Hvordan kan jeg få fjernvarme?

Vi samler her op på, hvad der skal til, før du kan få fjernvarme. Det afhænger nemlig meget af, hvor du bor og af nogle individuelle forhold på din ejendom.

Vi modtager i øjeblikket mange henvendelser fra borgere, der spørger os, hvornår og hvordan, de kan få fjernvarme. Vi kan godt forstå, at mange er meget interesserede i at få fjernvarme. Med de stigende energipriser er fjernvarme en attraktiv varmeløsning for mange.

Vi samler her op på, hvad der skal til, før du kan få fjernvarme. Det afhænger nemlig meget af, hvor du bor og af nogle individuelle forhold på din ejendom.

Jeg bor inden for fjernvarmenettet og ønsker fjernvarme

Bor du inden for fjernvarmenettets nuværende dækningsområde, så kan du sandsynligvis få fjernvarme. Det vil vi gerne hjælpe dig med at finde ud af. Læs meget mere om, hvad mulighederne er via linket i kassen til højre på siden her. Hvis du er i tvivl, om du bo inden for vores dækningsområde, finder du også et kort der.  

Jeg bor uden for fjernvarmenettet og ønsker fjernvarme

Hvis du bor uden for fjernvarmenettets nuværende dækningsområde, så kan du ikke få fjernvarme inden for en kort tidshorisont, desværre.

Hvis vi kunne, så fik alle, der ønsker det, fjernvarme i morgen. Men så enkelt er det desværre ikke. Fjernvarme kræver kort fortalt, at et flertal i området ønsker sig det, og at Silkeborg Kommune som myndighed godkender, at vi må forsyne et område med fjernvarme. Det er en proces, der tager noget tid. Til sidst skal vi grave ledninger i jorden. Et fjernvarmenet breder sig som ringe i vandet fra midten, og der skal en vis boligmasse til i de nye områder, før vi rent økonomisk kan forsvare at udvide til nye områder. Så traditionelle fjernvarmeprojekter har års leveringstid.

Varmeatlas viser mulige fjernvarmeområder

Vi har udvilket et varmeatlas, der giver et overblik over, hvor Silkeborg Forsyning forventer at kunne tilbyde fjernvarme frem mod udgangen 2028. 

Hvis du er i tvivl om noget eller ønsker at tale med os om dine muligheder, så finder du kontaktoplysninger til højre på siden her. 

Se filmen om hvordan vi producerer fjernvarme i Silkeborg Forsyning