Solvarmeanlæg

20 % af fjernvarmen kommer direkte fra solen

Antal solfangere: 12.436
Solfangerareal: 156.694 m²
Beliggenhed: Sejling Hede
Beregnet årlig produktion: 80.000 MWh svarende til årsforbruget på 4.400 almindelige parcelhuse. 
Andel af samlet varmebehov: 20 % (resten dækkes af naturgas og overskuds-el) 
Idriftsættelse: Udgangen af 2016 - Verdens største anlæg.
Levetid: Minimum 25 år

På www.solvarmedata.dk kan du følge med i hvor meget varme solvarmeanlægget producerer.

  • Solfangere producerer varme
  • Solceller producerer elektricitet

Mange forveksler solfangere og solceller. Den eneste fællesnævner er, at begge typer omdanner solens stråler til energi. Forskellene på solceller og solfangere er mange, men den vigtigste er den energiform, der kommer ud af anvendelsen. Solceller producerer elektricitet, som kan anvendes direkte eller sendes ud på elnettet. Solfangeren producerer energi på væskeform og kan anvendes til mange formål, som f.eks. opvarmning af fjernvarmevand, varmt brugsvand og procesvarme til industri.

Effektiviteten på en solfanger er 3–4 gange højere end på en solcelle, så hvis formålet er opvarmning af væske, er solfangeren ganske suveræn. Omvendt, hvis formålet er at producere strøm, så er solcellen umiddelbart mest effektiv.

Solceller er fremstillet af komponenter, der kan være vanskelige at håndtere efter, at solcellen er udtjent. Solfangere er til gengæld fremstillet af ganske få rene materialer som aluminium, kobber, glas, mineraluld og gummi. Alt sammen noget, der let kan genbruges, når solfangeren ikke er i brug mere.

En solfanger består af en absorber, der indfanger solens stråler og omdanner den til varme. Absorberen er behandlet med en selektiv belægning, der ikke tillader ret mange solstråler at blive reflekteret væk igen. Maksimalt 5% af de stråler, der rammer absorberoverfladen bliver reflekteret bort igen. Til sammenligning reflekterer en alm. sort flade ca. 40%.

Absorberen ligger på en bund af 75 mm hård mineraluld, der sørger for at minimere varmetabet til næsten ingenting. Over absorberen er der et dæklag af glas, der er specieldesignet til at lukke så mange stråler ind som muligt. Glasset er anti-refleksbehandlet, hvilket betyder, at stort set alle stråler bliver ledt ind i solfangeren, og derved er der stort set ingen (ca. 6%), der bliver reflekteret videre til eventuelle naboer.

I de allerbedste solfangere er der udspændt en teflonfolie mellem absorber og glas. Folien virker som en fleksibel termorude, der bremser konvektionsvarmen fra absorberoverfladen. Varmen fra absorberen flyttes ud af solfangeren via et 10 mm kobberrør på bagsiden af hver absorberstrip. Alle rørene samles i et fordelerrør i hver side af solfangeren.