måde får du plads til meget mere genanvendelse. Det gælder både for beholdere til glas/metal, plast, mad og drikkekartoner (MDK) og pap/papir. Tøm, klem og kram dine dåser og kartoner, så du får plads til det hele.

Etageboliger og fællesbebyggelser

Er I flere der deler beholdere, kan der være behov for større eller flere beholdere til det sorterede affald.

Du finder en oversigt over de beholderstørrelser, der findes til forskellige typer affald her.

Alle skal sortere på den nye måde. Det betyder, at glasbeholdere ændres til metal- og glasbeholdere, og at plast- og metalbeholdere ændres til plast samt mad- & drikkekartoner (MDK). Vi kommer og skifter mærkater på beholderne, så snart mærkaterne er skiftet ska man starte den nye sortering. Hvis det viser sig, at der ikke er tilstrækkelig plads i affaldsløsningen, tilpasser vi tømmefrekvensen.

Farligt affald indsamles i miljøkasse eller afleveres på genbrugspladsen. Fællesbebyggelser kan have andre ordninger, spørg din udlejer/administrator.

Er i en mindre fællesbebyggelse med op til 20 boliger/lejligheder får I typisk en miljøkasse til farligt affald. Kassen placeres indendørs, og beboerne i fællesbebyggelsen skal informeres om, hvor kassen står.

Det er vigtigt, at der udpeges en der er ansvarlig for kassen evt. ejeren/en formand/vicevært eller lignende. Når kassen er fuld, tjekkes det at kassen er pakket efter vejledningen på kassens låg. Nu kan kassen stilles frem på låget af en af beholderne til plast/MDK, glas/metal eller papir/pap. Så bytter vi kassen til en ny tom kasse. Den ansvarlige sørger for at den tomme kasse stilles frem til brug.

Du er også altid velkommen på genbrugspladserne med det farlige affald.

Større boligforeninger og lignende er tilknyttet vores miljøbil. Nærmere omkring håndtering af det farlige affald aftales med Silkeborg Forsyning.

 

Andet - det med småt

I juni 2020 vedtog folketinget en klimaaftale om affald og cirkulær økonomi. Med aftalen ønskede politikerne at gennemføre en ensartet sortering i hele Danmark - og mere genbrug og genanvendelse af affaldet.

I Silkeborg sorterer vi allerede de fleste typer affald. Vi mangler ordninger for mad- og drikkekartoner(MDK), blød plast og tekstilaffald. Derudover kan farligt affald fremover blive hentet i en miljøkasse hjemme ved dig.

1. januar 2022 steg grundgebyret  fra 1.187,50 til 1.631,25 kr. der sker derfor ikke en prisstigning i forbindelse med at den nye sortering træder i kraft.

Årsager til prisstigning:

  • Der skal tømmes oftere
  • Udskiftning af mærkater 
  • Der skal indkøbes miljøkasser
  • De indsamlede materialer skal afsættes til videre sortering, før det kan genanvendes. 

SÅDAN BLIVER DIT AFFALD GENANVENDT