Hånd der tænder for en radiator

Fjernvarme eller varmepumpe: Hvad er bedst og billigst?

Går du med overvejelser om, hvilken type opvarmning du skal vælge til din bolig?

Du har måske et gammelt gas- eller oliefyr, som trænger til at blive udskiftet, og du skal nu ud at finde en alternativ varmekilde. Gasfyr skal inden længe helt udfases. Ambitionen fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet er nemlig, at der fra 2035 ikke længere skal være boliger i Danmark, der opvarmes af gasfyr. 

I dag står langt de fleste, der skal have ny opvarmningskilde til deres bolig, med et valg om enten fjernvarme eller varmepumpe.

Her på siden kan du læse mere om, hvilke fordele der er ved fjernvarme kontra en varmepumpe.
 

Bliv klogere på:

 • Startinvestering
 • Varmepris
 • Forsyningssikkerhed
 • Pladsoptag og støj
 • Vedligehold og levetid
 • Klima
 • Særligt for nybyggeri
Fjernvarmeanlæg i bryggersskab, og varmepumpe udenpå hus

Startinvestering

At blive tilsluttet fjernvarme er betydeligt billigere end at investere i en varmepumpe.

Når du bliver tilsluttet fjernvarmenettet, betaler du for den ledning, der skal føres ind i din ejendom og et engangsbidrag, der kan betragtes som et indskud til de fælles lednings- og produktionsanlæg. Når din ejendom først er tilsluttet fjernvarmenettet, er det fremover dit forsyningsselskab, der har ansvaret for vedligehold. Det betyder, at når ledningen engang skal udskiftes, er det uden omkostninger for dig.

Hvis du investerer i en varmepumpe, skal du indregne et fast årligt værditab, da levetiden på varmepumpen er begrænset. Samtidig skal du også indregne, at du i fremtiden skal investere i at udskifte hele anlægget. Det faste årlige værditab er større end de faste bidrag, der betales for at være tilsluttet til fjernvarme.

Kort sagt
Startinvestering

 • Det er betydeligt billigere at komme på fjernvarme end at købe en varmepumpe.
   
 • For en varmepumpe er det faste årlige tab af værdi større end de faste bidrag, du skal betale for at være tilsluttet fjernvarme.

Varmepris

Når du har fjernvarme, er prisen stabil, og varmen koster det samme døgnet rundt. Du ved derfor altid, hvilken pris du kan regne med. Det giver økonomisk tryghed i budgettet.

Prisen på fjernvarme reguleres en gang årligt. Det er sjældent, at vi foretager prisændringer udover den årlige regulering. Du kender derfor altid din varmeregning. 

En varmepumpe skal bruge strøm over hele døgnet. Prisen på varmen vil derfor konstant variere alt efter de svingende priser på strøm. Med en varmepumpe kan du opleve mange udsving i din varmepris.  

Kort sagt
Varmepris

 • Prisen på fjernvarme er stabil. Du kender din varmeregning.
   
 • Prisen for varme med en varmepumpe varierer alt efter prisen på strøm.

Forsyningssikkerhed

Med fjernvarme har du forsyningssikkerhed. Det er Silkeborg Forsyning, som producerer varmen på vores varmeværk. Vi har ansvaret for, at vores varmeværk og ledningsnet fungerer optimalt, og du har altid varme i dit hus.

Med en varmepumpe er du afhængig af, at varmepumpen kører optimalt. Det er dit eget ansvar, at din varmepumpe virker, og at de mange sliddele fungerer, som de skal. Ved nedbrud eller defekte dele i din varmepumpe, står du uden varme, indtil du kan få det repareret.

Kort sagt
Forsyningssikkerhed

 • Med fjernvarme er du sikret forsyning af varme til dit hus. Ansvaret ligger ikke hos dig selv, men hos Silkeborg Forsyning.
   
 • Har du en varmepumpe, har du selv ansvaret for, at den virker optimalt. Går den i stykker, skal du selv få den repareret.

Pladsoptag og støj

Fjernvarme er ikke pladskrævende. Udenfor din bolig kan du ikke se, at du har fjernvarme. Fjernvarmerørene er gravet ned i jorden. Indenfor fylder dit fjernvarmeanlæg ikke meget i dit bryggers eller i kælderen. Anlægget kan gemmes i et standard garderobe/bryggersskab.

Modsat fylder en varmepumpe både ude og inde. Udenfor har du en stor blæser, og indenfor i dit hus fylder varmepumpen væsentligt mere end fjernvarmeunitten.

Der kommer ingen støj fra din fjernvarmeunit – den er helt lydløs. En varmepumpe kan høres udenfor på grund af blæseren.

Kort sagt
Pladsoptag og støj

 • At have fjernvarme fylder ikke meget hverken ude eller inde. Derudover er fjernvarme lydløst.

 • En varmepumpe kan tydeligt ses på ydersiden af dit hus. Varmepumpens blæser kan give støj udenfor. 

Vedligehold og levetid

Et fjernvarmeanlæg er meget driftssikkert. Anlægget skal ikke have løbende lovpligtige serviceeftersyn og går meget sjældent i stykker. Det er derfor nærmest vedligeholdelsesfrit.

En varmepumpe har en del sliddele, som kan gå i stykker, og som du løbende kan blive nødt til at udskifte. Har du en varmepumpe, er det også lovpligtigt, at du betaler for et årligt serviceeftersyn.    

Når et fjernvarmeanlæg først er installeret, vil det som regel holde livet ud. En varmepumpe holder i gennemsnit 15 år, før den skal udskiftes.    

Kort sagt
Vedligehold og levetid

 • Et fjernvarmeanlæg er vedligeholdelsesfrit og går meget sjældent i stykker.
   
 • De mange sliddele i en varmepumpe kan gå i stykker. Levetiden er begrænset i modsætning til en fjernvarmestilslutning, der vedligeholdes af forsyningsselskabet.

Klima

Når vi producerer fjernvarme hos Silkeborg Forsyning, prioriterer vi at gøre det så klimavenligt som muligt. I 2025 vil CO2-udledningen fra Silkeborg Forsynings fjernvarmeproduktion være sænket med 83% set i forhold til 2016, hvor vi begyndte at udfase naturgas. I 2030 vil CO2-udledningen fra vores fjernvarmeproduktion være næsten væk. 

Varmepumper bruger strøm til at producere varme. Når strømmen bliver produceret grønt, er varmepumpen et klimavenlig valgt. Bliver strømmen derimod produceret ’sort’ på fx kul, er den ikke god for klimaet. Varmepumpen skal bruge strøm, uanset om strømmen er produceret sort eller grøn.

Kort sagt
Klima

 • CO2-udledningen fra produktionen af fjernvarme hos Silkeborg Forsyning er i 2025 sænket med hele 83% set i forhold til 2016.
   
 • En varmepumpe skal køre på strøm uanset om strømmen er produceret klimavenligt eller ej.

Særligt for nybyggeri

Skal du bygge hus i en ny udstykning, hvor der er mulighed for fjernvarme? Så har du allerede betalt en stor del af fjernvarmetilslutningen ved dit grundkøb. Bor du i et fjernvarmeområde, kan du heller ikke søge tilskud fra statens Varmepumpepulje.

Overvejer du alligevel at sætte en varmepumpe op, bør du få en snak med os om dine muligheder. Kontakt vores fjernvarmeafdeling.

Mere om fjernvarme fra Silkeborg Forsyning