Ofte stillede spørgsmål - Fjernvarme

Virker din radiator ikke, eller er den enten helt varme eller kold, kan det skyldes flere forhold.

 • Termostaten/ventilen er defekt: Inden du tilkalder en VVS’er kan du prøve at bevæge termostaten frem og tilbage et par gange. Måske har den bare sat sig fast.
 • Luft i radiatoren: Klukker din radiator, eller er den kold i toppen og varme i bunden, kan det være, at der er luft i dit system. Luften kan f.eks. være kommet, hvis vi har renoveret ledninger tæt på din bolig.

Du skal tilkalde en VVS installatør, hvis ovenstående ikke har afhjulpet problemet.

Har du et anlæg som afkøler dårligt, er der en række ting du kan gøre. Disse råd er en fordel at benytte for alle fjernvarmekunder.

 • Tjek dine radiatorer: De skal være kolde eller lunkne i bunden, og tilsvarende varme i toppen.
 • Stil alle radiatorer ens: Radiatorer i samme rum skal indstilles ens. Dvs. en radiator skal ikke være tændt, mens en anden er slukket.
 • Luk døre ind til rum, som har en lavere temperatur (f.eks. mellem stue og soveværelse).

En dårlig afkøling kan også skyldes fejl på dit tekniske anlæg. Dette kan f.eks. være at radiatorerne er for små eller at varmeanlægget er lavet som et såkaldt et-strengs-anlæg (ældre huse). Der kan også være tale om fejl på din fjernvarmeunit.

Har du dårlig afkøling tilbyder vi et gratis afkølingsbesøg af vores serviceteknikker. 

En god afkøling sikrer lave omkostninger til hele fjernvarmesystemet.

Udnytter din ejendom fjernvarmen optimal, skal vi ikke pumpe så meget vand rundt i vores system.

Tilsvarende kan vores ledninger være mindre og varmetabet fra fjernvarmeledningerne bliver dermed også reduceret. En god afkøling er også en fordel fordi vi kan udnytte vores produktionsenheder bedre.

Prøv den interaktive varmemåler - Der findes flere målertyper, men princippet er ens.

Fjernaflæste målere aflæses automatisk til årsafregning den 31/12 ved midnatstid. Hvis du har modtaget et aflæsningskort, bedes du udfylde det og indsende aflæsningen til os, da der er tale om en kontrol af systemet.

Du kan følge forbruget på Din forsyning.

I jagten på utætheder tilsætter vi grøn farve til fjernvarmevandet. Farven vil synliggøre eventuelle utætheder i ledningsnettet eller i kundernes installationer.

Hvis du opdager, at der kommer grønt vand ud af din vandhane, skal du kontakte en VVS-installatør for at få udbedret fejlen i din installation.

Hvis du opdager grønt farvestof i f.eks. søer, åer eller vandløb, skal du kontakte Silkeborg Forsyning.

Det anvendte farvestof er ufarligt for mennesker og dyr, og anvendes bl.a. i flere typer kosmetik.

Fakta om farvestoffet:

Navn på farvestof: Uranin

 • Koncentration i fjernvarmevandet: 0,0002 %
 • Total mængde farvestof i fjernvarmenettet: 10 kg

Vi er, ligesom alle andre fjernvarmeværker, underlagt varmeforsyningsloven. Det betyder, at vores økonomi skal ”hvile-i-sig-selv” og vi må dermed ikke tjene penge på at levere fjernvarme til dig.

Reglerne i varmeforsyningsloven regulere hvilke nødvendige omkostninger, som fjernvarmeværker må indregne i deres priser. Hvert år indsender vi budget og regnskab til Forsyningstilsynet, som har myndighedsopgaven på fjernvarmeområdet.

Almindelige bestemmelser     

Tekniske bestemmelser (inkl. tillæg 1 og 2)

Tekniske bestemmelser er mest henvendt til VVS’erne og andre fagfolk. ​

  

Helt generelt omkring fjernvarme:                                                                                                     www.fjernvarme.info

Skolemateriale der kan bruges skolelærere og andre nysgerrige sjæle:                                                 www.fjernvarmeskolen.dk

Energirådgivning via energistyrelsen hjemmeside:                                                                               https://sparenergi.dk/

Med en enkel test kan du afsløre, om der er utætheder i husets installationer:

 1. Luk for den koldeste hovedhane på din fjernvarmeinstallation. Drej med uret, så håndtaget står på tværs af røret. Skru helt op for mindst én radiator og vent i  5 - 10 minutter.

 2. Varmemåleren: Tryk på den grønne knap, til den lille sorte pil står over måleenheden l/h(liter pr. time). Måleren viser nu hvor meget vand der aktuelt løber gennem anlægget. Tallet på displayet skal være 0, ellers er der en utæthed i installationen og du skal tilkalde en VVS installatør for at få utætheden udbedret.

  Når du trykker på den grønne knap kommer der forskellige visninger frem. Du skal ikke være bange for at gøre noget forkert. Måleren skifter automatisk tilbage til den første visning et par minutter efter at du sidst har betjent den.

  OBS! Hvis der kommer et E yderst til venstre i displayet, så kontakt os straks. Det kan være fordi måleren er i uorden.

 3. Efter testen åbnes langsomt for den lukkede hovedhane, så håndtaet står på langs med røret.

Synlige tegn på utætheder

Hvis du kan se, at der er tendens til råd eller svamp i huset, "mærkelige buler" på gulv, loft eller vægge eller pludselig opståede varme områder i gulvet, så er der grund til mistanke. Det kan nemlig skyldes, at et skjult rør er utæt.